1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cho vay kinh doanh tại chợ Tiện ích của chương trình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


• Phương thức trả nợ linh hoạt, theo nguồn thu nhập;
• Thế chấp bằng chính căn nhà mua.
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
• Sử dụng vốn vay để mua nhà tại các khu đô thị mới, dự án đơ thị mới;
• Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi VietinBank
đóng trụ sở; •
Có nguồn thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn; •
Có tài sản bảo đảm tiền vay.
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay bản sao; •
Hợp đồng mua bán đứng tên khách hàng vay; •
Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.
4. Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài Tiện ích của chương trình
• Mức cho vay lên đến 70 tổng chi phí;
• Thời hạn cho vay có thể dài hạn, tùy thuộc vào thời hạn hiệu lực của hợp
đồng đi làm việc tại nước ngoài đã được ký kết; •
Mức lãi suất hợp lý, cạnh tranh, thay đổi phù hợp với thị trường;
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân, đại diện hộ giao đình có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi
dân sự; •
Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi VietinBank đóng trụ sở;
• Có nguồn thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn;
• Có giấy tờ chứng minh người sử dụng vốn vay là người đi lao động nước
ngồi; •
Có quan hệ thân nhân và trong cùng một hộ gia đình với người đi lao động nước ngồi Đại diện hộ gia đình đứng ra vay; riêng đối với trường hợp
người lao động trực tiếp vay thì phải là hộ độc thân hoặc khơng có quan hệ hơn nhân theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
• Có vốn tự có tham gia vào phương án tối thiểu 30 tổng nhu cầu vốn;
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay
bản sao; •
Hợp đồng đi lao động xuất khẩu bản sao, trình bản gốc đối chiếu; •
Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ và nguồn thu nhập bản gốc; •
Giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bảo đảm bản chính;
• Giấy tờ có liên quan khác nếu được u cầu.

5. Cho vay kinh doanh tại chợ Tiện ích của chương trình


• Có thể dùng quyền góp vốnmuath điểm kinh doanh tại chợ ĐKDTC để bảo
đảm nợ vay. •
Mức cho vay lên đến 50 giá trị quyền góp vốnmuathuê ĐKDTC; •
Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng; •
Phương thức vay vốn đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại chợ; •
Mức lãi suất hợp lý, cạnh tranh, thay đổi phù hợp với thị trường.
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
• Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi VietinBank đóng
trụ sở; •
Có nguồn thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn; •
Có phương án vay kinh doanh tại chợ khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật;
• Là người trực tiếp ký hợp đồng góp vốnmuath điểm kinh doanh tại chợ với đơn
vị quản lý chợ; •
Mua bảo hiểm tài sản là đối tượng vay vốn hoặc điểm kinh doanh tại chợ tùy từng trường hợp cụ thể.
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay bản sao;
• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực;
• Hợp đồng góp vốn ứng trước để đầu tư xây dựng chợ; Hợp đồng muathuê trả tiền
một lần cho cả thời gian sử dụng của chợ đang hoạt động bình thường hoặc mới hoàn thành đưa vào sử dụng; Giấy tờ nộp tiền góp vốn, nộp tiền muathuê trường
hợp có bảo đảm bằng quyền góp vốnmuath ĐKDTC;
• Hợp đồng bảo hiểm tài sảngiấy chứng nhận bảo hiểm theo hướng dẫn của
VietinBank •
Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.
6.
Cho vay tiêu dùng đối với cán bộ cơng nhân viên Tiện ích của chương trình
• Không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp;
• Giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách;
• Số tiền cho vay lên đến 300 triệu đồng;
• Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng;

Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
• Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi VietinBank
đóng trụ sở; •
Làm việc tại một trong các cơ quan, đơn vị trong danh mục được VieitinBank chấp thuận;
• Có nguồn thu nhập ổn định từ 1,5 triệu đồng, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ,
đúng hạn; •
Được Cơ quan quản lý xác nhận thu nhập và cam kết về việc thực hiện trích tiền lương, trợ cấp và thu nhập khác của khách hàng để trả nợ NHCV nếu
khách hàng không thực hiện việc trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận tại HĐTD;
• Có vốn tự có tham gia tối thiểu 30 tổng nhu cầu vốn;

Khơng còn dư nợ vay khơng có bảo đảm tại bất kỳ TCTD nào, trừ trường hợp đang sử dụng thẻ tín dụng quốc tế khơng có bảo đảm tại VietinBank;
• Cơ quan quản lý khách hàng có trụ sở cùng địa bàn tỉnhthành phố với NHCV;
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay
bản sao; •
Hợp đồng lao động bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu; Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo còn hiệu lực đối với người có chức vụ;
• Bản sao kê giao dịch của tài khoản nhận chi trả thu nhập trong 3 tháng gần
nhất; •
Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.
7. Cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng số dư tài khoản, sổ thẻ tiết kiệm Tiện ích của chương trình
• Giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách;

Hạn mức vay được duyệt khơng hạn chế, tùy thuộc vào loại tiền gửi, sổthẻ TK, GTCG;
• Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng;
• Giải quyết trong vòng 24 giờ làm việc;
• Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
• Mục đích vay vốn hợp pháp;
• TSBĐ thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay vốn hoặc của bên thứ ba
bảo đảm cho khách hàng vay vốn; •
Đồng tiền của TSBĐ là VND, USD, EUR; •
Trường hợp TSBĐ do tổ chức khác quản lýphát hành thì Tổ chức quản lýphát hành phải thuộc danh mục được VietinBank chấp thuận; TSBĐ được
tổ chức quản lýphát hành xác thực và phong tỏa trong suốt thời gian bảo đảm tại NHCV đối với TKTG, sổthẻ TK, GTCG ghi danh hoặc xác thực đối với
GTCG vơ danh;
• Thời hạn cho vay khơng vượt q thời hạn thanh tốn còn lại của TSBĐ.
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay
bản sao; •
Sổthẻ TK, GTCG; •
Giấy đề nghị xác thực, phong tỏa kiêm uỷ quyền rút tiền sổthẻ TK, GTCG ghi danh vàhoặc giấy đề nghị xác thực, phòng tỏa GTCG vơ danh;
• Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.

8. Cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn Tiện ích của sản phẩm


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×