1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Sự phát triển của nền kinh tế Thị trường chứng khoán

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 33 trang )


Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Ngân hàng thương mại khi huy động vốn còn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng Nhà nước. Chẳng hạn, trong
điều kiện nền kinh tế đang có lạm phát hoặc giảm phát thì ngân hàng với cơng cụ hữu hiệu là lãi suất sẽ là một trong những biện pháp tích cực để điều tiết lượng tiền mặt
trong lưu thông. Ngân hàng huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư và trả lãi ở mức thích hợp sẽ
ảnh hưởng rất lớn đến ý thức tiết kiệm của mỗi người dân, tạo ra trong lòng họ ngân hàng như là một hình ảnh quen thuộc, một tiện ích, một nhu cầu khơng thể thiếu
trong đời sốn , đó cũng là tiền đề để phát triển kinh tế.

2.1.3.3. Đối với người gửi tiền


Doanh nghiệp, cá nhân khi mở tài khoản tại ngân hàng sẽ thuận tiện trong việc chi trả hàng hóa, dịch vụ vì được phục vụ nhanh chóng, kịp thời, an tồn và tiết kiệm,
vì khơng phải mất cơng vận chuyển, kiểm đếm, bảo quản tiền…Ngồi ra họ còn hưởng một lãi suất nào đó.
Đối với việc gửi tiền tiết kiệm, khách hàng sẽ có điều kiện tích lũy sẵn để chi tiêu cho nhưng nhu cầu lớn cho tương lai nhu mua sắm, nhà cửa, máy móc, xe cộ….

2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi


2.1.4.1. Sự phát triển của nền kinh tế


Sự phát triển của nền kinh tế là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến lượng tiền gửi của ngân hàng. Sự phát triển của nền kinh tế sẽ chỉ ra nhu cầu về vốn cho
kinh doanh cũng như qui mô tạo quĩ cho vay của nền kinh tế. Bên cạnh đó trình độ phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như thói quen giao dịch với ngân hàng của
dân chúng được thể hiện rất rõ tại các nước có nền kinh tế phát triển. Trong điều kiện kinh tế chung sẽ phản ánh mức thu nhập, mức sống điều này ảnh hưởng rất lớn đến
chính sách huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 20
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Điều đáng chú ý là các loại hình dịch vụ ở mỗi ngành lại có tính đặc thù riêng đòi hỏi phải có chuyên môn phù hợp. Nhưng điều cần nhận thức rằng dù dịch vụ ở
lĩnh vực nào thì cái chung của dịch vụ là phục vụ cho sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các loại hình dịch vụ phải vươn lên
phục vụ cho các nước. Vấn đề đặt ra là các loại hình dịch vụ phải chun sâu, có nghiệp vụ vững mới đáp ứng được khách hàng trong nước và nước ngoài mến mộ.
Sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi giai đoạn đòi hỏi các loại hình dịch vụ phải vươn lên thích ứng nắm bắt để phục vụ có hiệu quả. Mơ hình Xin-ga-po - một quốc
gia có diện tích và dân số khiêm tốn nhưng lại có các loại hình dịch vụ cao, hoạt động có hiệu quả mà chúng ta cần học tập và suy ngẫm.

2.1.4.2. Thị trường chứng khoán


Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua đó thực hiện chức
năng của thị trường tài chính là cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Thị trường chứng khoán là thị trường vốn dài hạn, tập trung các nguồn vốn
cho đầu tư và phát triển kinh tế, do đó có tác động rất lớn đến mơi trường đầu tư nói riêng và nền kinh tế nói chung. Mặt khác, thị trường chứng khoán là thị trường cao
cấp, nơi tập trung nhiều đối tượng tham gia với các mục đích, sự hiểu biết và lợi ích khác nhau.
Thị trường chứng khoán cũng là nơi phân phối các nguồn vốn tiết kiệm. Tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại cho những ai muốn sử dụng các nguồn tiết
kiệm đó theo giá mà họ sẵn sàng trả và theo phán đoán của thị trường về khả năng sinh lời từ các dự án của người sử dụng.
Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng
sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động đầu tư của công ty, thị trường chứng khốn đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển cuả nền kinh tế quốc
dân. Thơng qua thị trường chứng khốn, Chính Phủ và Chính quyền các địa phương
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 21
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ cho các nhu cầu chung của xã hội.
Khi có thị trường chứng khốn, hầu hết các đơn vị kinh tế có nguồn lực tài chính giàu mạnh đều tham gia vao thị trường này. Họ có thể trao đổi vốn trực tiếp với
nhau mà không phải qua trung gian vì vậy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến việc huy động tiền gửi của ngân hàng thương mại.

2.1.4.3. Lãi suất


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×