1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Những mặt còn hạn chế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.84 KB, 42 trang )


IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 4.1. Ưu điểm và những thành tựu đã đạt đựợc
Trong những năm qua nhà khách Thanh niên đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình và những biện
pháp chính sách này đã đem lại cho nhà khách nhiều thành tựu. -Chất lượng dịch vụ ngày càng được cải thiện đã giúp nhà khách giữ chân
được rất nhiều khách hàng cũ đã gắn bó lâu năm với nhà khách. Tạo được nhiều tổ chức. khách hàng chung thủy và thu hút thêm đựợc nhiều tổ chức, cá nhân
mới. -Nhà khách đã biết vận dụng những đặc thù của ngành du lịch để tìm mọi
cách nâng cao chất lượng dịch vụ của mình cao hơn đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích tăng giá bán sản phẩm lên một cách hợp lý giá vẫn tăng nhưng khách
hàng vẫn chấp nhận. Điều đó là do chất lượng dịch vụ của nhà khách đã có nhiều ưu điểm hơn.
-Chất lượng sản phẩm tăng lên đã giúp nhà khách giảm thiểu được nhiều những chi phí cho việc các sai sót của mình như: chi phí đền bù thiệt hại cho
khách… -Việc nâng cao chất lượng nhà khách đã giữ chân được số cán bộ lâu năm
giàu kinh nghiệm. do đó hệ số luân chuyển lao động của nhà khách đã giảm chi phí tuyển mộ nhân viên mới.
-Do chất lượng sản phẩm tăng nên uy tín của nhà khách cũng khơng ngừng tăng lên do đó nhà khách đã tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với
các hãng đại lý, tổ chức trung gian trong và ngoài khu vực trong việc tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của nhà khách.

4.2 Những mặt còn hạn chế


Bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế để chất lượng dịch vụ của nhà khách ngày một được nâng cao.
SV: Nguyễn Thanh Hằng 20
Lớp: Du lịch 1102
-Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà khách do kinh phí còn hạn hẹp nên chưa được đầu tư đổi mới toàn diện và đồng bộ.
- Về vấn đề con người nhà khách cần phát huy hơn nữa công tác đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ lao động nhằm khơng ngừng đổi mới hồn thiện quy
trình và kỹ năng phục vụ. Đội ngũ cán bộ lao động của nhà khách đơi khi còn thiếu nhiệt tình, nhất là khả năng nói ngoại ngữ chưa cao.
-Cơng tác quảng bá, nghiên cứu định hướng thị trường của nhà khách vẫn còn khá yếu kém
SV: Nguyễn Thanh Hằng 21
Lớp: Du lịch 1102

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN


PHẨM
1.1. Dự báo những nhân tố ảnh hưởng tác động đến phát triển du lịch 1.1.1 Dự báo tình hình phát triển du lịch thế giới trong những năm qua
-Trong những năm 2008 và năm 2009 thế giới đang trải qua thời kỳ suy thoái và khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Nhiều nền kinh tế lớn thế giới đã và
đang đối mặt với nhiều vấn đề. Nhiều biện pháp đã được các nước thông qua nhằm hạn chế tác động cũng như ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng.
Việt Nam cũng khơng nằm ngồi sự ảnh hưởng đó nhưng nhờ có những biện pháp kịp thời của Đảng và Nhà nước các tác động tiêu cực của cuộc khủng
hoảng kinh tế toàn cầu đã và đang được kìm hãm và giải quyết. -Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản trên quy mơ tồn cầu nó tác động
sâu sắc đến các nền kinh tế thế giới, những nước lớn phát triển kinh tế nạn thất nghiệp tăng, thu nhập dân cư giảm , đời sống khó khăn điều đó tác động mạnh
đến du lịch. Việt Nam khơng nằm ngồi ảnh hưởng đó khách du lịch quốc tế nước ta trong quý 22009 giảm 16,1 cùng thời kỳ năm 2008.
-Việt nam có nhiều tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú và hấp dẫn, được UNESCO công nhận là di sản thế giới như Vịnh Hạ Long, nhã nhạc cung
đình Huế, Thánh Địa Mỹ Sơn ở Quảng Nam, Cồng chiêng Tây nguyên. Trong thời gian qua Việt Nam đã quy hoach và khai thác các tài nguyên du lịch để hình
thành các điểm, các khu du lịch hấp dẫn thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước hàng năm.

1.1.2 Dự báo các tiềm năng phát triển du lịch Việt Nam


-Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh, thời kỳ 1995-2000 nhịp độ tăng trưởng GDP 8 thời kỳ 2000-2005 là 7,5 và 2005-2006 là xấp xỉ 7. Đây là
SV: Nguyễn Thanh Hằng 22
Lớp: Du lịch 1102

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×