1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty: Khái quát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.14 KB, 39 trang )


-Số lao động: 2 700 LĐ. -9 xí nghiệp thành viªn 6 xÝ nghiƯp May, 01 xÝ nghiƯp Da, 01 xí
nghiệp In Thêu, 01 xí nghiệp Thảm Len. -Trên 2000 thiết bị máy móc hiện đại chuyên dùng tự động hoá cao.
Là doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm may mặc, sản phẩm may da và thảm len trực thuộc tổng công ty
may Việt Nam.

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty:


Chức năng hoạt động của Công ty: Hoạt động chủ yếu của công ty hiện nay là may gia công xuất khẩu
sang thị trờng khu vực II thông qua các công ty nớc ngoài chủ yếu là Nam Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản... Và sản xuất các hàng may mặc trong nớc.
Ngoài ra công ty còn phải thùc hiƯn tèt mét sè nhiƯm vơ chđ u nh:
- Bảo toàn và phát triển vốn đợc Nhà nớc giao. - Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ với Nhà nớc.
- Thực hiện phân phối theo kết quả lao động; chăm lo và không ngừng cải thiện đời sồng vật chất và tinh thần của CBCNV trong toàn công ty. Tổ
chức bồi dỡng và nâng cao trình độ văn hoá khoa học kỹ thuật, chuyên môn hoá nghiệp vụ của công nhân viên chức.
-Bảo vệ công ty, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trờng, giữ gìn trật tự an ninh, an toµn x· héi, lµm nghÜa vơ qc phòng.
Theo chức năng hoạt động của Công ty, các sản phẩm chính hiện nay của công ty là:
+ Sản phẩm may mặc:
13
áo Jacket các loại, veston len dạ áo váy các loại của phụ nữ
Quần áo sơ mi nam nữ của ngời lớn và trẻ em áo váy của phụ nữ mang thai
+ Sản phẩm da: Găng tay chơi gôn
Găng tay da mùa đông Túi da
+ Sản phẩm thảm len: Thảm trải sàn
Thảm tranh + Sản phẩm khăn trẻ sơ sinh
Bên cạnh sản suất các mặt hàng chính nhằm phục vụ xuất khẩu, công ty còn chủ động khai thác thị trờng tìm mua nguyên vật liệu để sản xuất và
bán các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nớc, nhận may đo theo yêu cầu, phục vụ các đơn đặt hàng mang tình thời vụ khác.
14

3. Khái quát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:


Công ty May Chiến Thắng là một trong những công ty lớn mạnh của nớc ta về cả quy mô lẫn hiệu quả sản xuất kinh doanh. Những năm gần đây
tuy không mở rộng về mặt bằng sản xuất nhng hiệu quả sản xuất ngày càng cao. Điều này đợc thể hiện rõ trong một số chỉ tiêu của công ty trong những
năm 1999, 2000,2001.
Bảng 1:Bảng chỉ tiêu tài chính của Công ty May Chiến Thắng Từ năm 1999 đến năm 2001
Tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2000 tăng rõ rệt so với năm 1999, doanh thu tăng 8,4 tăng 4.800
tr
VNĐ, lợi nhuận sau thuế tăng 43 tăng448
tr
VNĐ, đóng góp vào ngân sách nhà nớc tăng 86,1 tăng 620
tr
VNĐ, thu nhập bình quân lao động tăng 9,4 tăng 74.000
đ
. Nh vậy trong năm 2000 công ty đã đẩy mạnh làm hàng gia công xuất khẩu hàng gia công
xuất khẩu không bị tính thuế do vậy lợi nhuận của công ty tăng so với năm trớc.
Doanh thu của năm 2001 có giảm so với năm 2000 và các năm trớc là 9,2, lợi nhuận sau thuế giảm 12,7, khoản đóng góp vào ngân sách nhà n-
Chỉ tiêu Năm 1999
Năm 2000 Năm 2001
1. Tổng doanh thu 2. Đầu t
3. Tổng thuế phải nộp 4. Lợi nhuận sau thuế
5. Thu nhập bình quân 1000đ
59 002
tr
901
tr
720
tr
1 041
tr
790 63 984
tr
905
tr
1 340
tr
1 489
tr
864 58 107
tr
18 000
tr
863
tr
1 301
tr
965
15
íc còng gi¶m xng 37,6, nhng thu nhập bình quân so với năm 2000 lại tăng 0,1. Sự giảm sút này một mặt là do việc đầu t mở rộng thêm quy mô
sản xuất, năm 2001 công ty mới mở thêm một xí nghiệp mới ở Thái Nguyên. Mặt khác hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam bị hàng may mặc của
Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt trên mọi phơng diện. Nguyên nhân trực tiếp khác không thể không tính đến là bộ máy quản lý của Công ty vẫn còn cồng
kềnh, cha năng động với sự biến động của thị trờng, đội ngũ cán bộ, nhân viên văn phòng yếu kém cả về năng lực lẫn trình độ chuyên môn... Yêu cầu
cải cách bộ máy quản lý, con ngời, hệ thống thông tin một cách đồng bộ là một nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết. Điều này chắc chắn sẽ giúp công ty
không những tăng doanh thu mà còn có thể mở rộng thêm thị trờng, có thêm nhiều đối tác mới và khách hàng tiềm năng...

3. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động a. Cơ cấu tổ chức


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×