Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh tốn

Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh tốn

Tải bản đầy đủ - 119trang

1.3.2. Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh tốn


Bảo mật là u cầu khơng thể thiếu trong bất cứ một dịch vụ ngân hàng nào. Trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng, bảo mật được biểu hiện chủ yếu trên giác độ
bảo mật thông tin của các giao dịch thanh tốn. Bảo mật thơng tin giao dịch thanh toán đối với ngân hàng được xem như là bí
mật kinh doanh. Cũng giống như bất cứ một doanh nghiệp kinh doanh thông thường thông tin về giao dịch cần được đảm bảo. Mặt khác, bí mật thông tin khách hàng là
nghĩa vụ của ngân hàng. Nếu pháp luật khơng có quy định về đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng thì các ngân hàng vẫn phải xem bí mật thơng tin là một yếu tố của chất
lượng và phải được đảm bảo. Bí mật thơng tin được thể hiện ở các khía cạnh:
- An tồn dữ liệu và hệ thống thông tin đối ngoại. - Bí mật trong hệ thống thơng tin nội bộ bao gồm việc xử lý giao dịch, lưu trữ
thông tin, người xử lý giao dịch. - An toàn về quyền hưởng, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ chi trả trong giao dịch
thanh tốn. Việc ứng dụng cơng nghệ ngân hàng mới, một mặt tạo ra những lợi thế kinh
doanh, bên cạnh đó nó vẫn còn tồn tại những kẽ hở cho những tội phạm ngân hàng. Các lĩnh vực cần được bảo mật và an tồn: hệ thống thanh tốn thẻ; hệ thống thanh
toán điện tử liên ngân hàng; hệ thống Internet Banking. Để có được hệ thống dịch vụ thanh tốn chất lượng với mục tiêu an tồn, bảo mật, các ngân hàng cần xem xét
nghiêm túc các vấn đề sau: An toàn và bảo mật ngay từ nhận thức: Giữa các ngân hàng, giữa ngân hàng và
khách hàng luôn ln có sự giao dịch với nhau những thơng tin nhạy cảm. Bởi giữa các tổ chức thường có sự khơng tương thích với nhau cả về chính sách và hệ thống an
ninh do đó sự linh hoạt của dạng và chính sách an tồn cần phải được thảo luận nghiêm túc. Thông tin giao dịch được thực hiện trên cơ sở những bản ghi giấy sẽ có sự
giới hạn về việc sao chép bằng tay. Việc xuất hiện công nghệ sao chép là nguy cơ rò rỉ thơng tin đơn giản nhất. Xử lý giao dịch cuối ngày, đóng gói dữ liệu và truyền đi giữa
các chi nhánh cũng là cơng đoạn tiềm ẩn những vấn đề an tồn. Mặc dù hệ thống kiểm soát an ninh của các ngân hàng được đánh giá là rất nghiêm ngặt nhưng thực tế thì
33
trong mơi trường kinh doanh ngày nay việc rò rỉ thơng tin vẫn sảy ra. Đối với các nhà quản lý ngân hàng, an ninh hệ thống cần được ý thức một cách nghiêm túc đặc biệt là
đối với các dịch vụ dựa trên trình duyệt Web và hệ thống thanh tốn điện tử khác.

1.3.3. Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính bảo mật, an tồn độ tin cậy trong giao dịch thanh tốn

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×