1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

DƯ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN DƯ NỢ TRÊN TỔNG VỐN HUY ĐỘNG NỢ Q HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ HỆ SỐ THU NỢ CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


1.6 CÁC TỶ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1.6.1 VỐN HUY ĐỘNG TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN
Tỷ số này nhằm đánh giá khả năng huy động vốn của ngân hàng. Đối với ngân hàng thương mại nếu tỷ số này càng cao thì khả năng chủ động của ngân hàng càng
lớn.

1.6.2 DƯ NỢ TRÊN TỔNG NGUỒN VỐN


Chỉ tiêu này cho biết dư nợ trong cho vay chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn sử dụng của ngân hàng

1.6.3 DƯ NỢ TRÊN TỔNG VỐN HUY ĐỘNG


Chỉ tiêu này xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Nó giúp cho nhà quản trị phân tích, so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn
huy động.

1.6.4 NỢ QUÁ HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ


Chỉ tiêu này đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng. Những Ngân hàng có chỉ số này thấp cũng có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng
này cao. Cơng thức tính:

1.6.5 HỆ SỐ THU NỢ


Hệ số này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của Ngân hàng. Nó phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất định, Ngân hàng sẽ thu
được bao nhiêu đồng vốn. Hệ số này càng cao được đánh giá càng tốt. Công Thức tính:
Vốn huy độngTổng nguồn vốn
=
Vốn huy động Tổng nguốn vốn
Dư nợTổng nguồn vốn = Dư nợ
Tổng nguồn vốn X
100
Dư nợTổng vốn huy động = Dư nợ
Tổng vốn huy động X
100
Nợ quá hạn Dư nợ =
Nợ quá hạn Dư nợ
X 100
Hệ số thu nợ
=
Doanh số thu nợ Doanh số cho vay

1.6.6 CHỈ TIÊU VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG


Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, phản ánh số vốn đầu tư được quay vòng nhanh hay chậm. Nếu số lần vòng quay vốn tín
dụng càng cao thì đồng vốn của ngân hàng quay càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao.Cơng thức tính:
Trong đó dư nợ bình qn được tính như sau: Dư nợ bình quân =
Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ 2
Vòng vay vốn lần
=
Doanh số thu nợ Dư nợ bình quân
2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIETINBANK Tên tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR
INDUSTRY AND TRADE. Tên viết tắt: VIETINBANK
Trụ sở chính đặt tại: số 108, đường Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. Website:
http:www.vietinbank.vn Điện thoại :84-4 394 210 30
Fax:
84-4 394 210 32 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NHTMCPCTVN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×