Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:

I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:

Tải bản đầy đủ - 82trang

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTCông ty xây dựng Cầu 75 thuộc Tổng Công ty xây dựng Công trình giao

thông 8 và được thành lập vào tháng 7- 1975. Từ khi thành lập cho đến tháng

4- 2000 trụ sở chính của công ty đặt tại Thành phố Vinh- Nghệ An. Từ tháng

4- 2000 thì trụ sở của công ty chuyển về 61 Hạ Đình – Thanh Xuân - Hà Nội.

Đây là một Doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành xây dựng cơ bản với

nhiệm vụ chủ yếu là : xây dựng mới và sửa chữa các cây cầu ở trong nước và ngoài

nước. Các cây cầu mà Công ty xây dựng đều mang tính chiến lược của quốc gia,

mặt khác chi phí cho xây dựng đều được lấy từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các

nguồn vốn tài trợ từ nước ngoài. Nên trong quá trình xây dựng Công ty đã chú

trọng rất nhiều đến chi phí, tiến độ thi công cũng như kỹ thuật thi công công trình, để

từ đó Công ty mới có thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường như nước ta hiện

nay.

Trước những năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75 là một đội thi công

công trình cầu thuộc Tổng Công ty công trình giao thông 8 và trực tiếp xây dựng

các công trình bên nước Lào. Đến tháng 7 năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75

được thành lập và phụ trách xây dựng các công trình ở khu vực miền Trung và bên

nước Lào.

Trong giai đoạn này những công trình mà Công ty thi công đều là các công

trình do Nhà nước giao cho Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty giao lại cho Công

ty. Nói chung các công trình mà công ty xây dựng đều nằm trong kế hoạch được

giao hàng năm của Nhà nước và được thực hiện chủ yếu bằng nguồn ngân sách

Nhà nước cấp.

Những năm đầu thành lập thì nền kinh tế nước ta đang là nền kinh tế tập

trung quan lưu bao cấp nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về máy móc thiết bị

cho thi công, bộ máy quản lý còn cồng kềnh hoạt động không hiệu quả… Do đó

các công trình mà Công ty thi công chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ.

Từ năm 1990 cho đến nay, khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế

từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với chi phối của các quy

luật của nền kinh tế thị trường và sự quản lý trên tầm vĩ mô của Nhà nước. Để phù

hợp với tình hình đó, Công ty xây dựng Cầu 75 cũng chuyển đổi sang lĩnh vực

kinh doanh. Bên cạnh việc đảm nhận công việc duy tu sửa chữa trên, Công ty còn37NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTtham gia đấu thầu các công trình trong nước cũng như ngoài nước, đảm nhận công

việc khảo sát thiết kế.

Để đứng vững trong nền kinh tế thị trường và uy tín đối với Nhà nước, Công

ty đã không ngừng chú trọng đến chất lượng của từng công trình, cải tiến kỹ thuật,

nâng cao trình độ của công nhân viên chức, trang bị thêm máy móc thiết bị mới để

phục vụ cho những công trình có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật cao như khoan cọc

nhồi, đúc hẫng, ...

Đặc biệt, từ năm 1996 cho đến nay, do xác định được hướng đi đúng đắn

nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mạnh mẽ, sản lượng

không ngừng tăng, nộp ngân sách cho Nhà nước cũng tăng lên và đời sống của cán

bộ công nhân viên của Công ty được cải thiện đáng kể.

Cùng với sự cải tiến khoa học, trang bị thêm máy móc thiết bị mới, nâng cao

trình độ cho cán bộ công nhân viên thì Công ty xây dựng Cầu 75 không ngừng mở

rộng quy mô sản xuất. Từ lúc chỉ có một đội chuyên đi xây dựng các công trình

cầu, đến nay Công ty đã có tới 13 đội xây dựng công trình có mặt trên mọi miền

Tổ quốc và cả nước Lào cùng với 3 xưởng cơ khí sửa chữa vận tải ở trên 3 miền

Bắc, Trung, Nam.

Một số lĩnh vực hoạt động chính:

 ./Cầu treo.

 ./Cầu dầm thép ép phen.

 ./Cầu dầm thép benlây.

 ./Cầu dầm Căngtilơvơ .

Cầu bê tông kéo sau bằng thép cường độ cao φ 5mm và các cường độ cao φ 12,7 mm

chiều dài dầm từ 21 m đến 33 m .

Các công nghệ Công ty đã thi công thành thạo là:

 ./Dầm bê tông dự ứng lực cắt khúc Căng kéo sau.

 ./Dầm bê dự ứng lực kiên khối kéo sau.

 ./Mố trụ với độ sâu lớn hơn 10 m bằng phương pháp vữa dâng .

 ./Đổ bê tông bịt đáy.

I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh :

Công ty xây dựng Cầu 75 là một Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong

lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sửa chữa và làm mới

những cây cầu do Nhà nước đặt ra, nên nó mang tính chất quốc gia. Do vậy, Công

38NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTty không thể tiến hành xây dựng một cách tùy tiện mà phải có quy định cụ thể đối

với từng hạng mục công trình theo thiết kế.

Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành 13 đội và 3 xưởng. Trong đó, có 13

đội xây dựng công trình đảm nhận việc thi công các công trình và 3 xưởng cơ khí

sửa chữa vận tải. Mổi đội xây dựng công trình gồm 1 đội trưởng, gián tiếp từ 4 đến

5 người và số công nhân từ 40 đến 50 người.

- Đội xây dựng công trình 1: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Thừa Thiên

Huế.

- Đội xây dựng công trình 2: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Trị.

- Đội xây dựng công trình 3: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Ninh.

- Đội xây dựng công trình 4: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Gói thầu công trình 01 Đường mòn Hồ Chí Minh.

- Đội xây dựng công trình 5: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Long Đại.

- Đội xây dựng công trình 6: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Xây dựng các cầu Đường 18 (Lào).

- Đội xây dựng công trình 7: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Trâm và các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 8: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60.Có nhiệm vụ xây dựng các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 9: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Kiên Giang.

- Đội xây dựng công trình 10: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Ninh Thuận.

- Đội xây dựng công trình 11: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Có nhiệm vụ xây dựng cầu An Hạ và các nút giao thông.

- Đội xây dựng công trình 12: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công

nhân 60 người.Xây dựng cầu Kênh Tẻ Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Đội xây dựng công trình 13: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công

nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Bà Rịa –

Vũng Tàu.

39NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc: Gồm 1 xưởng

trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 40 người.

- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Trung: Gồm 1 xưởng

trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.

- Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền chi nhánh miền Nam:

Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.

Các sản phẩm xây dựng có những đặc điểm:

- Là những công trình, hạng mục công trình mang tính cố định tại địa

điểm xây dựng công trình.

- Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và tạo kiều kiện của từng địa

phương xây dựng công trình

- Rất đa dạng về kiểu dáng, kiểu cách, chủng loại, phức tạp, khó chế tạo,

khó sửa chữa và có yêu cầu cao về mặt chất lượng.

- Thường mang tính đơn chiếc và thường sản xuất theo đơn đặt hàng.

- Thường không phục vụ cho người sử dụng cuối cùng (trừ trường hợp dân

dụng), do đó việc xác định và nghiên cứu nhu cầu sản phẩm xây dựng có những

đặc điểm khác với các hàng hoá và dịch vụ thông thường.

I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty :

I.3.1./ Cơ cấu tổ chức :

Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành các phòng ban sau:

 Ban Giám đốc.

 Phòng kỹ thuật thi công.

 Phòng kinh tế – kế hoạch.

 Phòng tổ chức – cán bộ, lao động – hành chính.

 Phòng vật tư - thiết bị.

 Phòng kế toán - tài chính.

Cơ cấu sử dụng lao động chung cho toàn Công ty :

+Lao động trực tiếp sản xuất :

= 1,00 người

+Lao động phục vụ bổ trợ :1 x 22%= 0,22 người+Lao động quản lý (Cơ quan C.ty+G.tiếp Đội):(1+0,22)+17% =0,21 người

Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân:

Công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu:

a./ Hệ số lương cơ bản theo công việc:

+ Lao động trực tiếp sản xuất bậc 4,7 hệ số : 2,355.

40NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT+Lao động phục vụ bổ trợ bậc bình quân : 2,59.

+Lao động quản lý hệ số : 3,2.

b./ Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo cơ cấu sử dụng lao động:

H=(2.355 x 1 +0.22 x2.59 + 0.21 x 3.2 ) : (1+ 0.22 +0.21 ) = 3,5968 : 1,43

= 2,515 .

+./ Mô hình tổ chức:

 01 Ban giám đốc Công ty .

 06 Phòng nghiệp vụ Công ty .

 01 Ban đại diện khu vực miền Trung .

 01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh .

 11 Đội , Xưởng sản xuất .

+./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty :

Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức :

477 người.

Lao động hợp đồng ngắn hạn

:

287 người.

Trong đó

:

+ Kỹ sư

:

92 người.

+ Cao đẳng và trung cấp

:

44 người.

+ Công nhân kỹ thuật

:

368 người.

+ Công nhân phổ thông

:

260 người .

I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban :

Ban Giám đốc:Bao gồm Giám đốc và 05 phó Giám đốc. Trong đó, Giám

đốc phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: Tổ chức – Cán bộ, Tài chính – Kế toán,

khoán đội. Còn 05 Phó Giám đốc làm nhiệm vụ giúp việc cho Giám Đốc. Ngoài ra

còn 1 giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình I và 1 giám đốc chi nhánh công ty

xây dựng cầu Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

+ Một phó giám đốc phụ trách nội chính, sản xuất kinh doanh các công trình

phía Bắc và Đường 18( Lào).

+ Một phó giám đốc phụ trách phụ trách các công trình khu vực miền Trung.

+ Một phó giám đốc trợ lý giám đốc công tác kế hoạch.

+ Một phó giám đốc phụ trách công nghệ mới kỹ thuật thi công VTTB.

+ Một phó giám đốc, giám đốc chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ

trách sản xuất kinh doanh thuộc khu vực miền Nam.

41NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT+ Giám Đốc Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình I, trực tiếp phụ trách các đội

xây dựng công trình 7, 8 và xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc.

+ Giám Đốc chi nhánh công ty xây dựng Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí

Minh, trực tiếp phụ trách các đội xây dựng công trình 9, 10, 11, 12, 13 và xưởng

cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng chi nhánh miền Nam.

Phòng kỹ thuật thi công: Lập dự án, bản vẽ, hồ sơ thiết kế các công trình,

giám sát trực tiếp các công trình mới, quản lý máy móc thiết bị, là nơi điều động

máy móc đến chân công trình. Ngoài ra phòng còn xem xét khối lượng để cấp hạn

mức vật tư cho các công trình.

Phòng tổ chức – cán bộ, lao động - hành chính: Làm nhiệm vụ quản lý

lao động, duyệt và thanh toán lương, giải quyết các chế độ, chính sách cho người

lao động. Ngoài ra còn phục vụ các hội nghị của Công ty và thay mặt cho Công ty

tiếp khách đến giao dịch, tổ chức mua sắm các thiết bị văn phòng, quản lý, lưu trữ

các hồ sơ công văn.

Phòng Vật tư - Thiết bị: Bảo đảm cung cấp kịp thời về số lượng, chất

lượng và chủng loại vật tư cho sản xuất. Bộ phận này phải thường xuyên cử người

đi mua vật tư, tổ chức quản lý tình hình nhập, xuất vật tư một cách chặt chẽ, đồng

thời còn có nhiệm vụ lập các chứng từ về quá trình nhập, xuất vật tư.

Phòng kinh tế – kế hoạch: Ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình tài

chính, kết quả kinh doanh là cở sở cho giám đổc ra các quyết định về hoạt động

sản suất kinh doanh, bộ phận này còn cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu về

việc cung ứng, dụ trữ, sử dụng loại tài sản, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, để góp

phần quản lý và sử dụng tài sản, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ một cách hợp lý

và kịp thời.

Phòng kế toán – tài chính: Cung cấp thông tin về tình hình tài chính một

cách chính xác, kịp thời và toàn diện để ban giám đốc ra các quyết định kinh doanh

và báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên.42NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐT- Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho từng phòng ban, các

phòng ban này còn phải phối hợp với nhau để đảm bảo cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của toàn Công ty được hoàn thành tốt hơn.

- Để phục cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tốt hơn ở

mỗi đội sản xuất có thành lập bộ máy quản lý bao gồm:

+ 01 Đội trưởng chịu trách nhiệm về phần điều hành công việc chung của đội mình.

+ 01 Đội phó giúp việc cho đội trưởng, giám sát tình hình tiến độ thi công trình.

+ 01 nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thống kê các công việc phát sinh hàng

ngày như: ngày công của công nhân, tình hình sử dụng vật liệu, công cụ, dụng

cụ…43NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTSơ đồ: Tổ chức định biên Công ty xây dựng Cầu 75

GIÁM ĐỐC C.TY PHỤ TRÁCH CHUNG, TRỰC TIẾP PHỤ

TRÁCH: TỔ CHỨC – CÁN BỘ, TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN,

KHOÁN ĐỘIP.GĐ PHỤ

TRÁCH NỘI

CHÍNH SXKD

CÁC TỈNH

PHÍA BẮC VÀ

ĐỜNG 18

(LÀO)P.GĐ

PHỤ TRÁCH

CÁC

CÔNG TRÌNH

KHU VỰC

MIỀN TRUNGPHÒNG

KỸ THUẬT

THI CÔNGP.GĐ

PHỤ TRÁCH

CÔNG

NGHỆ MỚI

KỸ HUẬT

THI CÔNG

VẬT TƯ

THIẾT BỊPHÒNG

VẬT TƯ

THIẾT BỊP.GĐ

TRỢ LÝCÔNG

TÁC KẾ

HOẠCHPHÒNG

KINH TẾ

KẾ HOẠCHP.TỔ CHỨC

CÁN BỘ

LAO ĐỘNG

HÀNH CHÍNHP . G Đ . GĐ

CHI

NHÁNH TẠI

TP.SHCM

PHỤ TRÁCH

SXKD

THUỘC

KHU VỰC

MIỀN NAMPHÒNG

KẾ TOÁN

TÀI CHÍNHXÍ NGHIỆP

XÂY DỰNG

CÔNG

TRÌNH IĐộ

i

X

Đô

iD

CXưởng

cơ khí

SC VT XD

MiềnBắcCHI NHÁNH

CÔNG TY

TẠI TP

.HCMĐộĐộĐộĐộĐộĐộiiiiiiXXXXXXDDDDDDCCCCCCXưởng

cơ khí

SC VT

XD

MiềnTrungĐĐộĐĐộĐộộiiộiiiXXXXXDDDDDCCCCCXưởng

cơ khí

SC VT XD.

MiềnNamX

D

CI.4./ Đặc điểm về lao động:

Có thể nói rằng lao động thuộc ngành xây dựng, tư vấn thiết kế có vai trò

góp phần tạo ra các công trình xây dựng, có sự tham gia của tư vấn thiết mới đảm

bảo cho các công trình có chất lượng, đúng về tiêu chuẩn quy định và có thẩm mỹ

44NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTcao.

Trong những năm qua, Công ty xây dựng cầu 75 đã đảm nhận khảo sát

thiết kế và thi công nhiều công trình, dự án và đã được chủ đầu tư đánh giá cao. Đạt

được điều đó phải kể đến đội ngũ lao động giỏi về chuyên môn kỹ thuật, trình độ tay nghề

cao sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị.

Xác định được tầm quan trọng của vấn đề nhân lực, Công ty đã không

ngừng khuyến khích CBCNV học tập trao dồi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đối với

các cán bộ quản lý, Công ty tạo điều kiện cho đi học thêm bằng đại học thứ 2 hoặc

cao học. Công ty còn liên hệ với các trường đại học lớn trong nước tổ chức nâng cao

kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức về kỹ thuật cho CBCNV của mình.

Do công việc chính, sản phẩm chính của đơn vị là tư vấn thiết kế và xây

dựng nên đòi hỏi lực lượng lao động phải bao gồm chủ yếu là cán bộ có trình độ đại

học trở lên. Nhờ có hệ thống đào tạo tuyển chọn từ trước nên hiện nay Công ty có

một đội ngũ lao động tương đối đồng đều về chất lượng, năng động sáng tạo và có

khả năng hoàn thành công việc được giao.

Cụ thể hiện nay công ty có tổng số lao động là 764 người. Trong đó lực

lượng trong danh sách của Công ty là 787 người, lực lượng thuê ngoài và hợp đồng

lâu dài là 1257 người. Lực lượng lao động trong Công ty gồm hai khối: Cán bộ khoa

học kỹ thuật và khối quản lý kinh tế.

Trải qua 30 năm trưởng thành và phát triển, ngày nay Công ty xây dựng cầu 75 đã

phát triển ngày càng lớn mạnh với đội ngũ CBCNV có trình độ như sau:+ Giám đốc điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế11+ Thạc sĩ

+ Kỹ sư xây dựng

+ Kiến trúc sư

+ Kỹ sư máy

+ Kỹ sư điện

+ Kỹ sư nước

+ Kỹ sư cơ khí

+ Kỹ sư thuỷ lợi

+ Kỹ sư cầu đường5

150

25

12

7

11

8

13

14

45NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆP+ Kỹ sư kinh tế xây dựng

+ Cử nhân kinh tế

+ Cử nhân luật

+ Cử nhân tin học

+ Công nhân xây dựng bậc cao

+ Công nhân cơ giới

+ Công nhân lắp máy điện nước bậc cao

+ Công nhân cơ khí bậc cao

+ Công nhân lành nghề hợp đồngCHUYÊN ĐỀ TỐT15

30

3

3

286

77

33

64

1257I.5./ Đặc điểm về nguyên vật liệu:

I.5.1./ Cung cấp các loại nguyên vật liệu chủ yếu:

Trong thực tế sản xuất,Công ty có thể sử dụng vật liệu thay thế để sản xuất

sản phẩm. Song điều đó không có nghĩa là đối với bất kỳ loại vật tư nào cũng thay thế

được.

- Các loại vật tư không thể thay thế được gọi là vật tư chủ yếu nó tham gia

cấu thành nên thực thể sản phẩm. Do vậy Công ty muốn đảm bảo sản xuất liên tục

trước hết phải đảm bảo việc cung cấp về các loại vật tư trong xây lắp như: đá, cát, sỏi, xi măng,....

- Khi đánh giá chung tình hình cung cấp vật tư chủ yếu Công ty không lấy

vật tư cung cấp vượt kế hoạch để bù cho số vật tư cung cấp hụt mức kế hoạch về

các loại vật tư chủ yếu. Điều đó chỉ cần một loại vật tư chủ yếu có khối lượng cung

cấp thực tế giảm so với kế hoạch cũng để để kết luận rằng Công ty không hoàn

thành cung cấp về vật tư.

I.5.2./ Công ty đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất:

Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiếp diễn liên tục cần phải cung cấp

đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất được thể hiện ở các mặt như: đảm bảo đầy đủ

về số lượng, mặt hàng, quy cách từng loại nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất được xác lập.

- Trước hết cần phải đánh giá tình hình nhập về số lượng các loại nguyên vật liệu cho sản xuất.

- Cần phải kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch khối lượng nhập từng loại nguyên vật liệu.

- Khả năng đảm bảo tối đa về nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất hoạt động bình thường.

- Khoảng thời gian đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất.

- Tính chất đều đặn và kịp thời của việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất.

Trong thực tế việc cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty không thể làm một

lầm mà theo kế hoạch người ta tiến hành tổ chức cung cấp nhiều lần tuỳ theo nhu

46NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

NGHIỆPCHUYÊN ĐỀ TỐTcầu sản xuất và khả năng tổ chức cung cấp. Do đó việc cung cấp nguyên vật liệu

cần phải kịp thời và đều đặn đảm bảo cho quá trình sản xuất không gây ra ứ đọng,

chúng làm khó khăn vê vốn lưu động cho các doanh nghiệp.

I.5.3./ Công ty xây dựng cầu 75 đảm bảo việc mua sắm nguyên vật liệu.

a./ Nguyên vật liệu dự trữ.

- Khi nhịp điệu sản xuất khẩn trương, việc nắm bắt kịp thời tiến độ cung cấp

từng loại vật tư chủ yếu là cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất bởi vì nó liên quan

đến tiến độ sản xuất.

Tuỳ thuộc trọng điểm vật tư cần quản lý một cách sát sao mà xác định loại

vật tư nào cần phải thường xuyên phân tích và ra thông báo kịp thời để chấn chỉnh

tồn tại ở khâu cung cấp.

Lượng nguyên vật liệu dự trữ thường xuyên được tính bằng công thức sau:

NVLDTTX = Vn x Tn

Trong đó:

NVLDTTX : Nguyên vật liệu dự trữ thường xuyên

Vn : Lượng nguyên vật liệu tiêu hao bình quân ngày một lần

Tn: Thời gian dự trữ thường xuyênBằng cách so sánh số ngày dự trữ với khoảng cách giữa 2 lần cung cấp vật tư xác định

được ảnh hưởng của việc cung cấp đến tình hình sản xuất và sử dụng vốn ở xí nghiệp.

Ví dụ: Căn cứ vào tại liệu hạch toán nghiệp vụ về tình hình cung cấp vật liệu

nhựa đường trong tháng 12 năm 2003 có thể lập bảng phân tích như sau:

Bảng 1: Bảng tình hình cung cấp nguyên vật liệu trong tháng 12 năm 2003

Đơn vị tính

Vật liệu nhập về kho Công

tyNgà

yLượng

nhựa

đường

nhậpLượng

nhựa

đường

xuấtLượng

nhựa

đường

còn lạiSố ngày

dự trữMức

đảm

bảo sản

xuất10

19

28

313 tấn

9 tấn

21 tấn

15 tấn15 tấn

6 tấn

9 tấn

4,5 tấn6 tấn

9 tấn

21 tấn

31,5 tấn2 tấn

3 tấn

7 tấn

10,5 tấn+2

-5

-3

+ 11Tháng trước chuyển sangĐợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Đợt 447Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I./TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×