1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 33 trang )


Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản cần điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại
diện cho tổ chức tham gia tài khoản đồng sở hữu, văn bản thoả thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.
Tính lãi tiền gửi thanh tốn:
Theo thơng lệ ở các nước phát triển, ngân hàng không trả lãi cho khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán vì mục đích của khách hàng khi sử dụng tài khoản
này là để thực hiện thanh toán qua ngân hàng chứ không phải để hưởng lãi. Hơn nữa ngân hàng còn u cầu khách hàng phải duy trì một số dư tối thiểu compensation
balance để được hưởng các dịch vụ ngân hàng, nếu khơng có đủ số dư này thì khách hàng phải trả phí cho ngân hàng.
Ở Việt Nam do chúng chưa có thói quen sử dụng tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng nên để thu hút khách hàng, ngân hàng vẫn trả lãi đối với tài khoản tiền gửi
thanh toán, tuy nhiên mức lãi suất áp dụng thường rất thấp, khoảng 0,2tháng, so với lãi suất của những loại tiền gửi tiết kiệm khác. Lãi tiền gửi thanh tốn có thể tính
theo định kỳ hàng tháng hoặc quý theo phương pháp tích số và lãi được nhập vào số dư có tài khoản tiền gửi của khách hàng.
Hầu hết các ngân hàng đều chương trình hố cơng việc tính lãi và hàng tháng tự động nhập lãi vào số dư gốc tài khoản tiền gửi của khách hàng.

2.1.2.2. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn


Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có tiền tạm thời nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng vì
mục tiêu an tồn và sinh lợi nhưng khơng thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền gửi trong tương lai. Đối với khách hàng khi chọn lựa hình thức tiền gửi này thì mục tiêu
an tồn và tiện lợi quan trọng hơn là mục tiêu sinh lợi. Đối với ngân hàng, vì loại tiền gửi này khách hàng muốn rút bất cứ lúc nào cũng được nên ngân hàng phải đảm bảo
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 16
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
tồn quỹ để chi trả và khó lên kế hoạch sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng. Do vậy, ngân hàng thường trả lãi rất thấp cho loại tiền gửi này khoảng 0,25tháng.
Thủ tục mở sổ tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn rất đơn giản. Chỉ cần khách hàng đến bất cứ chi nhánh nào của ngân hàng điền vào mẫu giấy đề nghị gửi tiết
kiệm khơng kỳ hạn có kèm theo giấy chứng minh nhân dân và chữ ký mẫu. Nhân viên sẽ hoàn tất thủ tục nhận tiền và cấp sổ tiền gửi ngay cho khách hàng.
Với sổ tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Tuy nhiên, khác với hình thức tài khoản tiền gửi
cá nhân mỗi lần giao dịch khách hàng phải xuất trình sổ tiền gửi và chỉ có thể thực hiện được các giao dịch ngân quỹ như là gửi tiền và rút tiền chứ không thể thực hiện
được các giao dịch thanh toán như trong trường hợp tiền gửi thanh tốn.

2.1.2.3. Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn


Khác với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm định kỳ được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu gửi tiền vì mục tiêu an tồn,
sinh lợi và thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền trong tương lai. Đối tượng khách hàng chủ yếu của loại tiền gửi này là các cá nhân muốn có thu nhập ổn định và
thường xuyên, đáp ứng cho việc chi tiêu hàng tháng hoặc hàng quý. Đa số khách hàng thích lựa chọn hình thức gửi tiền này là cơng nhân, viên chức hưu trí. Mục tiêu
quan trọng của họ khi chọn lựa hình thức tiền gửi này là lợi tức có được theo định kỳ. Do vậy, lãi suất đóng vai trò quan trọng để thu hút được đối tượng khách hàng này.
Dĩ nhiên, lãi suất trả cho loại tiền gửi tiết kiệm định kỳ cao hơn lãi suất trả cho loại tiền gửi khơng kỳ hạn. Ngồi ra, mức lãi suất còn thay đổi tuỳ theo loại kỳ hạn gửi
3, 6, 9 hay 12 tháng, tuỳ theo loại đồng tiền gửi tiết kiệm VND, USD, EUR hay vàng, và tuỳ theo uy tín và rủi ro của ngân hàng nhận tiền gửi.
Về thủ tục mở sổ, theo dõi hoạt động và tính lãi cũng tiến hành tương tự như tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, chỉ khác ở chỗ khách hàng chỉ được rút tiền theo
đúng kỳ hạn đã cam kết, không được phép rút tiền trước hạn. Tuy nhiên, để khuyến
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 17
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
khích và thu hút khách gửi tiền trước hạn nếu có nhu cầu, nhưng khi đó khách hàng bị mất tiền lãi hoặc chỉ được trả lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.
Tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn có thể phân chia thành nhiều loại. Căn cứ vào thời hạn có thể chia thành tiền gửi kỳ hạn tuần 1,2,3,4 tuần và kì hạn tháng
1,2,3,6,9,12,24,36 tháng . Căn cứ vào phương thức trả lãi có thể chia thành: •
Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi đầu kỳ. •
Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ. •
Tiền gửi kỳ hạn lĩnh lãi theo định kỳ tháng hoặc quý. Việc phân chia tiền gửi kỳ hạn thành nhiều loại khác nhau làm cho sản phẩm
tiền gửi của ngân hàng trở nên đa dạng và phong phú có thể đáp ứng được nhu cầu gửi tiền đa dạng của khách hàng.

2.1.3. Ý nghĩa của việc gia tăng tiền gửi


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×