Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Hoạt động chính của Ngân hàng

Hoạt động chính của Ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 119trang

thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật. - Lập báo cáo về công tác kiểm tra nội bộ của Chi nhánh theo quy định và theo
yêu cầu của Ngân hàng liên doanh Lào - Việt. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội

2.1.3.1. Hoạt động chính của Ngân hàng


Sự ra đời của Chi nhánh Hà Nội đã đánh dấu một bước phát triển rất quan trọng của hệ thống Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt nói riêng và quan hệ hợp tác kinh tế
toàn diện giữa hai nước Việt – Lào nói chung. Trong 7 năm qua, Chi nhánh đã khơng ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó
khăn thử thách, tận dụng thời cơ, phát huy thuận lợi để từng bước ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh. Chi nhánh ra đời và hoạt động trong một môi trường kinh
doanh cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt: nơi có rất nhiều tổ chức tín dụng với những lợi thế về quy mơ, uy tín và các quan hệ truyền thống, cạnh trang giữa các tổ chức tín
dụng diễn ra gay gắt, việc phân chia thị trường, thị phần tương đối ổn định. Trong khi mức vốn điều lệ của Chi nhánh cũng như toàn hệ thống quá nhỏ, do đó việc tạo lập uy
tín, thu hút khách hàng, xâm nhập để chiếm lĩnh thị trường, thị phần là hết sức khó khăn. Là một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài nên hoạt động kinh doanh bị nhiều
hạn chế: như không được phép huy động tiết kiệm ngoại tệ, khơng được phép mở Phòng giao dịch, Bàn tiết kiệm.... đó là trở ngại rất lớn trong q trình phát triển của
Chi nhánh. Trước những khó khăn thử thách trên, Chi nhánh đã tranh thủ sự quan têm của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, các Bộ ngành có liên qn. Đặc biệt với sự quan tâm
chu đáo về mọi mặt của Ngân hàng mẹ là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của Hội sở chính trên cơ sở những lợi thế riêng có của Ngân hàng
Liên doanh Lào - Việt cùng với những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, Chi nhánh đã từng bước ổn định và phát triển, kinh doanh ngày càng hiệu quả, hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong suốt 7 năm qua, Chi nhánh ln ý thức được vai trò, nhiệm vụ chủ yếu của
mình là làm thế nào góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Lào. Chi nhánh đã chủ động tìm kiếm và thiết lập quan hệ làm ăn kinh tế
49
lâu dài với nhiều Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh với nước bạn Lào. Chi nhánh đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, thi
công và kinh doanh với nước bạn Lào, trong đó đặc biệt là các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng và Phát
triển Nông thơn Việt Nam, Tổng Cơng ty Xây dựng Cơng trình Giao thông 8, Tổng Công ty Xây dựng miền Trung tham gia thi cơng các cơng trình như: Đạp chữ nước
Thuỷ Lợi Nậm Tiên, Thuỷ lợi Đôngphôsỷ; Thuỷ lợi Thaphanongphong, Nhà bảo tàng Chủ tịch Kaysỏn PHOMVIHAN, Trường Đại học Quốc gia Lào, Bệnh viện Quốc gia
Lào, Nhà Văn hoá Lào - Nhật, Đường 18B...Với vai trò làm cầu nối thanh toán quan trọng giữa hai nước Việt Nam – Lào, Chi nhánh đã thiết lập đường dây thanh toán trực
tiếp với Hội Sở Chính thuận lợi, nhanh chóng, chính xác với nhiều hình thức thanh tốn đa dạng như: mở tài khoản điều hành từ xa, nhờ đó khách hàng ở Việt Nam thực
hiện điều hành tài khoản của mình đã mở ở Lào và ngược lại khách hàng ỏ Lào thực hiện điều hàng tài khoản đã mở ở Việt Nam; chuyển tiền nhanh; thư tín dụng... Thơng
qua Hội Sở Chính, kênh thanh tốn của Chi nhánh có thể đi đến tất cả các Ngân hàng tại Lào, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng như: chuyển tiền thanh toán hợp
đồng kinh tế, chuyển tiền viện trợ của Chính phủ, của tổ chức, chuyển tiền cho người thân học tập, du lịch... bằng nhiều loại tiền tệ như LAK, VND, USD, THB; trong đó
Chi nhánh đặc biệt chú trọng việc thanh toán bằng VND và LAK. Chi nhánh khơng những phục vụ khách hàng của mình mà còn là một Ngân hàng trung gian thanh tốn
hộ sang Lào cho các Ngân hàng bạn như: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, các Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Kho bạc Nhà nước. Doanh số thanh
toán hai chiều qua Chi nhánh đạt gần 500 tỷ LAK, đã góp phần thay thế cho việc đổi hàng trực tiếp trước đây và trở thành một cầu nối thanh toán quan trọng giữa hai nước.
Mặt khác, nghiệp vụ chuyển đổi VNDLAK cũng được Chi nhánh xác định là một nhiệm vụ xuyên suốt, Chi nhánh đã nỗ lực làm tốt công tác này đáp ứng nhu cầu hết
sức đa dạng và phong phú của khách hàng như: cá nhân đổi VND lấy LAK để sang Lào công tác, du lịch; hay đổi LAk cho cán bộ học sinh, khách du lịch Lào tại Việt
Nam, cá nhân và doanh nghiệp thanh toán tiền hàng, tiền mua nguyên vật liệu... bằng LAK, hay muốn chuyển LAK sang VND Chi nhánh đều phục vụ kịp thời. Đặc biệt,
Chi nhánh đã chủ động cân đối, tạo nguồn lên kế hoạch đáp ứng đủ nhu cầu LAK
50
thanh toán cho đường 18B với nguồn vốn vay doanh số chuyển đổi hai chiều VND – LAK đạt gần 250 tỷ LAK và sẵn sàng đáp ứng trong tương lại cho các dự án Thuỷ
điện BOT, Sekaman 3, Mekong... Như vậy, Chi nhánh đã phối hợp với Hội Sở Chính làm tốt cơng tác cầu nối thanh toán chuyển đổi VND sang LAK tạo thuận lợi cho cá
nhân, doanh nghiệp hai nước góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam – Lào. Qua đó, đồng Việt Nam đã có mặt tại Lào đang từng
bước thâm nhập thị trường Lào và dần thay thế các ngoại tệ mạnh trong quan hệ thanh toán với nước bạn Lào. Ngược lại đồng Kíp Lào đã có mặt tại Việt Nam phụ vụ tốt
cho cá nhân và doanh nghiệp Lào tại Việt Nam Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh
với nước bạn Lào, Chi nhánh thực hiện đầy đủ các chức năng của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, phục vụ cho các đối tượng khách hàng với các hình thức và
dịch vụ đa dạng. Với phương châm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, với khả năng và thực lực của mình, Chi nhánh tập trung chi vay các doanh nghiệp có qui mơ
vừa và nhỏ, có tài sản đảm bảo, tập trung và quan tâm đến chất lượng tín dụng. Cho đến nay, Chi nhánh đã thực hiện phân loại tín dụng khách hàng. Thơng qua việc phân
loại khách hàng, phân loại nợ, cân đối cơ cấu tín dụng để có chính sách tín dụng, chính sách khách hàng chính sách lãi suất cho phù hợp, đảm bảo an toàn trong kinh
doanh, linh hoạt trong cạnh tranh, kiểm soát được nợ xấu. Với khả năng huy động vốn từ dân cư hạn chế, ngoài việc tận dụng tối đa sự giúp đỡ và sử dụng hiệu quả hạn mức
vay vốn từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh đã tích cực và chủ động tìm kiếm nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng nhằm tranh thủ nguồn vốn
nhàn rỗi của các Ngân hàng bạn. Việc điều tiết, sử dụng luân chuyển nguồn vốn có hiệu quả đã giải quyết được những khó khăn về nguồn vốn để tạo nền vốn cho hoạt
động kinh doanh. Về các công tác khác của Chi nhánh: cơng tác kế tốn, tài chính, kiểm sốt, kho
quĩ... đã làm rất tốt vai trò, nhiệm vụ của mình kiểm sốt được rủi ro, góp phần đảm bảo an toàn tài sản của Chi nhánh điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh, chấp
hành tốt các qui định về chế độ báo cáo kế toán, báo cáo thống kê. Công tác đào tạo nguồn nhân sự cũng rất được Chi nhánh chú trọng, nên mặc dù tổ chức cán bộ có
nhiều xáo trộn nhưng các hoạt động của Chi nhánh vẫn được đảm bảo. Chi nhánh chủ
51
động đào tạo nâng cao trình độ cán bộ với nhiều hình thức như: phối hợp với Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đào tạo cán bộ, tổ chức học tập nghiệp vụ hàng
tuần tại chi nhánh, cử cán bộ tham gia các khoá học ngắn hạn theo từng chuyên để phù hợp; sắp xếp công việc theo khả năng nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ,
sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều động. Chi nhánh quán triệt đến từng cán bộ về thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, nỗ lực cải tiến, hoàn chỉnh nghiệp vụ, mỗi cán bộ vừa tự
giác nghiên cứu nâng cao trình độ, vừa tích luỹ thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ của Chi nhánh trên dưới một lòng vì mục tiêu chung.
Trong 5 năm qua, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã thực sự phát huy được năng lực quản lý hiệu quả: luôn chú trọng công tác quản trị điều hành, xây dựng phần mềm ứng dụng
phục vụ đắc lực, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động của Giám đốc đảm bảo công tác quản trị điều hành bài bản, khoa học. Tôn trọng chê độ làm việc chỉ đạo đồng
bộ, thống nhất từ cấp trên xuống cấp dưới để hoàn thành các nghiệp vụ được giao từng cấp. Lấy kế hoạch kinh doanh làm cơ sở để điều hành hoạt động kinh doanh của
Chi nhánh, duy trì thường xuyên các cuộc họp giao ban để triển khai nhiệm vụ, đánh giá chất lượng công tác, trao đổi góp ý kiến về chun mơn giúp nâng cao hiệu quả
cơng tác. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã làm tốt cơng tác chính trị, tư tưởng, quan tâm đến đời sống cán bộ nhân viên. Việc thành lập tổ chức Cơng đồn cơ sở và Chi
đồn Thanh niên để đảm bảo quyền lợi sinh hoạt tinh thần cho người lao động đã cuốn hút đông đảo cán bộ của chi nhánh, đặc biệt là các cán bộ Lào sang công tác tại Chi
nhánh tham gia vào các hoạt động phong trào như giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao... giúp tăng thêm tình đồn kế, gắn bó giữa cán bộ Chi nhánh.

2.1.3.2. Những kết quả đạt được  Về hoạt động huy động vốn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động chính của Ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×