1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Xác định giá trị tài sản đảm bảo Phân tán rủi ro “ Khơng nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ” Trích lập dự phòng rủi ro Tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ cho vay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (441.2 KB, 66 trang )


c. Xác định giá trị tài sản đảm bảo


Trong hoạt động cho vay, tài sản đảm bảo là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro cho các khoản vay. Các tài sản này phải được định giá trên cơ
sở thị trường như: tính lỏng, đầy đủ hồ sơ pháp lý, sự biến động của giá cả... từ đó đưa ra một giá trị hợp lý.

d. Phân tán rủi ro “ Không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ”


+ Không tập trung cho vay một ngành, một lĩnh vực hay một khu vực; + Không nên dồn vốn đầu tư vào một số khách hàng;
+ Cho vay hợp vốn, đồng tài trợ.

e. Trích lập dự phòng rủi ro


Trích lập dự phòng rủi ro là biện pháp để khắc phục tình trạng sảy ra tổn thất trong hoạt động cho vay. Mặc dù trích lập dự phòng rủi ro sẽ làm tăng chi phí cho
ngân hàng, nhất là chi phí cơ hội khi khơng sử dụng nguồn vốn đó để đầu tư cho các đối tượng hấp dẫn và đương nhiên làm giảm thu nhập của ngân hàng. Tuy nhiên trích
lập dự phòng khơng chỉ là biện pháp mà còn là nguyên tắc bắt buộc của ngân hàng cho vay để chống đỡ rủi ro cho vay. Khi mà các khoản cho vay nợ quá hạn mất khả
năng thu hồi.

f. Tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ cho vay


Chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần của đối với cán bộ tín dụng là việc làm hết sức cần thiết. Biện pháp náy kích thích tinh thần làm
việc, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân của người cán bộ. Qua đó hạn chế được rủi ro xuất phát từ sai sót của cán bộ cho vay do quá tải trong công việc.
Bên cạnh những hình thức khen thưởng, động viên khuyến khích cũng cần đưa ra những hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những sai sót, sơ hở do thiếu
trách nhiệm của cán bộ tín dụng dẫn đến rủi ro cho ngân hàng. Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà ngân hàng có biện pháp sử lý khác nhau như: cảnh cáo, khiển trách; trừ cơng
tác phí, trừ lương ...Biện pháp này áp dụng nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ cho vay
Do đặc thù về ngành nghề đòi hỏi cán bộ tín dụng khơng những nắm vững nghiệp vụ ngân hàng, lý luận và phân tích tài chính tiền tệ mà còn phải hiểu biết sâu
rộng về thị trường và các loại kinh doanh khác. Vì thế ngân hàng cần có chính sách đào tạo bằng cách: khuyến khích các cán bộ tín dụng đi học để nâng cao kiến thức và
nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về phòng chống rủi ro, Các lớp cơng nghệ thông tin ứng dụng học khoa học kỹ thuật vào công tác cho vay đảm bảo cạnh
tranh và tránh rủi ro sảy ra.
Tóm lại: trên đây là một số giải pháp cơ bản về phòng chống rủi ro trong hoạt động cho vay của VietinBank chi nhánh 3 TP.HCM với mục đích ngăn ngừa và hạn
chề đến mức tối thiểu xảy ra khi thực hiện hoạt động cho vay.
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK_CN3
TP.HCM

3.3.1 ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


Trong những tháng tới, giá cả hàng hóa có thể sẽ còn tiếp tục chịu tác động tiêu cực của các yếu tố: Hệ lụy của chính sách nới lỏng tài chính và các gói kích cầu
đầu tư, kích cầu tiêu dùng áp dụng trong năm 2009; Tác động dây chuyền của việc tăng giá điện, than, xăng dầu, cước vận chuyển... Giá cả của nhiều loại hàng hóa,
dịch vụ nhập khẩu trên thị trường thế giới tăng do kinh tế thế giới phục hồi. - Đề nghị các cơ quan chức năng, ngành có phân tích đánh giá nguyên nhân tác động
tăng giá hàng hóa và dự báo cho thời gian tới để chủ động có biện pháp ổn định giá, tăng cường thông tin tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để hạn
chế yếu tố tăng giá do tâm lý, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN và Ngân hàng.
- Đề nghị các chuyên ngành chức năng, chính quyền các huyện,quận, TP... phối hợp, tạo điều kiện giúp ngành Ngân hàng đẩy nhanh tiến độ xử lý, cưỡng chế, phát mại tài
sản để thu hồi các khoản nợ xấu, nợ đọng, nhất là các DN có biểu hiện xấu, không hợp tác với Ngân hàng, tạo điều kiện giúp ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu
quả. - Ngành Ngân Hàng mang tính hệ thống và tác động dây chuyền trong hoạt động
ngân hàng liên thông khá lớn,nếu một ngân hàng khó khăn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung tồn ngành. Chính vì thế, Đề nghị Ngân Hàng có ý kiến với Chính phủ là
nghiên cứu, bổ sung thêm quy định NHNN Việt Nam thống nhất quản lý đối với các ngân hàng vì các lý do sau đây:
+ NH thương mại cũng là tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng; + Tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền
tệ và hoạt động ngân hàng, thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. - Đối với Chính Phủ và các Bộ: cần sớm ban hành các văn bản pháp luật cho phép
TCTD được toàn quyền xử lý TSĐB để thu hồi vốn và có những biện pháp hỗ trợ cơng tác này được tiến hành nhanh chóng đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho NH
- Ngân hàng nên kiến nghị Nhà nước hạn chế sử dụng các biện pháp hành chính trong điều hành chính sách, đảm bảo nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, giúp các
Ngân Hàng chủ động dự báo và đưa ra những giải pháp thích ứng.

3.3.2 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC


Cần có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thơng tin tín dụng của các hệ thống Ngân Hàng Việt Nam. Hệ thống thơng tin tín dụng có vai trò rất
quan trọng trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nó khơng những nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân Hàng
mà có hiệu ứng chặn, chặn những khách hàng xấu đến với ngân hàng và hiệu ứng đẩy, đẩy các khách hàng tốt tìm đến ngân hàng. Do đó, hoạt động này cần được quan
tâm hơn nữa từ phía Nhà Nước. cần hồn thiện trung tâm Thơng Tin Tín Dụng CIC là nâng cao trình độ của cán bộ áp dụng tự động hóa tất cả các công đoạn nghiệp vụ
nhằm tạo ra nhiều sản phẩm thông tin.
Huấn luyện đào tạo cán bộ thanh tra ngành ngân hàng giỏi chun mơn có đạo đức nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi làm trái quy định pháp luật của các ngân
hàng thương mại.

3.3.3 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VIETINBANK


Cần mở rộng hơn nữa các chi nhánh Ngân Hàng. Hiện nay mới chỉ tập trung ở các thành phố lớn, tầm hoạt động còn hẹp. Thực tế cho thấy thay vì tập trung cạnh
Hồn thiện các chính sách và quy chế cho vay, và quy trình thẩm định tín dụng một cách chặt chẽ đến từng chi nhánh và các phòng giao dịch để phù hợp với
từng thời điểm, hạn chế được rủi ro tín dụng. Ban lãnh đạo Ngân Hàng cần nâng cao hiệu quả quản lý công nhân viên trong
tổ chức, đảm bảo tất cả mọi người trong hệ thống VietinBank chấp hành tốt nội quy và quy định của tổ chức.
Cần phối hợp trao đổi học tập với các Ngân Hàng Quốc Tế để theo kịp sự phát triển tiên tiến trong hoạt động Ngân Hàng Thế Giới. Từng bước hiện đại hóa cơng tác
của các phòng ban. Đặc biệt là phòng tín dụng. Mở rộng giờ hoạt động chẳng hạn như giao dịch vào buổi trưa, và cả ngày thứ
bảy để tạo điều kiện cho tất cả các chủ thể có thể tiếp cận với các dịch vụ của Ngân Hàng.
Thực hiện kiểm toán nội bộ chặt chẽ hơn để phát hiện kịp thời những sai sót khơng đáng kể làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Ngân Hàng, đặc biệt là
hoạt động cho vay của Ngân Hàng. Thường xuyên mở các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của
cán bộ nhân viên đặc biệt là nhân viên tín dụng trong việc thẩm định hồ sơ tín dụng. Ngồi ra cần mở những lớp tìm hiểu về pháp luật, kiến thức pháp luật khơng chỉ giúp
cán bộ phòng tín dụng dễ dàng hơn trong việc phát hiện những thủ đoạn nhằm hợp lý hóa hồ sơ vay vốn của khách hàng.
Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân Hàng: ngày nay khi công nghệ thông tin bùng nổ, công nghệ ngân hàng ngày càng hiện đại thì việc đưa tin học vào hoạt động ngân
hàng trở thành một nhu cầu bức xúc của hầu hết ngân hàng. Do đó cần trang bị cơ sở vật chất, kỷ thuật hiện đại, trang bị các máy tính, máy thanh tốn ở trụ sở và các điểm
giao dịch sao cho tiện lợi; cần phải thường xun nâng cao hồn thiện cơng nghệ để thu thập thông tin nhanh nhất, thuận tiện nhất, xu hướng tự động hóa, hình thành hệ
thống dự phòng, kho dữ liệu có phương án đảm bảo an tồn trong mọi tình huống. Đồng thời ngân hàng cần phải nghiên cứu hồn thiện và hiện đại hóa q trình quản
lý rủi ro, phân tích dự báo, xếp hạng tín dụng…

3.3.4 ĐỐI VỚI VIETINBANK_CN3 TP.HCM


Với chỉ tiêu tăng trưởng nền kinh tế như hiện nay các Ngân Hàng chỉ nên xem xét đề ra chỉ tiêu lợi nhuận ở mức thích hợp. Và điều cốt lõi là phải giữ lành mạnh, an
tồn trong mọi hoạt động. “Để có được lợi nhuận bền vững, các ngân hàng cần khắc phục ngay những vấn đề tồn tại năm trước, ngân hàng cần xây dựng chiến lược phát
triển và hoàn thiện thể chế, nâng cao quản trị điều hành, đầu tư công nghệ, đa dạng sản phẩm... nhằm mở rộng những dịch vụ tiện ích cho khách hàng, nhất là dịch vụ
thanh tốn”
Và sau khủng hoảng tài chính là cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, để đối phó với khó khăn và tận dụng cơ hội thì các hoạt động cần quản lý thật chặt, đồng thời
phải dự báo và có kịch bản đối phó với khủng hoảng thật tốt và kịp thời. Và quan trọng hơn nữa là cần có tính nhất quán trong hệ thống khi quyết định một chiến lược;
phải có một hệ thống thu nhận, phân tích, đánh giá các thông tin thị trường. Hệ thống bộ máy cần được tổ chức thật linh hoạt, không quá nhiều cấp lãnh đạo, để thông tin
được truyền đạt tới đội ngũ vận hành một cách nhanh chóng và nhất quán. Ông Hải cho rằng, trong những thời điểm này, vai trò của người lãnh đạo có ý nghĩa lớn, phải
quyết đoán, uyển chuyển trong việc đưa ra quyết định và đôi khi phải đưa ra các quyết định phi truyền thống.
Điều quan trọng đối với các nhà băng là phải biết nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng phải tái cấu trúc liên tục, lâu dài và trên một bình diện rộng. Trong
đó, hoạt động quản trị rủi ro, kết cấu dự trữ thanh khoản, tăng vốn tự có đúng lộ trình; trích lập dự phòng đủ, gia tăng hoạt động dự báo… phải được quan tâm đặt
biệt. Đồng thời, trước bối cảnh thị trường này nên giảm đưa vốn vào lĩnh vực rủi ro cao.
Bên cạnh đó, các ngân hàng phải gia tăng đầu tư công nghệ, nhằm giải quyết áp lực giành thị phần. Mặt khác, nhà băng nên gia tăng hợp tác giữa ngân hàng với
ngân hàng và ngân hàng với phi ngân hàng, với đối tác chiến lược, kênh phân phối… Đặc biệt là các ngân hàng phải tìm được nét riêng cho các sản phẩm đưa ra thị
trường. Trong hoạt động tín dụng năm 2010, các nhà băng phải thiết lập được chính sách tín dụng với các nội dung rõ ràng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình vay và
nội dung thẩm định.
Điểm cần khắc phục ngay là hệ thống ATM. Còn quá ít các điểm rút tiền tự động, mỗi lần rút là cả một sự chờ đợi. Ngày nay, việc trả lương cho công nhân viên
qua hệ thống ATM cho nên cần khắc phục chất lượng của hệ thống ATM, tránh sự chờ đợi và hết tiền trong lúc chờ đợi rút tiền. Phải có liên mình ATM rộng rãi hơn
nữa. Có lẽ các ngân hàng trong nước cần hợp tác với nhau về vấn đề này nhiều hơn.
KẾT LUẬN
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đơng dân nhất theo kết quả điều tra dân số năm 2009 thì dân số thành phố chiếm khoản 8,34 dân số Việt Nam, đồng thời
cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá giáo dục, quan trọng của Việt Nam. Hiểu được những thuận lợi và khó khăn từ thành phố năng động này với sự cạnh tranh gay gắt
mà nó mang lại. VietinBank_CN3 Tp.HCM từ khi thành lập tới nay đã không ngừng nỗ lực vươn lên, tạo được vị thế của một NHTM lớn đóng trên địa bàn thành phố. Và
có được những thành tựu như ngày hôm nay là nhờ vào sự cố gắng phấn đấu của toàn tập thể cán bộ, nhân viên của Chi Nhánh. Mỗi cán bộ của Chi Nhánh đã thấm nhuần
tư tưởng: “mục tiêu hoạt động vì khách hàng”; “thành cơng của khách hàng là thành cơng của Ngân Hàng”.
Thơng qua nguồn vốn tín dụng đạt được hằng năm Chi Nhánh đã đóng góp một phần khơng nhỏ trong: điều hòa lượng tiền lưu thơng giúp ổn định giá cả, chống
lạm phát; cung cấp các dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế; giúp quá trình sản xuất – trao đổi – tiêu dùng diễn ra trơi chảy hơn.
Thấy được vai trò quan trọng của hoạt động tín dụng mà phần lớn là nghiệp vụ cho vay trong mỗi Ngân Hàng là rất to lớn, ba năm qua Chi Nhánh đã cố gắng hết
sức để đáp ứng nhu cầu vốn cho mọi thành phần kinh tế, trong đó cho vay cá thể dần chiếm tỷ trọng cao trong tổng DS cho vay của toàn Chi Nhánh để người dân có thể
đầu tư; mở rộng SXKD-DV; tiêu dùng… nhằm nâng cao đời sống cho mỗi người dân và từng bước góp phần thực hiện cơng cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đây là thành
phần kinh tế nằm trong chiến lược cần đẩy mạnh hoạt động trong thời gian tới vì đối tượng này chiếm số lượng đơng đảo và hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá
nhân hằng năm vẫn mang lại nguồn thu nhập lớn cho Ngân hàng. Điều này được thể hiện qua doanh số cho vay của Chi Nhánh ngày càng tăng. Đồng thời để có khả năng
đáp ứng đầy đủ vốn cho người dân Chi Nhánh đã làm tốt công tác huy động vốn.
Qua phân tích hoạt động cho vay của Chi Nhánh kết quả đạt được rất khả quan mặc dù trong thời gian vừa qua là khoản thời gian mà tồn hệ thống ngân hàng
trên cả nước nói chung và Vietinbank_CN3 Tp. HCM nói riêng phải chống chọi và gánh chụi do cơn bão lạm phát toàn cầu gây ra. Các doanh số thu nợ, tình hình dư nợ
đạt được khá tốt, tỷ lệ nợ quá hạn luôn giữ được ở mức thấp không vượt quá qui định và trong tầm kiểm soát của Ban lãnh đạo Vietinbank_CN3 Tp. HCM. Công tác thu
hồi nợ vay thông qua công tác động viên, đôn đốc và phát mải tài sản bảo đảm cũng đã góp phần vào cơng tác giảm nợ quá hạn cho Chi Nhánh.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong q trình hoạt động của Chi Nhánh thì vẫn còn những hạn chế chung cho tồn hệ thống Ngân Hàng cũng như
VietinBank_CN3 tp.HCM: Những rủi ro mà hoạt động tín dụng đem lại là vấn đề quan tâm hàng đầu không những đối với cán bộ Ngân Hàng mà còn là của tồn xã
hội; Hay mỗi Ngân hàng đã và đang gặp khơng ít khó khăn trong việc huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả. Với tính cấp thiết này, mong rằng một số biện pháp tín
dụng mà em đã trình bày sẽ góp một phần nhỏ vào hoạt động tín dụng Ngân Hàng nói chung cũng như VietinBank_CN3 TP.HCM nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động cho vay dành cho khách hàng cá nhân. Qua đó,góp phần củng cố sự phát triển và ổn định để giữ vững vị trí và vai trò của Chi Nhánh trong nền kinh tế, xứng đáng
là một tổ chức tài chính quan trọng và đáng tin cậy đối với các TCKT; hộ gia đình cá thể…tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế toàn diện trong tương lai, đáp ứng được sự
nghiệp cơng nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Với kiến thức chun mơn còn hạn chế và bản thân còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên trong quá trình nghiên cứu đề tài khơng tránh khỏi những khuyết điểm.
Vì vậy, em kính mong được sự góp ý, chỉ bảo từ thầy cơ giáo; cô chú, anh chị đang công tác tại cơ quan để bài viết có tính thực tiễn và hồn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tiến sĩ Hồ Diệu. Tín dụng Ngân hàng. Nhà xuất bản thống kê, năm 2003. 2. Ngân Hàng VietinBank_CN3 Tp. HCM. Kết quả hoạt động kinh doanh năm
2007,2008,2009.

3. Ngân Hàng VietinBank_CN3 Tp. HCM. . Các văn bản quy định về quy chế cho vay.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (66 trang)

×