1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà khách: Phát triển nguồn nhân lực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


Kinh doanh ăn uống: Phục vụ ăn uống trong nhà khách rất đa dạng và phong phú. Bao gồm ăn buffet, ăn theo ca- kíp, ăn bữa sang –trưa- tối, tiệc
giải lao nhà khách… Nhà khách Thanh niên luôn luôn thực hiện những chức năng sau:
- Kinh doanh nghiêm chỉnh, chấp hành mọi quy định của nhà nước, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh xã hội.
- Nghiên cứu nhu cầu khách du lịch, tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ. Mỗi năm đều đưa ra những kế hoạch đáp ứng nhu cầu
khách hàng. -Mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản
phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách. Xây dựng thương hiệu ngày một uy tín và phát triển hơn nữa.
- Áp dụng đòn bẩy kinh tế linh hoạt để kích thích các đối tác, mở rộng quan hệ giữa các nhân viên, đổi mới cơ chế quản lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của nhà khách:


Mơ hình quản trị của nhà khách Thanh niên áp dụng là mơ hình quản trị trực tuyến- chức năng. Trong đó, giám đốc là người đứng đầu và chịu trách
nhiệm chung đối với mọi hoạt động kinh doanh của nhà khách trước TW đoàn và pháp luật. Dưới giám đốc là hai phó giám đốc chịu trách nhiệm trợ giúp cho
giám đốc trong mọi hoạt động quản lý kinh doanh theo từng lĩnh vực đã được phân công.Tiếp theo đó là các bộ phận. Sự phân cơng phân nhiệm giữa các bộ
phận trong nhà khách tương đối rõ ràng, cấp trên kiểm tra cấp dưới, cấp dưới chịu trách nhiệm cấp trên của mình. Đồng thời, giám đốc cũng trực tiếp kiểm
tra, giám sát từ trưởng các bộ phận đến các nhân viên trong quá trình kinh doanh đảm bảo nắm bắt thơng tin nhanh chóng, chính xác và đưa ra được những quyết
định kịp thời, hợp lý.Mơ hình quản lý này cũng đảm bảo cho việc phối hợp giữa các bộ phận sao cho được tốt nhất nhằm tạo ra tính đồng bộ, chất lượng, có giá
trị cho các sản phẩm kinh doanh.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 3
Lớp: Du lịch 1102
Ưu điểm của mơ hình này là tạo ra sự thống nhất chặt chẽ từ trên xuống dưới, tạo sự linh hoạt và năng động trong tất cả các bộ phận từ hành chính đến
kinh doanh. Mơ hình cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà khách Thanh niên xem ở trang dưới.
1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty xem hình 1 Giám
đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Kế tốn Bộ phận
lễ tân Phòng
hành chính
Nhà hàng
Giặt là Bộ phận
buồng Bảo vệ

1.4 Phát triển nguồn nhân lực


1.4.1 Phát triển nguồn nhân lực a.Phát triển nguồn nhân lực:
Trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng, nguồn nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành công của
doanh nghiệp. Trong ngành du lịch, sản phẩm du lich được tạo ra chủ yếu do nguồn nhân lực, vì vậy trong nhiều năm qua, nhà khách Thanh niên đã có trách
nhiệm tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của nhà khách, dó đó nguồn nhân lực tăng khá cao xem biểu 1
SV: Nguyễn Thanh Hằng 4
Lớp: Du lịch 1102
Biểu 1: Tình hình phát triển và cơ cấu nguồn nhân lực
Chỉ tiêu 2007
2008 2009
Năm sau Năm trước
Tổng số TT
Tổng số TT
Tổng số TT
0807 0908
Tổng số lao động
122 100
108 100
137 100
88,5 112,2
1.Phân theo gián tiếp trực
tiếp 122
100 108
100 137
100 88,5
112,2
-Gián tiếp 18
15 17
15,5 20
15 94,4
111,2 -Trực tiếp
104 85
88 84,5
117 85
84,6 112,5
2.Phân theo trình độ
122 100
108 100
137 100
88,5 112,2
-Đại học 18
14,7 15
13,9 15
10,9 88,3
88,3 -Cao đẳng
34 27,9
34 31,5
43 31,4
100 126,4
-Trung cấp 58
47,5 51
47,2 62
45,3 87,9
106,8 -Sơ cấp
12 9,9
8 7,4
17 12,4
66,7 141,7
Nguồn: Nhà khách thanh niên Từ số liệu ở biểu số 1 rút ra kết luận sau:
- Phát triển nguồn nhân lực qua các năm không ổn định, Năm 2008 so với 2007 số lượng lao động giảm 11,5.Năm 2009 so với nam 2008 tăng 12,2
-Cơ cấu lao động gián tiếp và trực tiếp hợp lý phù hợp với tình hình chung của nhà khách. Tỷ trọng lao động gián tiếp năm 2007 chiếm 15 năm 2008 là
15,5 Năm 2009 là 15. - Xét về cơ cấu số lao động có trình độ đại học và cao đẳng chiếm tỷ trọng
khá lớn. Năm 2008 chiếm tỷ trọng 42. Năm 2007 là 45,5 Năm 2009 là42,3.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 5
Lớp: Du lịch 1102
1.4.2 Phát triển vốn kinh doanh Đối với bất cứ doanh nghiệp nào, vốn kinh doanh ln đóng vai trò hết sức
quan trọng. Ở doanh nghiệp du lịch cũng vậy,khi bắt đầu chuyển sang cổ phần hóa, ban giám đốc nhà khách luôn luôn quan tâm và đề cao vấn đề này nhằm mở
rộng kinh doanh xem biểu2
Biểu 2:Tình hình phát triển vốn kinh doanh
Đơn vị :tỷ đồng
Chỉ tiêu 2007
2008 2009
Năm sau Năm trước
Tổng số
TT Tổng
số TT
Tổng số
TT 0807
0908
Tổng số vốn
15 100
17,5 100
20,4 100
116,6 116,6
Vốn cố định
10.0 66,7
12,5 71,4
15,3 75,0
116,7 125
Vốn lưu động
5,0 33,3
5,0 28.6
5,1 25
100 100
Nguồn: Phòng kinh tế kế hoạch cung cấp Từ số liệu ở biểu 2 cho thấy nhịp độ phát triển vốn tăng rất nhanh năm
2008 so với năm 2007 tăng 16,6, Năm 2009 so với năm 2008 tăng 16,6. Chủ yếu là tăng vốn cố định để đầu tư mở rộng kinh doanh và đổi mới trang thiết bị
để nâng cao chất lượng phục vụ khách. Năm 2008 so với năm 2007 tăng 16,7 và năm 2009 so với năm 2008 tăng 25.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 6
Lớp: Du lịch 1102
II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ KHÁCH THANH NIÊN
2.1 Những biện pháp phát triển kinh doanh và hiệu quả kinh doanh mà nhà khách Thanh niên đã và đang áp dụng.
- Tập trung nghiên cứu thị trường du lịch để xây dưng chiến lược kinh doanh của nhà khách. Mục tiêu chiến lược kinh doanh của nhà khách là phục vụ
chu đáo khách, mọi đối tượng các cơ quan đoàn thể, các tổ chức của chính phủ,phi chính phủ, khách nước ngồi…
- Đào tạo tuyển dụng lao động và chính sách đối với lao động Trong mọi hoạt động của nền kinh tế xã hội, đặc biệt trong ngành kinh
doanh nhà khách yếu tố nhân sự con người luôn được đặt lên hàng đầu, bởi lẽ nhân sự đóng vai trò quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Hiểu rõ
điều đó khách sạn đã ln chú trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tuyển dụng những nhân viên có trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức, sức
khỏe, lòng yêu nghề đáp ứng nhu cầu của cơng việc thỏa mãn sự hài lòng của khách. Bên cạnh đó để khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên, nhà
khách còn có những chính sách đãi ngộ hợp lý khen thưởng nhân viên có tinh thần làm việc tốt.
-Đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật chính là phương tiện mà nhà khách sử
dụng để giúp khách hàng có được cảm nhận tốt nhất ngay từ khi bước chân vào nhà khách. Sự hiện đại và đồng bộ của hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật sẽ là một
minh chứng cho sự chuẩn bị phục vụ chu đáo, một dịch vụ hoàn hảo, hứa hẹn đem lại cho khách hàng sự thuận tiện, thoải mái, hài lòng nhất. Trong những
năm qua nhà khách đã khơng ngừng đầu tư đổi mới những trang thiết bị cho nhà khách như đèn chụp, máy tính, máy điều hòa.. tạo sự hiện đại, mới mẻ cho
khách. - Chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm ăn uống
SV: Nguyễn Thanh Hằng 7
Lớp: Du lịch 1102
Chất lượng món ăn, đồ uống là yếu tố giữ vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng đến sử dụng và trở thành khách hàng quen thuộc của nhà
khách. Chất lượng sản phẩm cao sẽ đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng, sự đa dạng của sản phẩm tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn, ln cảm thấy
đựợc cái mới mẻ, hấp dẫn và lôi cuốn khách quay lại trong những lần sau. - Hoàn thiện của quy trình phục vụ khách hàng.
Quy trình phục vụ là một quá trình gồm nhiều bước, nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ mang tính chuyên nghiệp, đem lại sự hài lòng, thỏa mãn
cao nhất cho khách hàng. Mức độ hồn thiện của quy trình phục vụ sẽ tạo cho khách hàng cảm giác tin cậy vào chất lượng sản phẩm và cũng chính là một chỉ
tiêu quan trọng đê đánh giá chất lượng sản phẩm. - Áp dụng chế độ tiền lương tiền thưởng đối với tất cả các cán bộ cơng
nhân viên để mọi người đồn kết phấn đấu tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển nhà khách toàn diện.

2.2. Thực trạng phát triển doanh thu của nhà khách Thanh niên 2007-2009


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×