1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

KẾT QUẢ HĐKD VIETINBANK_CN3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


• Phát hành và thanh tốn thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế
VISA,MASTER CARD…

Dịch vụ thẻ ATM, thẻ ghi nợ

Dịch vụ Internet Banking, Telephone Banking, Mobile Banking, SMS Banking…

III. Dịch vụ khác


• Khai thác bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ
• Tư vấn đầu tư tài chính
• Cho thêu két sắt, gửi giữ tài sản,
• Uỷ thác, nhận uỷ thác, đại lý
• Cho th tài chính thơng qua cho cơng ty th tài chính
• Mơi giới, lưu ký, tư vấn, đại lý thanh tốn, phát hành … chứng khốn thơng
qua Cơng ty TNHH Chứng khốn •
Tiếp nhận, quản lý và khai thác các tài sản xiết nợ thông qua Công ty nợ và khai thác tài sản

2.1.5 KẾT QUẢ HĐKD VIETINBANK_CN3BẢNG 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐVT: triệu đồng
Nguồn từ Báo cáo tài chính của VIETINBANK_CN3
50,000 100,000
150,000 200,000
250,000 300,000
350,000
Thu Nhập
Chi Phí
Lợi Nhuận
Năm 2009 Năm 2008
Năm 2007
Hình 1: KQKD VIETINBANK_CN3 TRONG 3 NĂM QUA
Khủng hoảng tài chính tồn cầu đã làm các ngân hàng thế giới hàng đầu lao đao, nhưng các ngân hàng nội địa vẫn công bố lợi nhuận ấn tượng. Trong đó, có
VietinBank chi nhánh 3 Tp.HCM. Ngân Hàng là đơn vị trung gian, đảm nhận “sứ
Chỉ Tiêu Năm
2009 Năm
2008 Năm
2007
So Sánh 20092008
So Sánh 20082007
Số Tiền Số Tiền
Thu Nhập 310,511 273,473
171,351 37,038
13.5 102,122 59
Chi Phí 220,511
205,473 122,377
15,038 7,3
83,096 68
Lợi Nhuận 90,000 68,000
48,974 12,000
32,3 19,026 38,8
Năm 2008 là năm đầy khó khăn, thử thách,có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng. Nền kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, tỷ lệ lạm phát
tăng cao ở mức 22,97 dẫn đến hàng loạt các yếu tố ảnh hưởng; Chính Phủ thi hành chính sách thắt chặt tiền tệ đầu năm 2008, kiểm soạt chặt chẽ những lĩnh vực cho vay
có rủi ro cao, sử dụng các công cụ lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc…và trong quý II và quý III năm 2008 lãi suất cơ bản gia tăng liên tục và lãi suất cho vay tăng 22 - 24.
Tới quý IV để chống giảm phát NHNN đã nới lõng dần các chính sách điều hành vốn, dự trữ bắt buộc, lãi suất cơ bản giảm thấp quay về mức đầu năm. Hệ thống Ngân
Hàng chịu sức ép lớn đối với khối lượng vốn đã huy động mới hoặc phải duy trì tiền gửi dân cư với lãi xuất cao, trong khi doanh thu từ đầu tư tín dụng giảm dần theo quy
định của Nhà Nước. Vietinbank_CN3 đã phải chịu áp lực lớn về vấn đề thanh khoản.
Trong bối cảnh thị trường tiền gửi biến động mạnh và mức độ cạnh tranh hết sức gay gắt giữa các Ngân Hàng. Hội đồng quản trị và ban điều hành đã chủ động
triễn khai đồng bộ, áp dụng nhiều giải pháp nhanh nhạy phù hợp với thực tế thị trường cùng với sự nổ lực hết mình của Chi Nhánh đã thực hiện tôt công tác cân đối
và điều hồ vốn, ln đảm bảo khả năng thanh khoản, các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn khác theo đúng quy định, duy trì kinh doanh có lãi trong hoạt động đầu tư tín dụng và
đặc biệt đã tận dụng tối đa thế mạnh về nguồn vốn để tạo nguồn lợi cho Ngân Hàng, bảo đãm duy trì ổn định và có bước phát triển khá mạnh mẽ trong năm 2008 cụ thể:
Thu nhập năm 2008 ổn định và tăng trưởng cao so với năm 2007. Đến thời điểm 31122008 Vietinbank_CN3 công bố thu nhập tăng 59, và lợi nhuận tăng 38,8 so
với năm 2007, Tuy nhiên, do những biến động về lãi suất, dự trữ bắt buộc và các quy định khác…làm tốc độ tăng chi phí 68 cao hơn tốc độ tăng thu nhập 59 trong
nam 2008.
Tình hình khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế thế giới tiếp tục kéo dài sang năm 2009, nền kinh tế nước ta sẽ tiếp tục gánh chịu tác động xấu từ bên ngoài,
2009 là năm tiếp tục cón có nhiều khó khăn đối với hoạt động của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng, mơi trường kinh doanh tiềm ẩn rủi ro. Những chính
sách về lãi suất trong năm 2008 đã kéo theo năm 2009 phải bỏ ra môt lượng vốn lớn để chi trả tiền gửi cho phần huy động trong thời điểm lãi suất tăng cao, trong khi đó
lãi suất huy động và cho vay lúc bấy giờ đã giảm trở lại mốc ban đầu. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2008, Ngân Hàng đã tiếp nối những thành quả
đó đã nổ lực rất nhiều để vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời có những bước đột phát đáng có trong năm 2009 là thu nhập và lợi nhuận vẫn duy trì tăng trưởng ổn định
so với năm 2008; và năm 2009 này tốc độ tăng chi phí 7.3 đã giảm thấp so với tốc độ tăng thu nhập 13.5.

2.1.6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VIETINBANK_CN3 TP.HCM TRONG THỜI GIAN TỚI


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×