Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh tốn

Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh tốn

Tải bản đầy đủ - 119trang

- Dịch vụ thanh tốn còn là một phần khơng thể thiếu trong chiến lược cung ứng dịch vụ chọn gói cho khách hàng. Là điều kiện để khách hàng có thể thoả mãn với
đầy đủ các dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu. - Là một lĩnh vực yêu cầu sự thay đổi và ứng dụng công nghệ hiện đại chính vì
thế mà nó là mơi trường để cho công nghệ ngân hàng phát triển làm tiền đề để hiện đại hoá ngân hàng.

1.2. Các dịch vụ thanh toán chủ yếu của Ngân hàng Thương mại


Về cơ bản, nội hàm của khái niệm “dịch vụ thanh toán ngân hàng” đã được luận chứng. Phần này tác giả xin làm rõ ngoại diện của Khái niệm bằng việc trình bày
những dịch vụ thanh toán cơ bản của một ngân hàng thương mại:

1.2.1. Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh toán


Sự ra đời của tài khoản tiền gửi thanh toán Demand Deposit đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tài khoản tiền gửi
là tài khoản thanh toán do người sử dụng dịch vụ thanh toán mở tại các Ngân hàng với mục đích gửi, giữ tiền hoặc thực hiện các giao dịch thanh toán qua Ngân hàng bằng
các phương tiện thanh toán. TKTG yêu cầu ngân hàng phải thanh toán ngay lập tức các chỉ thị của khách hàng cho một cá nhân, tổ chức hoặc cho một bên thứ ba được chỉ
rõ là người hưởng thụ trong các chứng từ giao dịch. Do tính chất linh hoạt mà tài khoản tiền gửi có nhiều tiện ích:
Về phía ngân hàng: Giúp thu hút được nhiều nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời phục vụ cho hoạt động chi trả kể cả là cho vay; Nhiều dịch vụ đi
kèm với nó ngày càng xuất hiện nhiều đem lại nguồn thu có xu hướng ngày càng tăng; Giúp thuận tiện cho dịch vụ cơ bản khác của ngân hàng như tín dụng – thu lãi, gốc vay
tự động khi đến thời hạn từ TKTGTT... Về phía khách hàng: Thuận tiện trong thanh tốn mà khơng dùng trực tiếp tiền
mặt; Xố đi những chi phí và bất tiện của việc giữ tiền; Có thể được hưởng lãi - đối với loại hình tiền gửi hưởng lãi...
Có nhiều cách thức để phân loại các loại hình tiền gửi thanh tốn. - Theo từng đối tượng khách hàng, tài khoản tiền gửi có thể mở theo các hình
thức sau đây:
19
1 Tài khoản tiền gửi của tổ chức: là tài khoản mà chủ tài khoản là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền của tổ chức mở tài khoản.
2 Tài khoản tiền gửi của các đồng chủ tài khoản: là tài khoản có ít nhất hai người trở lên cùng đứng tên mở tài khoản. Đồng chủ tài khoản có thể là cá nhân hoặc
người đại diện hợp pháp của Tổ chức. 3 Tài khoản tiền gửi của cá nhân: Là tài khoản mà chủ tài khoản là một cá
nhân độc lập đứng tên mở tài khoản.Tiền gửi giao dịch tạo tiền đề cho sự ra đời nhiều dịch vụ mới sau này và nó giúp cải thiện đáng kể hiệu quả của q trình thanh tốn.
- Theo tính chất của TKTG tiền gửi thanh tốn bao gồm tiền gửi không hưởng lãi và tài khoản hưởng lãi. Mục đích của tài khoản tiền gửi thanh tốn là phục vụ cho
các hoạt động thanh toán của khách hàng, lãi xuất không phải là đặc trưng bản chất của nó. Tuy nhiên trong cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng và giữa NH và các tổ
chức tín dụng khác đã làm xuất hiện một hình thức thu hút tiền gửi thanh toán của các NH bằng cách trả lãi cho các khoản tiền gửi thanh toán kể các không kỳ hạn. Việc
xuất hiện tài khoản tiền gửi thanh tốn có hưởng lãi ban đầu cũng có nhiều tranh cãi. Từng có quan điểm cho rằng trả lãi làm tằng rủi ro cho hoạt động ngân hàng. Nhìn vào
thực tế có thể thấy TK tiền gửi có hưởng lãi cũng có hàm chứa vấn đề. Xuất phát từ tính chất khơng ổn định của tiền gửi thanh tốn cùng với lãi tiền gửi làm cho dự báo
về khối lượng nguồn vốn và nhu cầu chi trả trở lên khó đo lường. Thêm nữa là kỳ hạn tiềm năng của tiền gửi thanh tốn cũng là ngắn nhất và khó dự báo nhất.

1.2.2. Dịch vụ thanh toán bằng Séc Cheque, Check


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cung ứng các loại hình tài khoản tiền gửi thanh tốn

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×