Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Về hoạt động thanh toán quốc tế:

Về hoạt động thanh toán quốc tế:

Tải bản đầy đủ - 119trang

theo Hiệp định của Chính phủ hai nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng trong và ngoài nước để từng bước hội nhập và phát triển. Từ kết quả đạt được nêu trên
của Chi nhánh, đã khẳng định một hướng đi đúng, một sự đầu tư hiệu quả. Sự ra đời của Chi nhánh Lào - Việt Hà Nội là một điều tất yếu của sự phát triển hợp tác kinh tế
toàn diện, là mắt xích quan trọng thắt chặt tình đồn kết, gắn bó keo sơn, bền vững giữa hai nước Việt Nam – Lào.
2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt.

2.2.1. Về hoạt động thanh toán quốc tế:


Trên cơ sở lợi thế riêng có của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt về dịch vụ thanh toán chuyển tiền nhanh, dịch vụ điều hành tài khoản và thu đổi Kip Lào, VND,
trong thời gian qua Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thanh toán, kinh doanh tiền tệ phục vụ nhu cầu khách hàng trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại khoa học ký
thuật giữa hai nước. Năm 2004, tổng doanh số chuyển tiền đi Lào qua Chi nhánh đạt 11,670 triệu
VND, 901 ngàn USD và 42,311 triệu LAK; doanh số chuyển tiền từ Lào về đạt 9,414 triệu VND, 792 ngàn USD và 2,005 triệu LAK.
Năm 2005, tổng doanh số chuyển tiền hai chiều qua chi nhánh đạt 7,2 triệu USD; trong đó doanh số chuyển tiền đi đạt 6,8 tỷ VND, 2 triệu USD và 40 tỷ LAK; doanh số
chuyển tiền từ Lào về đạt 5,7 tỷ VND, 400 ngành USD và 2,8 tỷ LAK. Năm 2006, tổng doanh số chuyển tiền hai chiều đạt 12,4 triệu USD, trong đó
doanh số chuyển tiền đi Lào đạt gần 6,4 triệu USD bao gồm: 22 tỷ VND, 1,9 triệu USD và 29,7 tỷ LAK; doanh số chuyển tiền từ Lào về đạt hơn 6 triệu USD bao gồm:
21 tỷ VND, 1,66 triệu USD và 29 tỷ LAK. Năm 2007, tổng doanh số thanh toán quốc tế qua Chi nhánh trong năm 2007 đạt
gần 19,1 triệu USD, bằng 138 so với cả năm 2006, trong đó doanh số thanh tốn Việt – Lào chiếm 75 trên tổng doanh số thanh toán quốc tế. Trong năm 2007 tổng
doanh số chuyển tiền hai chiều qua Chi nhánh đạt 14,6 triệu USD, gấp 2,4 lần so với năm 2006. Trong đó, doanh số chuyển tiền đi Lào đạt gần 7,6 triệu USD, bao gồm: 32
tỷ VND, 3,7 triệu USD và 18,1 tỷ LAK; doanh số chuyển tiền từ Lào về đạt gần 7 triệu USD, bao gồm: 4,6 tỷ VND, 6,3 triệu USD và 4 tỷ LAK.
58
Bên cạnh cơng tác thanh tốn hai chiều Việt – Lào là nhiệm vụ xuyên suốt Chi nhánh ln tích cực đẩy mạnh hoạt động thanh tốn quốc tế với các nước khác trong
khu vực và trên thế giới, bằng nhiều phương thức thanh toán quốc tế như: LC, nhờ thu, chuyển tiền điện...
Nghiệp vụ thanh tốn LC là một hình thức thanh tốn quốc tế mà các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp sử dụng để thanh toán tiền hàng xuất nhập khẩu cho
nhau. Tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt công tác thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế này được thực hiện tại phòng nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng. Bước đầu
Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn do là một ngân hàng mới thành lập, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó bản thân các doanh nghiệp
hoạt động xuất nhập khẩu cũng chưa có những cán bộ am hiểu về hình thức thanh tốn quốc tế này. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh
đạo Ngân hàng cũng như hai ngân hàng mẹ, cộng với ý thức phấn đấu, học hỏi của các cán bộ, nghiệp vụ thanh toán quốc tế khơng ngừng mở rộng.
Với sự nỗ lực đó, một mặt không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng như tư vấn miến phí cho khách hàng khi mở LC, giảm thiểu các thủ tục không
cần thiết gây phiền hà cho khách hàng khi thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế, mặt khác Ngân hàng còn khơng ngừng nâng cao trình độ cho cán bộ thông qua các lớp
bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, từ khi Ngân hàng mới thực hiện dịch vụ này chỉ có 1 cán bộ phụ trách về mạng thanh toán quốc tế giờ Ngân hàng đã
có thêm 1 cán bộ để sử lý cơng việc được nhanh hơn và Ngân hàng cũng đã có kế hoạch tuyển nhân viên vào bộ phận này thêm để sớm tách bộ phận thanh toán quốc tế
này ra khỏi phòng nghiệp vụ kinh doanh thành 1 bộ phận riêng để có thể phục vụ khách hàng có hiệu quả hơn và dễ cho khâu quản lý đối với nghiệp vụ này. Không
ngừng đầu tư phát triển hệ thống thanh toán điện tử, củng cố và mở rộng các quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài trong khu vực và trên thế giới.
Hoạt động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ có những ưu điểm như: an toàn hơn cho cả người mua và người bán do có sự đảm bảo của ngân hàng nên
được một số lượng khách hàng có yêu cầu.
Biểu đồ 2.4. Doanh thu từ dịch vụ Thanh toán quốc tế của Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Hà Nội năm 2004-2007
59
Đơn vị: Triệu đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của năm 2004- 2007.
2.2.2.Kinh doanh ngoại tệ
Do ảnh hưởng của tình hình chính trị trên thế giới, thị trường tiền tệ của Việt Nam biến động mạnh; đặc biệt là đối với thị trường USD tỷ giá biến động bất thường.
Tuy nhiên với sự cố gắng tích cực, Chi nhánh đã đạt được những kết quả sau: - Năm 2004, doanh số mua ngoại tệ của Chi nhánh đạt 44,2 tỷ LAK tăng 12 so
với năm 2003 và 7 triệu USD tăng 44 so với năm 2003. Doanh số bán ngoại tệ đạt 44,3 tỷ LAK và 7,3 triệu USD. Thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt 1,471 triệu
VND tăng 10 so với năm 2003. - Năm 2005, doanh số mua ngoại tệ đạt 54,2 tỷ LAK và 6,32 triệu USD. Doanh
số bán ngoại tệ đạt 54,1 tỷ LAK và 6,31 triệu USD. Thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt gần 1,7 tỷ đồng.
- Năm 2006, doanh số mua ngoại tệ của Chi nhánh đạt 14,6 triệu USD bao gồm: 27,6 tỷ LAK; 7,6 triệu USD và 3,1 triệu EUR. Doanh số bán ngoại tệ đạt 13,9 triệu
USD bao gồm: 27,7 tỷ LAK; 3,1 triệu EUR và 6,9 triệu USD. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ đạt gần 76,26 ngàn USD.
60
Đến 31122007, doanh số mua bán ngoại tệ của Chi nhánh đạt 24 triệu USD quy đổi, bằng 165 so với năm 2006; trong đó: 33,3 tỷ LAK, 20,3 triệu USD, 24 ngàn
EUR và 13 triệu Yên Nhật. Lãi ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2007 đạt gần 1,32 tỷ đồng
tương đương 82.3 ngàn USD bằng 108 so với năm 2006. Đặc biệt, bên cạnh hoạt động kinh doanh đồng Kíp Lào vẫn mang lại nguồn thu nhập chủ yếu, hoạt động kinh
doanh các ngoại tệ tự do, chuyển đổi của Chi nhánh trong năm 2007 như USD, EUR, JPY... đã bước đầu có lãi, cả năm 2007 đạt 211 triệu đồng, chiếm 16 tổng lợi nhuận
kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh.

2.2.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về hoạt động thanh toán quốc tế:

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×