1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

NHIỆM VỤ CỦA VIETINBANK_CN3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VIETINBANK_CN3 TP.HCM

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


Được thành lập trên cơ sở tiếp quản trụ sở của chi nhánh Ngân Hàng Sài Gòn Cơng thương. Sau khi tiếp quản, Ngân Hàng đổi tên thành Ngân Hàng Nhà Nước
Quận 3 NHNN Q3 trực thuộc Ngân Hàng Nhà Nước. Từ 26031988, theo nghị định 53HĐBT hệ thống NHNN từ một cấp chuyển sang 2
cấp gồm NHNN và NH chuyên doanh. Vào thời điểm đó 4 NH chuyên doanh lớn được hình thành là NH Cơng Thương, NH Ngoại Thương, NH Nông Nghiệp và Phát
Triển Nông Thôn, NH Đầu Tư và Phát Triển. Các NH chuyên doanh phục vụ cho các lĩnh vực khác nhau và từ đó NHNN Q3 được đổi tên thành chi nhánh NH Công
Thương 3 CN_NHCT3, trực thuộc NHCTVN chi nhánh TP.HCM.
Từ 01101990, các NH chuyên doanh được chuyển thành NHTM theo pháp lệnh NH. CN_NHCT3 trở thành NHTM hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
Để dễ dàng tập trung vốn và quản lý, từ 01101993 CN_NHCT3 tách khỏi NHCTVN_chi nhánh TP.HCM để trực tiếp chịu sự quản lý của NHCTVN và bắt đầu
hạch toán kinh doanh toàn ngành. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển mạng lưới trong kinh
doanh ngân hàng, trong những năm qua, VietinBank - Chi nhánh 3 đã không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động. Từ chỗ chỉ có 1 hội sở, đến nay Chi nhánh 3 đã có
thêm 7 PGD hoạt động tại những địa bàn kinh tế trọng điểm của Tp.HCM.. Tính đến ngày 3052009, số dư nguồn vốn huy động các PGD của Chi nhánh 3 đạt trên 235 tỷ
đồng; thu phí dịch vụ đạt bình quân 10 triệu đồngthángPGD. Trụ sở chi nhánh đặt tại số 463 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3; với mạng lưới giao dịch
gồm có: Trụ sở chi nhánh: Nguyễn Đình Chiểu; PGD Cống Quỳnh; PGD Vườn Chuối; PGD Lê Văn Sỹ; PGD Hai Bà Trưng; PGD Cao Thắng; PGD Phan Đăng Lưu;
PGD Cách Mạng T8.

2.1.2 NHIỆM VỤ CỦA VIETINBANK_CN3


Là chi nhánh NHTM Nhà Nước, kinh doanh đa năng, thực hiện đầy đủ nghiệp vụ của ngân hàng theo quy định, các nghiệp vụ hiện có:

Đẩy mạnh cơng tác huy động vốn, nhận tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức,cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và
nước ngoài; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu. •
Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại nhằm thu hút vốn uỷ thác đầu tư từ NHNN, các tổ chức kinh tế quốc gia, quốc tế và các cá nhân khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát
triển của nền kinh tế - văn hoá - xã hội. Chú trọng đầu tư theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
• Thực hiện bán các sản phẩm tín dụng và các dịch vụ ngân hàng để cung cấp
cho nhiều đối tượng khách hàng nhằm nâng cao tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ. •
Tập trung cao chất lượng tín dụng, có chính sách thích hợp nhằm ngăn chặn rủi ro tín dụng.
• Tăng cường năng lực tài chính, áp dụng lãi suất huy động vốn và cho vay linh
hoạt theo tín hiệu cung cầu của thị trường.

2.1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC VIETINBANK_CN3 TP.HCM


SƠ ĐỒ 1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức phòng ban của VIETINBANK_CN3 TP.HCM Nguồn: Phòng Khách Hàng Cá Nhân VIETINBANK_CN3 TP.HCM
Chức năng của các phòng ban

Ban lãnh đạo 4 người, trong đó: 01 Giám Đốc: Trực tiếp chỉ đạo, giải quyêt: Hồ sơ tín dụng
- Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Phòng Khách Hàng Cá Nhân
- Tổ chức tuyển dụng lao động, điều động lao động. - Kế Toán: duyệt chi nội bộ.
01 Phó Giám Đốc: Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết: - Phòng Tổ Chức Hành Chính của các phòng giao dịch loại 2.
- Phòng Khách Hàng Cá Nhân Cơng tác Huy Động Vốn. 01 Phó Giám Đốc: Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết:
- Phòng Kế Tốn trừ chi tiêu nội bộ - Kho quỹ
01 Phó Giám Đốc: Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết: - Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp
BAN LÃNH ĐẠO Giám đốc và các Phó giám đốc
đốcggiám Phòng Kiểm Tra –
Kiểm sốt nội bộ đốcggiám
Phòng Quản
Lý Tín Dụng
Phòng TT
Kho Quỹ
Phòng Tổ
Chức Hành
Chính Phòng
Khách Hàng
Doanh Nghiệp
Phòng Kế
Tốn Phòng
Khách Hàng
Cá Nhân
Phòng Tổng
Hợp Phòng
Tổ Điện
Tốn
Huy Động
Vốn Cấp
Tín Dụng
PGD Lê
Văn Sỹ
PGD Cao
Thắng PGD
Cách Mạng
T8 PGD
Hai Bà Trưng
PGD Cống
Quỳnh PGD
Vườn Chuối
PGD Phan
Đăng Lưu

Các Phòng Ban Phòng Tổ Chức Hành chính
- Thi tuyển lao động theo quy chế, điều động CBCNV từ nơi khác đến và đi nơi khác, điều động lao động nội bộ Chi nhánh 3.
- Làm lương hàng tháng cho toàn Chi nhánh 3, làm các thủ tục nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển cơng tác cho người lao động, tính các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, thai sản,
tai nạn lao động cho người lao động. - Phân công công tác bảo vệ tại chi nhánh, phòng giao dịch, cơng tác PCCC, theo dõi
quản lý tài sản cố định, công cụ lao động. - Theo dõi và giám sát các cơng trình xây dựng, sửa chữa mua sắm TSCĐ,CCLĐ.
Phòng Kho Quỹ - Thu, chi tiền VNĐ và ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái của NHCT quy định
- Quản lý các ấn chỉ có giá: séc, hối phiếu,… - Thu hồi, đổi tiền lẻ, tiền rách, tiền không đủ tiêu chuẩn, thu tiền các nơi.
Phòng Quản Lý Rủi Ro Chịu trách nhiệm về quản lý, xử lý nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ được Chính Phủ xử
lý. Là đầu mối khai thác và xử lý tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của Nhà Nước nhằm thu hồi nợ xấu.
Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Cho vay ngắn hạn, trung-dài hạn khách hàng cá nhân, CBCNV, cho vay tiêu dùng,
cho vay du học, cho vay mua xe ô tô. - Huy động vốn từ cá nhân và doanh nghiệp theo kế hoạch của NHCTVN
Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Cấp tín dụng ngắn, trung – dài cho các doanh nghiệp, công ty lớn.
- Mua,bán ngoại tệ - Thực hiện dịch vụ chuyển tiền đi, chuyển tiền đến.
Phòng Kế Tốn Hạch tốn các hoạt động của chi nhánh 3.
Phòng Tổng Hợp - Làm kế hoạch gửi lên NHCT để làm cơ sở cho kế hoạch của chi nhánh.
- Tổng hợp các số liệu, hoạt động chung của chi nhánh để báo cáo cho Ban Giám Đốc của NHTMCPCTVN_CN3.
Phòng Kiểm Tra Kiểm Sốt Nội Bộ - Hoạt động độc lập với chi nhánh 3, cán bộ trong phòng được hưởng lương theo quy
định của NHCTVN hay khơng. - Kiểm tra các hoạt động tín dụng, kế tốn có tuân thủ theo quy định, quy chế của
NHTMCPCTVN hay không.

2.1.4 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIETINBANK_CN3


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×