1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Kết quả đạt đợc từ hoạt động đa dạng hoá sản phẩm:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (505.98 KB, 78 trang )


và tính thẩm mỹ thấp. Nhận thấy nhợc điểm này, phòng nghiên cứu phát triển đã cải tiến bao bì của sản phẩm viên sáng mắt. Sản phẩm đợc đóng trong hộp catton
có logo của công ty với biểu tợng con mắt làm cho ngời tiêu dùng dễ nhận biết sản phẩm của công ty. Ngoài ra một hộp thuốc 50g đợc đóng trong 10 túi giấy
nhôm có tính chống ẩm cao, mỗi túi 5g tơng ứng với một liều uống. Sự cải tiến này giúp ngời tiêu dùng dễ sử dụng sản phẩm và đa sản phẩm viên sáng mắt trở
thành sản phẩm nằm trong nhóm sản phẩm chiến lợc của công ty chiếm 65 doanh số của tất cả sản phẩm. Sản phẩm viên sáng mắt dã tạo đợc u thế rõ ràng
trớc sự cạnh tranh trong nớc và đến nay nó gần nh đánh bại hoàn toàn các sản phẩm cùng loại do các công ty trong nớc sản xuất và đang trở thành đối thủ cạnh
tranh đáng gờm của TOBICOM sản phẩm của Hàn quốc. Bên cạnh sản phẩm Viên sáng mắt còn có một số sản phẩm thay đổi về bao gói để nhằm vào từng thị
trờng mục tiêu khác nhau nh tam thất lọ và hộp, dạng lọ để tiêu thụ qua các kênh phân phối dài nhằm vào thị trờng nông thôn còn dạng hộp để tiêu thụ ở Hà nội và
các khu vực thị trờng gần. Sản phẩm Vitamin B1, B2 viên nén trong lọ và vỉ với những liều lợng khác nhau phục vụ khách hàng theo từng lứa tuổi.
Ngoài sự cải tiến về bao bì công ty còn sản xuất thêm các dạng bào chế mới với cïng mét lo¹i sản phẩm làm tăng sè lỵng chđng loại nh sản phẩm
Ketoconazol trị nấm và lang ben thành 2 dạng là thuốc mỡ để bôi và thuốc viên để uống.
Các sản phẩm trà của công ty cũng có nhiều dạng bào chế khác nhau nhằm vào từng đoạn thị trờng cụ thể nh trµ h·m dµnh cho ngêi cao ti trµ tan dành cho
lớp trẻ sống năng động, hiện đại và thích ứng nhanh với những cái mới. Các sản phẩm trà thuốc của công ty đã đợc khách hàng a chuộng nhng qua
nghiên cứu điều tra của phòng thị trờng thì thị hiếu tiêu dùng ở Hà nội thị trờng lớn nhất và điển hình nhất thì dạng bào chế ban đầu là trà hãm không còn phù
hợp với thị trờng do xu hớng tiêu dùng có sự thay đổi. Ngoài ra, sự xuất hiện của rất nhiều loại chè ngoại trên thị trờng nh Lipton, Dimah chất lợng có thể không
bằng trà Việt Nam nhng lại chiếm đợc thị phần lớn do sự nổi trội về mẫu mã và hình thức. Công ty đang tích cực chuẩn bị đầu t mới và nâng cao năng lực sản
xuất của dây chuyền công nghệ để dành lại thị phần của các sản phẩm trà ngoại nhập.

2. Kết quả đạt đợc từ hoạt động đa dạng hoá sản phẩm:


Chuyên đề thực tËp tèt nghiƯp
-
55 - trÇn ngäc vân
Trong quá trình hình thành và phát triển công ty Traphaco đã tự khẳng định vị trí của mình trên thị trờng với một danh mục sản phẩm phong phú về chủng
loại và kiểu dáng. Từ danh mục sản phẩm gồm 20 sản phẩm năm 1994 đến năm 2001 đã là hơn 80 sản phẩm. Song do chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm của công
ty đợc thực hiện song song với chính sách hạn chế chủng loại nên để khảo sát phân tích chi tiết các sản phẩm mới tăng lên là việc rất khó. Chính sách đa dạng
hoá của công ty đợc thực hiện theo nhiều hình thức và nhiều hớng linh hoạt qua mỗi năm nên cơ cấu sản phẩm thay đổi hết sức linh hoạt. Có thể khái quát quá
trình đa dạng hoá của công ty theo nhãm s¶n phÈm nh sau :
BiĨu 20 : Danh mục sản phẩm của công ty Năm
Mặt hàng
1993 Tân dợc
1995 Tan dợc
Đông dợc 1999
Tân dợc Đông dợc
Mỹ phẩm Thông thờng 70 lợng bán của công ty là thu đợc từ sản phẩm mới đợc giới
thiệu trong những năm qua. Khảo sát số lợng đơn vị sản phẩm của các dạng bào chế trong danh mục sản phẩm từ năm 1997-2000 thu đợc kết quả
Biểu 21 :Số lợng đơn vị sản phẩm tiêu thụ 1997-2000 TT
Dạng bào chế ĐV
1997 1998
1999 2000
1 Viên nén
Tr.Viên 200
250 300
310 2
Viên hoàn Nghìn gói
890 1000
2700 3200
3 Thc mì,crem
Ngh×n tp 1000
1200 1700
1870 4
Thc bét Ngh×n hép
690 600
700 700
5 Thuèc uèng
Ngh×n èng 29700
30000 34000
35000 Nguån: Phòng kế hoạch kinh doanh
Qua số liệu trên ta thấy rằng viên hoàn và viên nén là dạng bào chế của thuốc đông dợc tăng lên nhanh chóng qua các năm chứng tỏ sự mở rộng về danh
mục sản phẩm đồng thời hoàn thiện theo chiều sâu là hớng đi rất đúng đắn. Mặt hàng đông dợc của công ty chiếm 35 thị phần mặt hàng này trên thị trờng.
Chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp
-
56 - trÇn ngäc vân
Qua đó ta thấy rằng cơ cấu sản phẩm của công ty đã biến đổi mạnh phong phú đa dạng cả về chiều rộng, chiều dài và chiều sâu và theo nhiều hớng đa dạng
hoá khác nhau. Nhờ thực hiện đa dạng hoá sản phẩm trong những năm gần đây công ty đã
đạt đợc những thành tựu to lớn về mọi mặt. Từ chỗ chỉ là một xởng dợc nhỏ bé với số vốn pháp định 290 triệu năm 2000 tổng nguồn vốn của công ty đã là hơn
35 tỷ VNĐ với số vốn kinh doanh là 9 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận năm 1998 chỉ là 64,65 thì năm 2000 dã là 151,7. Doanh thu năm 2000 tăng gần gấp đôi so với
năm 1999 nhờ tích cực cải tiến bao bì mẫu mã các sản phẩm hiện có và đa vào sản xuất 10 mặt hàng mới chủ yếu là hàng đông dợc nh sâm nhung, sinh mạch
ẩm...Từ đó công ty thực hiện tích lũy nội bộ để tiếp tục đầu t mở rộng và đầu t chiều sâu nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Có thể đánh giá mức độ và hiệu quả hoạt động đa dạng hoá của công ty qua các chỉ tiêu sau:
Biểu 22 : Kết quả kinh doanh mặt hàng đa dạng hoá Năm
1997 1998
1999 2000
Doanh thu Tỷ đồng 11
27 20
35 Lợi nhuận Tỷ đồng
1,04 2,3
4,5 8,5
Hệ số đa dạng hóa H
D
0,476 0,33
0,52 0,507
Hệ số mở rộng chủng loại từ năm 1995 đến 2001: 14 + 46
H
M
= ------------- = 0,73 82
Qua các hệ số trên có thể thấy rằng công ty TRAPHACO thực hiện đa dạng hoá ở mức độ tơng đối cao và kết quả mang lại là rất đáng khuyến khích.
- Nếu trong những năm đầu của giai đoạn phát triển kinh tế thị trờng không mấy ai biết đến tên tuổi công ty thì hiện nay thông qua kênh phân phối rộng khắp
sản phẩm của công ty đã có mặt trên thị trờng cả nớc với logo nổi bật và từng bớc khẳng định đợc vị trí của mình trong ngành dợc phẩm. Công ty đợc Bộ y tế đánh
giá là một trong những công ty phát triển nhanh, có cơ cấu sản phẩm phong phú đa dạng và có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp cùng ngành khác.
Công ty đợc biết đến nh một doanh nghiệp hàng đầu sản xuất mặt hàng đông dợc.
- Góp một phần đáng kể vào thành tích chung của công ty phải kể đến sự nỗ lực vợt bậc của đội ngũ lao động của công ty. Khi công ty có sự tăng trởng về
doanh thu và lợi nhuận thì ban lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến việc nâng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
-
57 - trần ngọc vân
cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Thu nhập bình quân của công ty năm 2000 là 1.700.000 đồng là con số cao nhất so với các doanh nghiệp trong ngành.
Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động tập thể để nâng cao đời sống tinh thần và có nhiều hình thức thởng đôi với những cá nhân có thành tích trong lao động. Đây
chính là động lực để cán bộ công nhân viên hăng hái và có trách nhiệm trong lao động, hết mình vì sự phát triển của công ty.

3. Phơng hớng đa dạng hoá trong những năm tới :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (78 trang)

×