Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB

Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB

Tải bản đầy đủ - 119trang


Tập trung vốn nhanh vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, hưởng lãi tiền gửi tại ngân hàng, đồng thời khách hàng có thể quản lý vốn hiệu quả hơn.

An tồn, thuận tiện trong cơng tác tài chính, kế tốn.
- Đối với Khách hàng sử dụng:

Tiết kiệm thời gian.

Thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp

Có thể trả tiền hố đơn dịch vụ tại bất cứ nơi nào.

Đặc biệt, nếu khách hàng có thẻ ATM của BIDV thì khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này bằng thẻ ATM.

Thủ tục

Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ bằng việc thống nhất phương thức thanh toán hố đơn dịch vụ

Hoặc có thể đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ tại các quầy giao dịch của BIDV. Chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của khách hàng tới nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ: ký kết hợp đồng về phát triển dịch vụ thanh toán hoá đơn với BIDV.

1.4.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB


Ngân hàng ngoại thương Việt Nam có rất nhiều các dịch vụ thanh tốn khác nhau như: dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ séc, dịch vụ trả
lương tự động và dịch vụ thanh toán gạch nợ tự động tiền mua bán hàng hóa và dịch vụ qua các kênh thanh toán ngân hàng thanh toán Billing. Trong đó, đối với dịch vụ
séc ngân hàng có:
Dịch vụ séc trong nước - Cung ứng séc trong nước:
+ Hình thức cung ứng VCB cung cấp dịch vụ bán séc trắng cho khách hàng có yêu cầu và đáp ứng các
điều kiện khi sử dụng séc.
37
Khách hàng khi sử dụng dịch vụ cung ứng séc của VCB có thể củng cố khả năng thanh tốn của tờ séc, tăng tính bảo đảm của khoản thanh toán bằng cách yêu cầu
VCB bảo chi cho tờ séc. +Lợi ích khi sử dụng sản phẩm:
• Là một kênh thanh tốn khơng dùng tiền mặt hữu hiệu, giúp Quý khách giảm
thiểu rủi ro do mang nhiều tiền mặt bên mình mà vẫn đảm bảo khả năng chi trả tức thì. •
Mạng lưới thanh tốn rộng khắp Việt Nam và quốc tế trường hợp séc ký phát bằng ngoại tệ. Người thụ hưởng có thể xuất trình séc tại bất kỳ chi nhánh nào của
Ngân hàng Ngoại thương để thanh toán hoặc bất kỳ ngân hàng thương mại nào để nhờ thu.

Là loại hình sản phẩm có kết cấu mở, linh hoạt. Quý khách có thể lựa chọn: 1. Chỉ trả vào tài khoản. Người thụ hưởng không thể nhận tiền mặt. Điều
này hạn chế rủi ro thanh tốn khơng đúng cho người thụ hưởng. 2. Séc gạch chéo. Quý khách có thể giới hạn phạm vi thanh toán của tờ séc
cho một ngân hàng nhất định hoặc cho người hưởng có tài khoản tại ngân hàng đó.
3. Ký phát séc bằng VND hoặc ngoại tệ. + Điều kiện sử dụng sản phẩm:

Khách hàng muốn mua séc trắng phải đảm bảo đủ hai điều kiện: 1. Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Ngoại thương;
2. Không bị cấm sử dụng séc hoặc không bị đình chỉ quyền ký phát séc.

Khách hàng có thể mua séc trắng tại chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương bất kỳ.

Khách hàng lập Giấy đề nghị bán séc theo mẫu.
-
Thanh toán séc trong nước:
VCB cung cấp dịch vụ thanh toán ngay cho séc do khách hàng sử dụng dịch vụ cung ứng séc của VCB ký phát.
+ Lợi ích khi sử dụng sản phẩm:
38
Người xuất trình có thể lựa chọn:

Xuất trình tại quầy: Khách hàng có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.

Xuất trình qua trung tâm thanh tốn bù trừ. VCB có chương trình theo dõi séc thất lạc, séc mất cắp trên toàn hệ thống, giảm
thiểu rủi ro thanh tốn khơng đúng cho người thụ hưởng.
- Nhờ thu séc trong nước:
VCB cung cấp dịch vụ thu hộ séc do một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác phát hành. Số tiền của séc được ghi có cho khách hàng sau khi được tổ chức
thanh tốn chấp nhận thanh tốn hoặc thanh tốn, thơng thường trong vòng từ 3 – 5 ngày.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm
Khách hàng có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.
VCB chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.
 Dịch vụ séc nước ngồi - Thanh tốn séc nước ngồi:
VCB cung cấp dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một ngân hàng đại lý ở nước ngoài của VCB ký phát, chỉ định VCB làm ngân hàng thanh tốn.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

Séc có thể được gửi trực tiếp từ nước ngoài về VCB, VCB tự động hạch tốn vào tài khoản rồi thơng báo cho khách hàng; hoặc thông báo cho khách hàng ra chi
nhánh VCB thuận tiện nhất để làm thủ tục. Khách hàng có thể dễ dàng nhận được tiền mà khơng tốn thời gian, chi phí đi lại.

Trường hợp séc được gửi thẳng tới người thụ hưởng, người thụ hưởng có thể xuất trình séc để thanh tốn tại bất kỳ chi nhánh VCB nào.
39
- Nhờ thu séc nước ngoài:
VCB cung cấp dịch vụ nhờ thu séc với ngân hàng nước ngoài.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

Khách có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả nước.

VCB ký kết các hợp đồng, thoả thuận nhờ thu séc với nhiều NHĐL trên thế giới, đảm bảo séc được tập trung gửi đi nhờ thu liên tục, số tiền của séc được thanh
toán trong thời gian sớm nhất.

VCB chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.
Văn phòng
40

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TỐN TẠI NGÂN


HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1. Khái quát chung về Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội


2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển


- Tên đơn vị: Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Hà Nội - Địa chỉ: 17B Hàn Thuyên Phạm Đình Hổ, Hà Nội
Ngày 2261999, tại Viêng Chăn thủ đô của nước CHDCND Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động, là Liên doanh
giữa hai ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Lào và NHĐTPT Việt Nam. Trải qua quá trình hoạt động kinh doanh, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ,
Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ban ngành hữu quan hai nước, sự giúp đỡ mọi mặt của hai Ngân hàng đối tác cùng với sự nỗ lực vươn lên của Ngân hàng Liên doanh Lào -
Việt, Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã từng bước trưởng thành và phát triển về số và chất lượng của qui mơ hoạt động dịch vụ, thanh tốn, bảo lãnh, kinh doanh ngoại
tệ, đặc biệt là công tác chuyển đổi LAKVND để phục vụ trong thanh toán giữa các Doanh nghiệp hai nước, góp phần thực hiện chính sách về tài chính tiền tệ, phục vụ sự
phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào việc phát triển quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ngân hàng
Liên doanh Lào - Việt đã thành lập thêm các chi nhánh trở thành một hệ thống Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt: Ngày 27032000 thành lập Chi nhánh Hà Nội, ngày
22062001 thành lập Chi nhánh Chăm Pa Sak, ngày 23042003 thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Việc mở rộng mạng lưới chi nhánh đã tạo điều kiện cho hệ thống
Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt tiếp cận và phục vụ khách hàng trên địa bàn Chi nhánh và các địa bàn lân cận, là cầu nối trong thanh toán giữa hai nước, thơng qua
cơng tác chuyển đổi LAKVND đã góp phần vào sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt.
Chi nhánh Hà Nội là Chi nhánh đầu tiên của hệ thống được thành lập, hoạt động theo phương châm thuận tiện, nhanh chóng, an tồn tuân thủ pháp luật, trong 5 năm
Văn phòng
41

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kinh nghiệm của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam VCB

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×