1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Đối tượng, đặc điểm khách mà khách sạn phục vụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


chiều rộng, từ đó các khái niệm cũng ngày càng được hồn thiện và phản ánh trình độ và mức độ phát triển của nó.
Từ khái niệm về khách sạn ta tìm hiểu thêm về khái niệm và đặc điểm kinh doanh khách sạn:
“ Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ xung cho khách nhằm đáp ứng các
nhu cầu ăn nghỉ, giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi”.

1.2. Đối tượng, đặc điểm khách mà khách sạn phục vụ


Khách của khách sạn có thể được hiểu là tất cả cơng dân trong nước và ngồi nước tiêu dùng sản phẩm dịch vụ của khách sạn nhằm thỏa mãn các nhu
cầu khác nhau. Khách du lịch đến với mục tiêu tham quan, nghỉ ngơi, thư giãn, khách thương gia với mục đích cơng vụ, cũng có thể là dân địa phương.Khách
du lịch là thị trường chính của khách sạn. Có nhiều cách thức khác nhau để phân loại của khách sạn, ta có thể phân loại dựa vào các căn cứ phổ biến sau:
1.2.1 Căn cứ vào tính chất tiêu dùng và nguồn gốc của khách.Khách của khách sạn gồm 2 loại.
- Khách là người địa phương: Đây là những người sinh sống và cư trú thường xuyên gần khách sạn, trong địa phương nơi mà có khách sạn tại đó. Họ
rất ít sử dụng dịch vụ lưu trú tại khách sạn mà chỉ sử dụng các dịch vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác.
- Khách không phải là dân địa phương: Đây là các khách từ nơi khác đến với khách sạn họ rời khỏi nơi cư trú thường xuyên đến cư trú ở khách sạn. Họ có
thể đến từ các địa phương khác nhau trong cùng một quốc gia hoặc từ quốc gia khác. Họ thường tiêu dùng hầu hết các dịch vụ của khách sạn, đó là các dịch vụ
lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ bổ sung.
SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102
1.2.2. Căn cứ vào mục đích của chuyến đi - Khách tiêu dùng các sản phẩm của khách sạn thông qua sự giúp đỡ của
các tổ chức trung gian, thông qua đại lỹ lữ hành, công ty lữ hành. - Khách tự tổ chức tiêu dùng các sản phẩm của khách sạn. Những khách
hàng ngày này họ thường tìm hiểu về khách sạn, tự làm các công việc với khách sạn trước khi tới hoặc họ có thể là khách vãng lai, khách lẻ, cũng có thể là khách
đi theo nhóm. - Mục đích kinh doanh có khách thương nhân , khách cơng vụ khách dự hội
nghị khách nghiên cứu khoa học , khách thể thao thể dục: như vận động viên, cổ động viên….
Qua việc phân loại các loại khách xẽ giúp chúng ta trong việc xây dựng chính sách sản phẩm, chính sách giá bám sát với mong muốn tiêu đưng của từng
loại khách hàng cụ thể từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút khách tăng hiệu quả kinh doanh.

1.3. Vị trí vai trò của việc kinh doanh khách sạn với phát triển du lịch.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×