Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

Tải bản đầy đủ - 82trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTTrên cơ sở pháp luật, các chính sách kinh tế tạo môi trường cho các doanh

nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Bất kỳ một sự thay đổi trong chính sách

này đều có tác động đáng kể đến doanh nghiệp. Đối với hiệu quả sử dụng vốn thì

các quy định như thuế vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…đều

có thể làm tăng hoặc giảm hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

 Biến động về thị trường đầu vào, đầu ra :

Biến động về thị trường đầu vào là các biến động về tư liệu lao động, là những

thay đổi về máy móc, công nghệ… nó có thể giúp cho doanh nghiệp chọn công nghệ

phù hợp, học tập kinh nghiệm sản xuất nhưng ngược lại nó cũng có thể đẩy công

nghệ đi đến lạc hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Những biến động về thị trường đầu ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh

nghiệp. Nếu nhu cầu về sản phẩm tăng, doanh nghiệp có cơ hội tăng doanh thu và

lợi nhuận, qua đó tăng hiệu quả sử dụng vốn. Ngược lại, những biến động bất lợi

như giảm đột ngột nhu cầu, khủng hoảng thừa…sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn

của doanh nghiệp.

V.2.Nhân tố bên trong :

 Chu kỳ sản xuất kinh doanh :

Chu kỳ sản xuất kinh doanh có hai bộ phận hợp thành: Bộ phận thứ nhất là

khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp nhập kho nguyên vật liệu cho đến khi giao

hàng cho người mua, bộ phận thứ hai là là khoảng thời gian kể từ khi doanh nghiệp

giao hàng cho người mua đến khi doanh nghiệp thu tiền về. Chu kỳ kinh doanh gắn

trực tiếp với hiệu quả sử dụng vốn. Nếu chu kỳ kinh doanh ngắn doanh nghiệp sẽ thu

hồi vốn nhanh để tái đầu tư rộng sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu chu kỳ kinh

doanh dài doanh nghiệp sẽ có một gánh nặng là ứ đọng vốn và trả lãi cho các khoản

cho vay phải trả.

 Kỹ thuật sản xuất :34NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTCác đặc điểm về kỹ thuật tác động với một số chỉ tiêu quan trọng phản ánh

hiệu quả sử dụng TSCĐ như hệ số sử dụng thời gian, công suất…nếu kỹ thuật công

nghệ lạc hậu doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cao chất lượng sản

phẩm, hạ giá thành để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, từ đó làm cho việc bảo

toàn và phát triển vốn gặp khó khăn. Ngược lại, nếu kỹ thuật công nghệ hiện đại

doanh nghiệp sẽ có điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao phí năng

lượng, hao phí sửa chữa…tăng năng suất lao động, khi đó doanh nghiệp sẽ có điều

kiện chiếm lĩnh thị trường.

 Đặc điểm về sản phẩm :

Đặc điểm của sản phẩm ảnh hưởng tới tiêu thụ sản phẩm, từ đó tác động tới lợi

nhuận của doanh nghiệp, vòng quay của vốn, nếu sản phẩm là tư liệu tiêu dùng, nhất

là sản phẩm công nghệ nhẹ sẽ có vòng đời ngắn, tiêu thụ nhanh, thu hồi vốn nhanh.

Ngược lại nếu sản phẩm có vòng đời dài, giá trị thu hồi vốn chậm.

 Trình độ quản lý, hạch toán nội bộ :

Trình độ quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả hoạt động

sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt đảm bảo cho quá trình thông suốt đều đặn, nhịp

nhàng giữa các khâu, các bộ phận đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, từ đó hạn chế

tình trạng ngừng việc của máy móc thiết bị, tiết kiệm các yếu tố sản xuất, tăng tốc độ

luân chuyển vốn.

Mặt khác, công tác hạch toán dùng các công cụ tính toán các chi phí phát sinh,

đo lường hiệu quả sử dụng vốn. Từ đó phát hiện những tồn tại trong quá trình sử

dụng vốn và đề xuất biện pháp giải quyết.

 Trình độ lao động của doanh nghiệp :

Trình độ lao động của doanh nghiệp được thể hiện qua tay nghề, khả năng tiếp

thu công nghệ mới, khả năng sáng tạo, ý thức giữ gìn tài sản. Nếu lao động có trình

độ cao, tay nghề cao thì máy móc thiết bị được sử dụng tốt, năng suất lao động tăng.

Tuy nhiên để phát huy tiềm năng lao động doanh nghiệp phải có biện pháp

khuyến khích lợi ích vật chất cũng như trách nhiệm một cách công bằng.

35NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTCHƯƠNG II:

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU

75

I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:

I.1./ Quá trình hình thành và phát triển:

Tên công ty:CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU 75.Địa chỉ trụ sở chính : 61 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội ( Thuê trụ sở làm

việc của Công ty xây dựng công trình giao thông 829).

Điện thoại :

Fax

:(844) 7564621

844 75643236NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTCông ty xây dựng Cầu 75 thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao

thông 8 và được thành lập vào tháng 7- 1975. Từ khi thành lập cho đến tháng

4- 2000 trụ sở chính của công ty đặt tại Thành phố Vinh- Nghệ An. Từ tháng

4- 2000 thì trụ sở của công ty chuyển về 61 Hạ Đình – Thanh Xuân - Hà Nội.

Đây là một Doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành xây dựng cơ bản với

nhiệm vụ chủ yếu là : xây dựng mới và sửa chữa các cây cầu ở trong nước và ngoài

nước. Các cây cầu mà Công ty xây dựng đều mang tính chiến lược của quốc gia,

mặt khác chi phí cho xây dựng đều được lấy từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các

nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài. Nên trong quá trình xây dựng Công ty đã chú

trọng rất nhiều đến chi phí, tiến độ thi công cũng như kỹ thuật thi công công trình, để

từ đó Công ty mới có thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường như nước ta hiện

nay.

Trước những năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75 là một đội thi công

công trình cầu thuộc Tổng Công ty công trình giao thông 8 và trực tiếp xây dựng

các công trình bên nước Lào. Đến tháng 7 năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75

được thành lập và phụ trách xây dựng các công trình ở khu vực miền Trung và bên

nước Lào.

Trong giai đoạn này những công trình mà Công ty thi công đều là các công

trình do Nhà nước giao cho Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty giao lại cho Công

ty. Nói chung các công trình mà công ty xây dựng đều nằm trong kế hoạch được

giao hàng năm của Nhà nước và được thực hiện chủ yếu bằng nguồn ngân sách

Nhà nước cấp.

Những năm đầu thành lập thì nền kinh tế nước ta đang là nền kinh tế tập

trung quan lưu bao cấp nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về máy móc thiết bị

cho thi công, bộ máy quản lý còn cồng kềnh hoạt động không hiệu quả… Do đó

các công trình mà Công ty thi công chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ.

Từ năm 1990 cho đến nay, khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế

từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với chi phối của các quy

luật của nền kinh tế thị trường và sự quản lý trên tầm vĩ mô của Nhà nước. Để phù

hợp với tình hình đó, Công ty xây dựng Cầu 75 cũng chuyển đổi sang lĩnh vực

kinh doanh. Bên cạnh việc đảm nhận công việc duy tu sửa chữa trên, Công ty còn37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×