Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 119trang

T = Thời gian tư vấn dịch vụ + Thời gian xử lý đầu vào dịch vụ + Thời gian chuyền thông tin, dữ liệu hoặc chứng từ + Thời gian tiếp nhận và xử lý tại các trung gian
thanh toán + Thời gian xử lý kết quả đầu ra của dịch vụ + Thời gian thông báo kết quả tới khách hàng.
Để rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ, Ngân hàng phải đảm bảo rút ngắn tối đa 3 khâu: Xử lý tại ngân hàng, Xử lý tại các trung gian, và Thông báo tới khách hàng.
Trong điều kiện cơng nghệ phát triển, cơng nghệ số hố được áp dụng làm cho thời gian rút ngắn rõ rệt. Có những tổ chức phấn đấu đưa thời gian thực hiện thanh toán LC
từ 24 ngày xuống 24 h. Việc áp dụng thanh toán điện tử là một hướng đi để tối đa hố lợi ích từ việc rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ.

1.4. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thanh toán của một số Ngân hàng


1.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam


Để cung cấp các dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV đã cung cấp dịch vụ thanh tốn hóa đơn qua ngân hàng.
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn qua ngân hàng được xây dựng trên nền tảng công nghệ Ngân hàng hiện đại và sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà cung cấp dịch vụ với BIDV.
Ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngày trên các kênh thanh toán: thẻ ATM, tiền mặt tại quầy, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi.

Nội dung của dịch vụ:

Trên cơ sở thống nhất cao giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng sử dung dịch vụ về việc thanh toán hoá đơn qua các kênh thanh toán của BIDV.

Bằng sự kết hợp chặt chẽ giữa BIDV và các nhà cung cấp dịch vụ, dữ liệu về hoá đơn dịch vụ được BIDV lưu giữ một cách cụ thể, và đảm bảo bí mật.

Tiện ích của dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ và cho khách hàng: - Đối với nhà cung cấp:

Tiết kiệm chi phí kinh doanh như chi phí cho bộ phận chuyên thu, bộ phận kế tốn quản lý cơng nợ.

Quản lý chặt chẽ cơng nợ, vì BIDV gửi đến cho khách hàng file chi tiết về các hoá đơn đã thanh toán, chưa thanh tốn khi khách hàng u cầu.
36

Tập trung vốn nhanh vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, hưởng lãi tiền gửi tại ngân hàng, đồng thời khách hàng có thể quản lý vốn hiệu quả hơn.

An tồn, thuận tiện trong cơng tác tài chính, kế tốn.
- Đối với Khách hàng sử dụng:

Tiết kiệm thời gian.

Thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp

Có thể trả tiền hố đơn dịch vụ tại bất cứ nơi nào.

Đặc biệt, nếu khách hàng có thẻ ATM của BIDV thì khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này bằng thẻ ATM.

Thủ tục

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ bằng việc thống nhất phương thức thanh tốn hố đơn dịch vụ

Hoặc có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tại các quầy giao dịch của BIDV. Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của khách hàng tới nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ: ký kết hợp đồng về phát triển dịch vụ thanh toán hoá đơn với BIDV.

1.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kinh nghiệm của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×