Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ

Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 119trang

trong mơi trường kinh doanh ngày nay việc rò rỉ thông tin vẫn sảy ra. Đối với các nhà quản lý ngân hàng, an ninh hệ thống cần được ý thức một cách nghiêm túc đặc biệt là
đối với các dịch vụ dựa trên trình duyệt Web và hệ thống thanh tốn điện tử khác.

1.3.3. Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ


Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, các ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh tốn khơng thể giữ được thế chủ động trong việc áp đặt mức phí dịch vụ giá
cả đối với các doanh nghiệp. Dưới áp lực cạnh tranh, giá cả trở thành một trong những công cụ hữu hiệu dành khách hàng. Mức phí dịch vụ thanh tốn khơng tách rời
khỏi phạm trù chất lượng. Nó góp phần tạo nên chất lượng tổng thể mà các ngân hàng theo đuổi. Việc xây dựng mức phí, chính sách phí trở thành một vấn đề trọng tâm của
chiến lược phát triển dịch vụ của các ngân hàng. Việc cạnh tranh thông qua giá, mặc dù không phải là điều các ngân hàng mong muốn tuy nhiên một thực tế là ngoài những
gói dịch vụ tổng hợp với nhiều yếu tố thì mức phí dịch vụ ln được quan tâm trên phạm vi thị trường quốc tế.
Mức phí và chi phí cho các dịch vụ thanh tốn phổ biến hiện nay có thể thấy bao gồm: Quản lý tài khoản thanh tốn; phí cung ứng các phương tiện thanh tốn; phí
chuyển tiền bao gồm cả điện phí; chuyển phát thơng tin và chứng từ; phát hành, sửa đổi, bổ sung các lệnh thanh tốn; cung ứng thơng tin về tài khoản và sao kê dữ liệu;
chuyển tiền... Việc xây dựng một chiến lược giá cho các dịch vụ thanh toán ngân hàng hiện
nay cần quan tâm nghiên cứu một số xu hướng: - Cơng khai hố mức phí dịch vụ: Khơng kể đến những quy định về việc niêm
yết công khai phí dịch vụ, các ngân hàng có xu hướng cơng bố mức phí dịch vụ và thậm chí khơng ngân ngại thừa nhận một mức phí cao hơn so với đối thủ. Khi giá cả
khơng còn là một cơng cụ cạnh tranh hữu ích nữa thì việc cơng bố mức phí đơi khi lại chứng tỏ cho khách hàng thấy sự sẵn sàng cung cấp một dịch vụ với chất lượng cao.
- Phân biệt giá: Phân biệt giá là chiến lược được các doanh nghiệp sản xuất chú ý và ứng dụng từ lâu. Trong lĩnh vực dịch vụ thanh tốn việc phân biệt giá khơng rõ
ràng. Các ngân hàng thường xây dựng một mức phí đặc biệt ưu đãi cho những khách hàng quan trọng, thiết lập quan hệ lâu dài. Việc phân biệt giá cũng thể hiện rõ ở việc
34
mức phí cơng khai cho khách hàng là như nhau nhưng lại xây dựng một chính sách giá có thể thương lượng đi kèm những điều kiện bất thành văn.
- Hạ thấp mức phí thực tế: Một số ngân hàng lựa chọn cách thức giảm mức phí danh nghĩa bằng cách hạ thấp mức phí được cơng bố. Một số khác, là chủ yếu, lại áp
dụng chiến lược gia tăng giá trị cho khách hàng bằng cách cung ứng thêm dịch vụ phụ, dịch vụ đi kèm mà vẫn giữ vững mức phí danh nghĩa. Các ngân hàng lớn, có uy
tín thường theo đuổi cách thức thứ hai. Nó khơng chỉ đảm bảo cho các ngân hàng duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ dịch vụ mà còn một chính sách trong chiến
lược quản trị quan hệ khách hàng CRM.

1.3.4. Thời gian thực hiện


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chi phí chất lượng - Giá cả dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×