1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Khái niệm về sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Đặc điểm của sản phẩm du lịch:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


- Kinh doanh khách sạn nhà hàng không chỉ thỏa mãn nhu cầu lưu trú và ăn uống của khách mà còn mang tính chất văn hóa, nghệ thuật và phong tục tập
quán của dân tộc.

II. VỊ TRÍ VAI TRỊ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


2.1. Khái niệm về sản phẩm và chất lượng sản phẩm.


Sản phẩm du lịch là một hoạt động du lịch cung ứng cho khách du lịch phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách. Các sản phẩm du lịch bao gồm sản
phẩm vật chất và sản phẩm phi vật chất mà người ta thường gọi sản phẩm du lịch và dịch vụ:
- Sản phẩm vật chất gồm các sản phẩm ăn uống, các sản phẩm hàng hóa, đặc sản, lưu niệm ở địa phương nơi đến của khách.
- Các sản phẩm phi vật chất còn gọi là dịch vụ du lịch gồm vận chuyển khách, lưu trú, văn hóa nghệ thuật, tham quan giá trị danh lam thắng cảnh, các di
tích lịch sử, các viện bảo tàng, các cơng trình nhân tạo tiêu biểu của nền văn hóa của mỗi địa phương.
Chất lượng sản phẩm ở đây là chất lượng dịch vụ kinh doanh khách sạn được định nghĩa như sau “ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách sạn cũng có thể
được hiểu là mức cung cấp dịch vụ tối thiểu của một doanh nghiệp khách sạn đã lựa chọn nhằm thỏa mãn ở mức độ cao nhu cầu của thị trường khách hàng mục
tiêu của mình. Đồng thời, mức cung cấp dịch vụ đã được xác định đòi hỏi phải được duy trì nhất qn trong suốt quá trình kinh doanh ”. Chất lượng sản phẩm
được thể hiện sau khi khách tiêu dùng và sự cảm nhận của khách.

2.2. Đặc điểm của sản phẩm du lịch:


2.2.1. Sản phẩm du lịch là sản phẩm có tính đặc thù. - Sản phẩm du lịch chủ yếu là dịch vụ, nó khơng tồn tại dưới dạng vật thể
để khách hàng có thể kiểm tra, xem xét cho nên nó rất độc đáo.
SV: Nguyễn Thanh Hằng Lớp: Du lịch 1102
- Sản phẩm du lịch thường cố định ở một nơi,còn người tiêu dùng ở một nơi sau khi mua và tiêu dùng thì chất lượng sản phẩm mới thể hiện. Điều đó có
nghĩa họ tiêu chi trả tiền trước khi sử dụng sản phẩm và trả tiền trước khi thấy sản phẩm.
- Sản phẩm du lịch thường ở xa nơi cư trú của khách, cho nên cần có một hệ thống phân phối trung gian như văn phòng du lịch, đại lý du lịch… cho nên
các lĩnh vực kinh doanh này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau. - Sản phẩm du lịch có nhiều loại không thể tồn kho đựợc, sản xuất và tiêu
dùng trùng nhau về mặt thời gian cho nên việc tạo ra sự ăn khớp giữa sản xuất và tiêu dùng là rất quan trọng.
- Trong cơ cấu sản phẩm du lịch, lưu trú ở khách sạn giữ vị trí quan trọng và chi phối mọi hoạt động du lịch.
2.2.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn - Chất lượng dịch vụ khách sạn đo lường và đánh giá, mà chỉ sau khi tiêu
dùng mới có thể đánh giá được. - Chất lượng dịch vụ khách sạn chỉ được đánh giá chính xác qua sự cảm
nhận của người tiêu dùng trực tiếp sản phẩm của khách sạn. - Chất lượng dịch vụ khách sạn phụ thuộc vào quá trình cung cấp dịch vụ
của doanh nghiệp khách sạn, đặc biệt phụ thuộc vào cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ năng lực của nhân viên khách sạn.
- Chất lượng dịch vụ khách sạn đòi hỏi tính nhất qn cao.

2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×