Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75

Tải bản đầy đủ - 82trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTCông ty xây dựng Cầu 75 thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao

thông 8 và được thành lập vào tháng 7- 1975. Từ khi thành lập cho đến tháng

4- 2000 trụ sở chính của công ty đặt tại Thành phố Vinh- Nghệ An. Từ tháng

4- 2000 thì trụ sở của công ty chuyển về 61 Hạ Đình – Thanh Xuân - Hà Nội.

Đây là một Doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành xây dựng cơ bản với

nhiệm vụ chủ yếu là : xây dựng mới và sửa chữa các cây cầu ở trong nước và ngoài

nước. Các cây cầu mà Công ty xây dựng đều mang tính chiến lược của quốc gia,

mặt khác chi phí cho xây dựng đều được lấy từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các

nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài. Nên trong quá trình xây dựng Công ty đã chú

trọng rất nhiều đến chi phí, tiến độ thi công cũng như kỹ thuật thi công công trình, để

từ đó Công ty mới có thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường như nước ta hiện

nay.

Trước những năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75 là một đội thi công

công trình cầu thuộc Tổng Công ty công trình giao thông 8 và trực tiếp xây dựng

các công trình bên nước Lào. Đến tháng 7 năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75

được thành lập và phụ trách xây dựng các công trình ở khu vực miền Trung và bên

nước Lào.

Trong giai đoạn này những công trình mà Công ty thi công đều là các công

trình do Nhà nước giao cho Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty giao lại cho Công

ty. Nói chung các công trình mà công ty xây dựng đều nằm trong kế hoạch được

giao hàng năm của Nhà nước và được thực hiện chủ yếu bằng nguồn ngân sách

Nhà nước cấp.

Những năm đầu thành lập thì nền kinh tế nước ta đang là nền kinh tế tập

trung quan lưu bao cấp nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về máy móc thiết bị

cho thi công, bộ máy quản lý còn cồng kềnh hoạt động không hiệu quả… Do đó

các công trình mà Công ty thi công chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ.

Từ năm 1990 cho đến nay, khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế

từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với chi phối của các quy

luật của nền kinh tế thị trường và sự quản lý trên tầm vĩ mô của Nhà nước. Để phù

hợp với tình hình đó, Công ty xây dựng Cầu 75 cũng chuyển đổi sang lĩnh vực

kinh doanh. Bên cạnh việc đảm nhận công việc duy tu sửa chữa trên, Công ty còn37NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTtham gia đấu thầu các công trình trong nước cũng như ngoài nước, đảm nhận công

việc khảo sát thiết kế.

Để đứng vững trong nền kinh tế thị trường và uy tín đối với Nhà nước, Công

ty đã không ngừng chú trọng đến chất lượng của từng công trình, cải tiến kỹ thuật,

nâng cao trình độ của công nhân viên chức, trang bị thêm máy móc thiết bị mới để

phục vụ cho những công trình có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật cao như khoan cọc

nhồi, đúc hẫng, ...

Đặc biệt, từ năm 1996 cho đến nay, do xác định được hướng đi đúng đắn

nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mạnh mẽ, sản lượng

không ngừng tăng, nộp ngân sách cho Nhà nước cũng tăng lên và đời sống của cán

bộ công nhân viên của Công ty được cải thiện đáng kể.

Cùng với sự cải tiến khoa học, trang bị thêm máy móc thiết bị mới, nâng cao

trình độ cho cán bộ công nhân viên thì Công ty xây dựng Cầu 75 không ngừng mở

rộng quy mô sản xuất. Từ lúc chỉ có một đội chuyên đi xây dựng các công trình

cầu, đến nay Công ty đã có tới 13 đội xây dựng công trình có mặt trên mọi miền

Tổ quốc và cả nước Lào cùng với 3 xưởng cơ khí sửa chữa vận tải ở trên 3 miền

Bắc, Trung, Nam.

Một số lĩnh vực hoạt động chính:

 ./Cầu treo.

 ./Cầu dầm thép ép phen.

 ./Cầu dầm thép benlây.

 ./Cầu dầm Căngtilơvơ .

Cầu bê tông kéo sau bằng thép cường độ cao φ 5mm và các cường độ cao φ 12,7 mm

chiều dài dầm từ 21 m đến 33 m .

Các công nghệ Công ty đã thi công thành thạo là:

 ./Dầm bê tông dự ứng lực cắt khúc Căng kéo sau.

 ./Dầm bê dự ứng lực kiên khối kéo sau.

 ./Mố trụ với độ sâu lớn hơn 10 m bằng phương pháp vữa dâng .

 ./Đổ bê tông bịt đáy.

I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh :

Công ty xây dựng Cầu 75 là một Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong

lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sửa chữa và làm mới

những cây cầu do Nhà nước đặt ra, nên nó mang tính chất quốc gia. Do vậy, Công

38NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTty không thể tiến hành xây dựng một cách tùy tiện mà phải có quy định cụ thể đối

với từng hạng mục công trình theo thiết kế.

Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành 13 đội và 3 xưởng. Trong đó, có 13

đội xây dựng công trình đảm nhận việc thi công các công trình và 3 xưởng cơ khí

sửa chữa vận tải. Mổi đội xây dựng công trình gồm 1 đội trưởng, gián tiếp từ 4 đến

5 người và số công nhân từ 40 đến 50 người.

- Đội xây dựng công trình 1: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Thừa Thiên

Huế.

- Đội xây dựng công trình 2: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Trị.

- Đội xây dựng công trình 3: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Ninh.

- Đội xây dựng công trình 4: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Gói thầu công trình 01 Đường mòn Hồ Chí Minh.

- Đội xây dựng công trình 5: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Long Đại.

- Đội xây dựng công trình 6: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Xây dựng các cầu Đường 18 (Lào).

- Đội xây dựng công trình 7: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Trâm và các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 8: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60.Có nhiệm vụ xây dựng các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 9: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Kiên Giang.

- Đội xây dựng công trình 10: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Ninh Thuận.

- Đội xây dựng công trình 11: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ xây dựng cầu An Hạ và các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 12: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Kênh Tẻ Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Đội xây dựng công trình 13: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu.

39NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc: Gồm 1 xưởng

trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 40 người.

- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Trung: Gồm 1 xưởng

trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.

- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền chi nhánh miền Nam:

Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.

Các sản phẩm xây dựng có những đặc điểm:

- Là những công trình, hạng mục công trình mang tính cố định tại địa

điểm xây dựng công trình.

- Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và tạo kiều kiện của từng địa

phương xây dựng công trình

- Rất đa dạng về kiểu dáng, kiểu cách, chủng loại, phức tạp, khó chế tạo,

khó sửa chữa và có yêu cầu cao về mặt chất lượng.

- Thường mang tính đơn chiếc và thường sản xuất theo đơn đặt hàng.

- Thường không phục vụ cho người sử dụng cuối cùng (trừ trường hợp dân

dụng), do đó việc xác định và nghiên cứu nhu cầu sản phẩm xây dựng có những

đặc điểm khác với các hàng hoá và dịch vụ thông thường.

I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty :

I.3.1./ Cơ cấu tổ chức :

Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành các phòng ban sau:

 Ban Giám đốc.

 Phòng kỹ thuật thi công.

 Phòng kinh tế – kế hoạch.

 Phòng tổ chức – cán bộ, lao động – hành chính.

 Phòng vật tư - thiết bị.

 Phòng kế toán - tài chính.

Cơ cấu sử dụng lao động chung cho toàn Công ty :

+Lao động trực tiếp sản xuất :

= 1,00 người

+Lao động phục vụ bổ trợ :1 x 22%= 0,22 người+Lao động quản lý (Cơ quan C.ty+G.tiếp Đội):(1+0,22)+17% =0,21 người

Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân:

Công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu:

a./ Hệ số lương cơ bản theo công việc:

+ Lao động trực tiếp sản xuất bậc 4,7 hệ số : 2,355.

40NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT+Lao động phục vụ bổ trợ bậc bình quân : 2,59.

+Lao động quản lý hệ số : 3,2.

b./ Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo cơ cấu sử dụng lao động:

H=(2.355 x 1 +0.22 x2.59 + 0.21 x 3.2 ) : (1+ 0.22 +0.21 ) = 3,5968 : 1,43

= 2,515 .

+./ Mô hình tổ chức:

 01 Ban giám đốc Công ty .

 06 Phòng nghiệp vụ Công ty .

 01 Ban đại diện khu vực miền Trung .

 01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh .

 11 Đội , Xưởng sản xuất .

+./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty :

Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức :

477 người.

Lao động hợp đồng ngắn hạn

:

287 người.

Trong đó

:

+ Kỹ sư

:

92 người.

+ Cao đẳng và trung cấp

:

44 người.

+ Công nhân kỹ thuật

:

368 người.

+ Công nhân phổ thông

:

260 người .

I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban :

Ban Giám đốc:Bao gồm Giám đốc và 05 phó Giám đốc. Trong đó, Giám

đốc phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: Tổ chức – Cán bộ, Tài chính – Kế toán,

khoán đội. Còn 05 Phó Giám đốc làm nhiệm vụ giúp việc cho Giám Đốc. Ngoài ra

còn 1 giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình I và 1 giám đốc chi nhánh công ty

xây dựng cầu Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Một phó giám đốc phụ trách nội chính, sản xuất kinh doanh các công trình

phía Bắc và Đường 18( Lào).

+ Một phó giám đốc phụ trách phụ trách các công trình khu vực miền Trung.

+ Một phó giám đốc trợ lý giám đốc công tác kế hoạch.

+ Một phó giám đốc phụ trách công nghệ mới kỹ thuật thi công VTTB.

+ Một phó giám đốc, giám đốc chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ

trách sản xuất kinh doanh thuộc khu vực miền Nam.

41NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT+ Giám Đốc Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình I, trực tiếp phụ trách các đội

xây dựng công trình 7, 8 và xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc.

+ Giám Đốc chi nhánh công ty xây dựng Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí

Minh, trực tiếp phụ trách các đội xây dựng công trình 9, 10, 11, 12, 13 và xưởng

cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng chi nhánh miền Nam.

Phòng kỹ thuật thi công: Lập dự án, bản vẽ, hồ sơ thiết kế các công trình,

giám sát trực tiếp các công trình mới, quản lý máy móc thiết bị, là nơi điều động

máy móc đến chân công trình. Ngoài ra phòng còn xem xét khối lượng để cấp hạn

mức vật tư cho các công trình.

Phòng tổ chức – cán bộ, lao động - hành chính: Làm nhiệm vụ quản lý

lao động, duyệt và thanh toán lương, giải quyết các chế độ, chính sách cho người

lao động. Ngoài ra còn phục vụ các hội nghị của Công ty và thay mặt cho Công ty

tiếp khách đến giao dịch, tổ chức mua sắm các thiết bị văn phòng, quản lý, lưu trữ

các hồ sơ công văn.

Phòng Vật tư - Thiết bị: Bảo đảm cung cấp kịp thời về số lượng, chất

lượng và chủng loại vật tư cho sản xuất. Bộ phận này phải thường xuyên cử người

đi mua vật tư, tổ chức quản lý tình hình nhập, xuất vật tư một cách chặt chẽ, đồng

thời còn có nhiệm vụ lập các chứng từ về quá trình nhập, xuất vật tư.

Phòng kinh tế – kế hoạch: Ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình tài

chính, kết quả kinh doanh là cở sở cho giám đổc ra các quyết định về hoạt động

sản suất kinh doanh, bộ phận này còn cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu về

việc cung ứng, dụ trữ, sử dụng loại tài sản, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, để góp

phần quản lý và sử dụng tài sản, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ một cách hợp lý

và kịp thời.

Phòng kế toán – tài chính: Cung cấp thông tin về tình hình tài chính một

cách chính xác, kịp thời và toàn diện để ban giám đốc ra các quyết định kinh doanh

và báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên.42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×