1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiền gửi thanh toán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 33 trang )


Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh

CHƯƠNG 2:


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI ACB-CHI NHÁNH VĂN LANG

2.1. Cơ sở lý luận:


2.1.1.
Khái niệm tiền gửi:
Tiền gửi là các khoản tiền mà khách hàng mang đến gửi vào ngân hàng với mục đích khác nhau như: hưởng lãi, an tồn, tiện lợi trong thanh tốn và chi tiêu
thông qua các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Các khoản tiền gửi của khách hàng trở thành nguồn vốn để ngân hàng kinh doanh, sinh lời, là bộ phận tài sản nợ chủ yếu của
ngân hàng thương mại.

2.1.2. Phân loại và đặc điểm


2.1.2.1. Tiền gửi thanh toán


Tiền gửi thanh tốn là hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại bằng cách mở cho khách hàng tài khoản gọi là tài khoản tiền gửi thanh toán. Tài
khoản này mở cho các đối tượng khách hàng, cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu thực hiện thanh tốn qua ngân hàng.
Môn học Tiền tệ - Ngân hàng và mơn Kế tốn ngân hàng đã trình bày khá chi tiết và đầy đủ về thanh toán qua ngân hàng. Thanh toán qua ngân hàng là một loại
dịch vụ thanh tốn, theo đó ngân hàng thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi nợ vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ
hưởng, bằng cách ghi có vào tài khoản. Để thực hiện được nghiệp vụ thanh tốn này, đòi hỏi khách hàng phải mở tài khoản tiền gửi thanh tốn ở ngân hàng. Số dư có trên
tài khoản tiền gửi thanh tốn của khách hàng có thể hình thành từ hai nguồn: 1 do khách hàng nộp tiền mặt vào, 2 do khách hàng nhận tiền chuyển khoản từ các đơn
vị khác. Số dư này nhằm duy trì khả năng thanh toán và chi trả của khách hàng ở bất cứ thời điểm nào.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 14
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Tuy nhiên, không phải lúc nào khách hàng cũng huy động số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của họ vào thanh tốn. Do vậy, đơi khi số dư này nhàn rỗi tạm thời
cho đến khi được huy động vào thanh toán. Những lúc tạm thời nhàn rỗi số dư này trở thành nguồn vốn của ngân hàng, do đó, ngân hàng có thể sử dụng cho hoạt động
của mình. Tuy nhiên, do tài khoản tiền gửi là loại tài khoản khơng kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho ngân hàng, nên ngân
hàng rất khó kế hoạch hố việc sử dụng loại tiền gửi này. Chính vì vậy, đối với loại tiền gửi này thường ngân hàng trả lãi suất thấp, hoặc thậm chí khơng trả lãi cho khách
hàng. Do không được hưởng lãi cao nên khách hàng thường duy trì số dư tài khoản tiền gửi thanh tốn khơng nhiều, chỉ vừa đủ đáp ứng nhu cầu chi trả hàng ngày của
họ. Mặc dù số dư tài khoản tièn gửi của từng khách hàng thường không lớn,
nhưng do là trung tâm tập trung tiền tệ và cung cấp dịch vụ thanh tốn, nên ngân hàng thương mại có số lượng khách hàng rất đông khiến cho tổng số vốn huy động
qua tiền gửi thanh toán của tất cả khách hàng trở nên lớn đáng kể.
Thủ tục mở tài khoản:
Hiện nay hầu hết các ngân hàng thương mại đều khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, kể cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức,
được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng. Để mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, khách hàng cần làm các thủ tục sau đây:
Đối với khách hàng cá nhân chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, đăng ký chữa ký mẫu, xuất trình và nộp bản sao giấy chứng minh
nhân dân. Đối với khách hàng tổ chức chỉ cần điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản
tiền gửi thanh toán, đăng ký mẫu chữ ký và mẫu con dấu của người đại diện, xuất trình và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài
khoản.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 15
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản cần điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại
diện cho tổ chức tham gia tài khoản đồng sở hữu, văn bản thoả thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.
Tính lãi tiền gửi thanh tốn:
Theo thơng lệ ở các nước phát triển, ngân hàng không trả lãi cho khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh tốn vì mục đích của khách hàng khi sử dụng tài khoản
này là để thực hiện thanh tốn qua ngân hàng chứ khơng phải để hưởng lãi. Hơn nữa ngân hàng còn yêu cầu khách hàng phải duy trì một số dư tối thiểu compensation
balance để được hưởng các dịch vụ ngân hàng, nếu khơng có đủ số dư này thì khách hàng phải trả phí cho ngân hàng.
Ở Việt Nam do chúng chưa có thói quen sử dụng tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng nên để thu hút khách hàng, ngân hàng vẫn trả lãi đối với tài khoản tiền gửi
thanh toán, tuy nhiên mức lãi suất áp dụng thường rất thấp, khoảng 0,2tháng, so với lãi suất của những loại tiền gửi tiết kiệm khác. Lãi tiền gửi thanh tốn có thể tính
theo định kỳ hàng tháng hoặc quý theo phương pháp tích số và lãi được nhập vào số dư có tài khoản tiền gửi của khách hàng.
Hầu hết các ngân hàng đều chương trình hố cơng việc tính lãi và hàng tháng tự động nhập lãi vào số dư gốc tài khoản tiền gửi của khách hàng.

2.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×