1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn Tiện ích của sản phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


• Có vốn tự có tham gia tối thiểu 30 tổng nhu cầu vốn;

Khơng còn dư nợ vay khơng có bảo đảm tại bất kỳ TCTD nào, trừ trường hợp đang sử dụng thẻ tín dụng quốc tế khơng có bảo đảm tại VietinBank;
• Cơ quan quản lý khách hàng có trụ sở cùng địa bàn tỉnhthành phố với NHCV;
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay
bản sao; •
Hợp đồng lao động bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu; Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo còn hiệu lực đối với người có chức vụ;
• Bản sao kê giao dịch của tài khoản nhận chi trả thu nhập trong 3 tháng gần
nhất; •
Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.
7. Cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng số dư tài khoản, sổ thẻ tiết kiệm Tiện ích của chương trình
• Giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách;

Hạn mức vay được duyệt khơng hạn chế, tùy thuộc vào loại tiền gửi, sổthẻ TK, GTCG;
• Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng;
• Giải quyết trong vòng 24 giờ làm việc;
• Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.
Điều kiện vay vốn
• Cá nhân có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
• Mục đích vay vốn hợp pháp;
• TSBĐ thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay vốn hoặc của bên thứ ba
bảo đảm cho khách hàng vay vốn; •
Đồng tiền của TSBĐ là VND, USD, EUR; •
Trường hợp TSBĐ do tổ chức khác quản lýphát hành thì Tổ chức quản lýphát hành phải thuộc danh mục được VietinBank chấp thuận; TSBĐ được
tổ chức quản lýphát hành xác thực và phong tỏa trong suốt thời gian bảo đảm tại NHCV đối với TKTG, sổthẻ TK, GTCG ghi danh hoặc xác thực đối với
GTCG vơ danh;
• Thời hạn cho vay khơng vượt q thời hạn thanh tốn còn lại của TSBĐ.
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ theo mẫu của VietinBank;
• CMND hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3 của người vay
bản sao; •
Sổthẻ TK, GTCG; •
Giấy đề nghị xác thực, phong tỏa kiêm uỷ quyền rút tiền sổthẻ TK, GTCG ghi danh vàhoặc giấy đề nghị xác thực, phòng tỏa GTCG vơ danh;
• Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.

8. Cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn Tiện ích của sản phẩm


• Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh;
• Số tiền vay ở mức tối đa, tùy thuộc vào số tiền bán chứng khoán đã được khớp
lệnh bán sau khi trừ đi lãi cho vay và phí liên quan đến khoản vay nếu có. •
Thủ tục đơn giản, nhận tiền ngay trong ngày làm việc; •
Phương thức nhận tiền vay, trả nợ linh hoạt;
Hồ sơ vay vốn
• Giấy đề nghị vay ứng trước tiền bán chứng khoán theo mẫu của VietinBank;
• Bản sao CMND Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, Hộ khẩu hoặc KT3;
• Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật nếu có;
• Thơng báo khớp lệnh bán chứng khốn;
• Giấy tờ có liên quan khác nếu được yêu cầu.

2.2.2 CHÍNH SÁCH VÀ QUY CHẾ CHO VAY CÁ NHÂN  Lợi ích


• Khách hàng sẽ được giải quyết thủ tục vay vốn một cách thuận lợi và nhanh
chóng với sự giúp đỡ của một đội ngũ nhân viên chun nghiệp, nhiệt tình, chu đáo. •
Cán bộ VietinBank sẽ tư vấn miễn phí cho bạn về các thủ tục liên quan đến khoản vay.

Số tiền cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay linh hoạt, hợp lý, phù hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay.
• Ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa tới 70 tổng nhu cầu vốn của quý khách.

Nguyên tắc vay vốn
-
Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng HĐTD
-
Hồn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã được thỏa thuận trong HĐTD hay trong khế ước nhận nợ.
-
Việc bảo đảm tiền vay phải thực hiện theo quy định của Hội Đồng Quản Trị

Điều kiện vay vốn

Có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và trách nhiệm dân sự theo quy định

Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời gian cam kết.
o
phải có vốn chủ sở hữu tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống
o
Có tình hình tài chính lành mạnh, sản xuất kinh doanh có lãi, có nguồn thu nhập để đảm bảo khả năng trả nợ khi đến hạn.

Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp

Có dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả. Có dự án đầu tư; phương án phục vụ đời sống kèm phương án
trả nợ khả thi

Có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thường xun cùng địa bàn có NHCT đóng trụ sở

thực hiệncác biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCT trừ trường hợp cho vay khơng có tài sản bảo đảm đối với CBCNVC từ
tiền lương và thu nhập khác

Tài sản bảo đảm có thể là:
o
Giấy tờ có giá, có tính thanh khoản cao trái phiếu, kỳ phiếu, sổ tiết kiệm…
o
Đất, và nhà ở: có giá trị kinh tế, giấy tờ sử dụng và sở hữu đầy đủ theo quy định của pháp luật;
o
Phương tiện giao thong vận tải như: ơ tơ, xe máy, tàu thuyềncó đăng ký, bảo hiểm
o
Kim loại quý, đá quý;
 Thời hạn vay vốn
NHCT và khách hàng thoả thuận thời hạn cho vay căn cứ vào chu ký sản xuất- kinh doanh phù hợp khả năng của khách hàng; thời hạn thu hồi vốn của phương
ándự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của NHCT

Cho vay ngắn hạn: là khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.

Cho vay trung hạn: là khoản vay có thời hạn cho vay từ12 tháng đến 60 tháng

Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên
 Lãi suất cho vay
Theo lãi suất cho vay của Vietinbank công bố trong từng thời kỳ
 Hồ sơ vay vốn
Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho NHCT các thông tin, tài liệu liên quan cần thiết sau đây:
- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu - Tài liệu về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm dân sự của
khách hàng, bao gồm: Đăng ký kinh doanh đối với những trường hợp pháp luật có quy định phải đăng ký kinh doanh; hợp đồng hợp tác đối với tổ hợp tác ; chứng chỉ
hành nghề nếu pháp luật quy định phải có ; xuất trình CMND, hộ khẩu thường trú. Đối với cá nhân nước ngoài phải có hộ chiếu.
Các tài liệu trên áp dụng đối với những khách hàng vay vốn lần đầu tại NHCT hoặc quý khách hàng có sự thay đổi năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự,trách
nhiệm dân sự trong quá trình vay vốn - Tài liệu, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống, khả năng tài
chính. - Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống và các tài liệu
liên quan. - Hồ sơ tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;
trích lục bản đồ thử đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản… và các giấy tờ liên quan khác. Nếu vay khơng có tài sản bảo đảm đối với CBCNV thì cần xác nhận của
cơ quan quản lý lao động theo mẫu và hợp đồng lao động.
Đối với trường hợp cho vay cầm cố bằng sổ tiết kiệm, tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu hoặc giấy tờ khác trị giá được bằng tiền do Chính phủ, Bộ tài chính,
VietinBank và các tổ chức tín dụng khác phát hành hoặc số dư tài khoản tiền gửi tại VietinBank gọi chung là giấy tờ có giá. Với khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp
giấy tờ trị giá được bằng tiền đó, thì q khách phải có những giấy tờ sau: - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SXKD theo mẫu.
- Giấy tờ có giá kèm theo giấy xác nhận của nơi quản lý và phát hành giấy tờ có giá đó theo mẫu.
Đối với trường hợp các hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp vay vốn không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản thì khách hàng phải có
các giấy tờ sau: - Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án SXKD theo mẫu
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp hộ vay vốn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì trong Giấy đề nghị vay vốn kiêm phơng án SXKD phải
được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đất Quý khách đang sử dụng khơng có tranh chấp.
CMND hoặc sổ hộ khẩu gia đình.
 Phương thức cho vay 1.
Cho vay từng lần: Mỗi lần có nhu cầu vay vốn, khách hàng lập hồ sơ vay vốn theo quy định.
2. Cho vay theo hạn mức:
có nghĩa là mức dư nợ vay tối đa được duy trì trong một thời gian nhất định mà ngân hàng và khách hàng đã thoả thuận
trong hợp đồng tín dụng. Khác với loại vay thông thường, ngân hàng không xác định kỳ hạn nợ cho từng món vay mà chỉ khống chế theo
hạn mức tín dụng , có nghĩa là
vào một thời điểm nào đó nếu dư nợ vay của khách hàng lên đến mức tối đa cho phép, thì khi đó ngân hàng sẽ khơng phát tiền vay cho khách hàng
3. Cho vay theo dự án đầu tư
4. Cho vay trả góp: Ngân hàng và khách hàng xác định và thoả
thuận trước số tiền lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc chia ra để trả theo các kỳ hạn trong thời gian vay.
5. Các loại hình cho vay theo các phương thức khác: Tuỳ theo nhu
cầu của khách hàng và thực tế phát sinh, NHCT sẽ xem xét cho vay theo các phương thức khác phù hợp với đặc điểm hoạt động trong từng thời kỳ và khơng trái với quy
định của pháp luật.
2.2.3 QUY TRÌNH CHO VAY CÁ NHÂN 1. Tiếp xúc khách hàng và hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn
Gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với khách hàng Trao đổi với khách hàng để nắm được các thong tin cơ bản của khách hàng như:
-
Lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh
-
Tư cách pháp lý, tổ chức, hoạt động
-
Nội dung phương án kinh doanh
-
Trình độ học vấn, nghề nghiệp chính, q trình cơng tác, quan hệ gia đình…
-
Mục đích vay vốn
-
Dự kiến phương án bảo đảm tín dụng và các thông tin khác liên quan đến khách hàng.
Thông báo cho khách hàng các thông tin:
-
Lãi suất cho vay
-
Điều kiện cho vay
-
Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đang có
-
Các thơng tin công khai khác về Ngân Hàng.
Nếu điều kiện của khách hàng phù hợp với nguyên tắc và điều kiện của Ngân Hnàg thì chuyển cho khách hàng danh mục các hồ sơ mà khách hàng phải hồn thiện,
nếu khơng phù hợp thì phải thơng báo ngay để khách hàng chủ động tìm phương án khác.

2. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và hoàn thiện hồ sơ


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×