1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (505.98 KB, 78 trang )


- Phòng cơ điện : với nhiệm vụ sửa chữa bảo dỡng máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất đợc liên tục.
Bộ phận các phòng ban: là các phòng tham mu trực tiếp cho giám đốc trong việc điều hành và quản lý kinh doanh.
- Phòng tổ chức hành chính: làm nhiệm vụ quản lý nhân sự và các công việc có liên quan đến nhân sự.
- Phòng kế hoạch kinh doanh: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất đợc duyệt kết hợp với tiến độ và nhu cầu thị trờng năng lực thực tế của phân xởng để giao kế
hoạch sản xuất chi tiết hàng tháng, quý cho phân xởng. Lập kế hoạch quản lý kinh doanh và hồ sơ báo cáo bán hàng từng thời kì cụ thể.
- Phòng tài chính kế toán: thực hiện các công tác tài chính kế toán của doanh nghiệp, tham mu cho giám đốc về các vấn đề tài chính tín dụng .
3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh :
Các chức năng kinh doanh chính của công ty : - Thu mua, gieo trång chÕ biÕn dỵc liệu
- Sản xuất kinh doanh dợc phẩm, hoá chất và các thiết bị vật t y tế. - Pha chế thuốc theo đơn.
- T vấn sản xuất dợc phẩm mỹ phÈm - Kinh doanh xt nhËp khÈu nguyªn phơ liƯu làm thuốc các loại sản phẩm
thuốc. Sản phẩm chính của công ty là các loại thuốc phục vụ cho công tác phòng và
chữa bệnh của nhân dân. Đó là một loại hàng hoá đặc biệt có liên quan đến sức khoẻ và tính mạng của con ngời.

nớc ta, hiện nay hệ thống sản xuất và kinh doanh cung ứng thuốc đợc chia làm 6 khu vực trong đó khu vực sản xuất thuốc TW thuộc Tổng công ty dợc Việt
nam chiếm khoảng 30-40 giá trị thuốc sản xuất trong nớc còn lại là khu vực địa phơng, công ty cổ phần và công ty liên doanh. Các cơ sở sản xuất TW và địa
phơng đều thuộc loại vừa và nhỏ chỉ có 6 đơn vị sản xuất có vốn trên 5 tỷ đồng còn lại đều dới 5 tỷ đồng. Ngành sản xuất dợc Việt Nam với hoạt động chủ yếu là
công nghiệp bào chế thuốc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập từ nớc ngoài, trình độ công nghệ lạc hậu cha hoàn chỉnh, những dạng bào chế kỹ thuật cha tự sản xuất
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
-
33 - trần ngọc vân
đợc nh dung dịch tiêm truyền đặc biệt là dung dịch đạm, dạng phun mù, thuốc tác dụng kéo dài...Vì vậy cơ cấu sản phẩm nghèo nàn không đủ hoạt chất cần
thiết kể c¶ theo danh mơc thc thiÕt u ta míi chØ đa vào sản xuất đợc 175 hoạt chất. Các đơn vị sản xuất ra những sản phẩm thông thờng trùng lặp cạnh
tranh không lành mạnh đua nhau phá giá để quay vòng vốn, gây thiệt hại rất lớn cho chính các nhà sản xuất. Nhìn chung trong quá trình chuyển đổi cơ chế thị tr-
ờng đến nay các doanh nghiệp đã chủ động, nhạy bén vơn lên trong sản xuất đã đáp ứng một phần nhu cầu thuốc trong nhân dân, hình thức chất lợng thuốc ngày
càng cải tiến và nâng cao đã bắt đầu chú ý nghiên cứu tuổi thọ và sinh khả dụng của thuốc đã có sự cạnh tranh hàng trong nớc và ngoại nhập.

3.2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×