Tải bản đầy đủ - 119 (trang)
Chất lượng các dịch vụ thanh toán.

Chất lượng các dịch vụ thanh toán.

Tải bản đầy đủ - 119trang

Đến 31122007, doanh số mua bán ngoại tệ của Chi nhánh đạt 24 triệu USD quy đổi, bằng 165 so với năm 2006; trong đó: 33,3 tỷ LAK, 20,3 triệu USD, 24 ngàn
EUR và 13 triệu Yên Nhật. Lãi ròng từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2007 đạt gần 1,32 tỷ đồng
tương đương 82.3 ngàn USD bằng 108 so với năm 2006. Đặc biệt, bên cạnh hoạt động kinh doanh đồng Kíp Lào vẫn mang lại nguồn thu nhập chủ yếu, hoạt động kinh
doanh các ngoại tệ tự do, chuyển đổi của Chi nhánh trong năm 2007 như USD, EUR, JPY... đã bước đầu có lãi, cả năm 2007 đạt 211 triệu đồng, chiếm 16 tổng lợi nhuận
kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh.

2.2.3. Chất lượng các dịch vụ thanh toán.


Để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng trong thời đại hiện nay, Ngân hàng liên danh Lào - Việt khơng chỉ cần đa dạng hóa các dịch vụ mà còn phải khơng ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ thanh tốn của mình để có thể cạnh tranh với các Ngân hàng thương mại khác.
Khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng của các doanh nghiệp tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chưa được chú trọng và đề cao. Trong năm 2002
Ngân hàng đã chính thức áp dụng hệ thống phương tiện truyền thông liên ngân hàng giữa các tổ chức tài chính quốc tế, viết tắt là Điện SWIFT Society for Worlđwide
Interbank Financing Telecom-munication, chuyển tiền điện theo điện TELEX và hệ thống của cơng tác Điện tốn Chương tình Smartbank để phục vụ khách hàng.
Cho đến năm 2002 Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đã xây dựng trang Web riêng cho mình với mục đích là cung cấp thông tin dịch vụ ngân hàng đến với khách
hàng và để có thể giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, đồng thời cung cấp các thông tin về kinh tế, hợp tác, đầu tư và các thông tin về pháp luật của hai nước cho khách hàng.
Đây cũng là một bước thành công lớn của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong thực tế hiện này, không phải mọi khách hàng đều có thể sử dụng Internet, thì việc giới thiệu các
dịch vụ tới cho khách hàng đòi hỏi Ngân hàng Lào - Việt phải có hoạt động Marketing hiệu quả hơn nữa.
Nhờ có một số ứng dụng về cơng nghệ ngân hàng, thủ tục ngân hàng cho đến nay đã đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước kia, ngồi ra Ngân hàng
61
liên doanh Lào- Việt còn có chính sách giao dịch một cửa để phục vụ khách hàng một cách thuận thiện và nhanh chóng.
2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ thanh toán cho các doanh nghiệp tại Ngân hàng Liên Doanh Lào -Việt chi nhánh Hà Nội
2.3.1. Những ưu điểm - Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội là một Ngân hàng làm cầu
nối trung gian thực hiện nhiệm vụ thanh toán giữa Việt Nam và Lào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hai nước ngày càng thuận lợi trong các quan hệ kinh doanh thương mại
theo chủ trương đường lối hai Đảng hai Nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị giữa hai nước.
- Quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt nam và Lào đang phát triển ở một tầm cao mới ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, Chính phủ hai nước có nhiều
chính sách và giải pháp mới thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế hai nước phát triển, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngân hàng.
Trong 7 năm qua NHLD Lào - Việt chi nhánh Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện và giúp đỡ đặc biệt toàn diện của Ngân hàng Trung ương
Lào và Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Đại sứ quán Việt nam tại Lào và hai ngân hàng “Mẹ” là BIDV và BCEL về mọi mặt hoạt động, sự công tác ủng hộ của cộng
đồng các doanh nghiệp khách hàng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đó giúp NHLD Lào - Việt nói chung và NHLD Lào Việt chi nhánh Hà Nội nói riêng vượt qua nhiều
khó khăn thử thách, hoạt động có hiệu quả, đóng góp thiết thực và có ý nghĩa vào việc khơi phục và ổn định tình hình tài chính tiền tệ tại Lào.
- Qua quá trình hoạt động, với sự cố gắng nỗ lực bằng các giải pháp tích cực như tìm kiếm, mở rộng thị trường, chú trọng công tác tiếp thị điều tra nghiên cứu thị
trường, nhu cầu khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng thanh toán nhằm phục vụ khách hàng với chất lượng cao nhất từ đó đã dần tạo được uy tín và khẳng định
được vị trí ngân hàng mình, nên đã nhân được sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
- Phong cách giao dịch với khách hàng của cán bộ nhân viên rất tận tình, văn minh, lịch sự và sẵn sàng hướng dẫn cho khách hàng giải quyết những vướng mắc
trong khâu dự thảo, ký hợp đồng hay tư vấn cho khách hàng về các điều khoản trong
62
thanh tốn sao cho có lợi cho khách hàng nhất. - Điều đã giúp NHLD Lào - Việt có được kết quả trong dịch vụ thanh toán là
do ở chỗ nghiệp vụ thanh toán của ngân hàng ngày càng rút ngắn được thời gian, độ chính xác và an tồn cao đạt được sự tín nhiệm của khách hàng. Mặt khác, trong thời
gian qua tại NHLD Lào - Việt chưa xảy ra trường hợp nào bị từ chối thanh tốn do bộ chứng từ có lỗi hay có tranh chấp xảy ra. Hay có thể nói, Ngân hàng hồn tồn có uy
tín tốt trong cơng tác thanh tốn, ngân hàng đóng vai trò trung gian thanh tốn giúp cho q trình thanh tốn theo u cầu của khách hàng được tiến hành an tồn nhanh
chóng và tiện lợi. Ngân hàng bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong giao dịch thanh toán, đồng thời tư vấn cho khách hàng, hướng dẫn về kỹ thuật thanh toán nhằm giảm
rủi ro tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng trong quan hệ giao dịch bn bán. Nhờ đó, hoạt động thanh tốn cũng làm nâng cao uy tín của NHLD Lào - Việt đối với bạn
hàng trong nước và quốc tế.

2.3.2. Những hạn chế.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chất lượng các dịch vụ thanh toán.

Tải bản đầy đủ ngay(119 tr)

×