1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Công nghệ thông tin >

Đặt vấn đề. Đònh nghóa các yêu cầu.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (585.25 KB, 94 trang )


Phần II: Phần II:
Phân Tích – Thiết Kế – Cài Đặt Phân Tích – Thiết Kế – Cài Đặt
Chương IV: PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ

I. Phân Tích.


1. Đặt vấn đề.


Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong quản lý công việc ở cacù công ty hiện nay còn nhiều nhược điểm, việc người quản lý ở cấp càng cao càng không
nắm bắt thông tin, không trực tiếp quản lý được tốc độ làm việc của nhân viên mình là khá phổ biến. Hơn nữa trong thời buổi kinh tế thò trường thời buổi của
công nghệ thông tin mỗi con người có quá nhiều công việc phải làm, họ không có thời gian rảnh rỗi để ngồi làm báo cáo rồi cuối tuần đem nộp cho quản lý,
họ muốn được ở nhà nhưng vẫn biết công việc của mình phải làm trong ngày là gì?, họ muốn có một khoảng thời gian dù ít ỏi để tranh thủ nghỉ ngơi.
Để một phần nào tháo gỡ các khó khăn, nhược điểm và xuất phát từ các yêu cầu thực tế của một số công ty chương trình QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
TRÊN WEB đã được ra đời. Trong khuôn khổ của một đồ tốt nghiệp đại học do thời gian, các kiến thức nhất là về chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế chắc
chắn không tránh khỏi những sai sót. Song
với sự nổ lực hết sức nhằm hoàn thành tốt công việc nhưng do thời gian nghiên cứu thực hiện không nhiều,
lượng công việc tương đối lớn, trang thiết bò, tài liệu chưa đầy đủ và trình độ hạn chế cho nên chắc chắn đề tài này sẽ có ít nhiều khiếm khuyết từ thực tế
đến ý tưởng lập trình, mong được sự lượng thứ và chỉ bảo thêm của các Thầy, Cô.
Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ thầy cô và các bạn để chương trình hoàn thiện hơn sớm được đưa vào sử dụng thực tế.

2. Đònh nghóa các yêu cầu.


• Quản Lý
- Phân công công việc cho từng nhân viên.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện.
- Đánh giá công việc.
- Thống kê.
- Giải đáp thắc mắc.
Svth: Đinh Lê Giang Trang 50
- Lập bảng đánh giá nhân viên bằng biểu đồ.
- Tổng hợp báo cáo.
- Thiết lập chế độ làm việc trực tiếp giữa hai nhân
viên. •
Nhân Viên -
Xem các công việc được giao. -
Báo cáo tiến độ thực hiện theo ngày. -
Đề xuất cách giải quyết công việc theo ngày. -
Đóng góp ý kiến xây dựng công ty. -
Báo cáo công việc thực hiện xong. -
Xem các đánh giá của bên quản lý. •
Quản Trò Hệ Thống Admin -
TạoXoáSữa user. -
ThêmXoáSữa các quyền. -
Gán quyền cho user. -
Refresh database. -
Restore database. -
Cập nhật database.

3. Phạm vi đề tài.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (94 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×