1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Uy tín của Ngân Hàng Nâng cao cơng nghệ thanh tốn qua Ngân Hàng Nâng cao thái độ, kỹ năng làm việc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.55 KB, 33 trang )


Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh
Bên cạnh đó, do thực hiện tốt cơng tác huy động vốn như: tuyên truyền, tiếp thị, áp dụng các biện pháp thu hút khách hàng nên nguồn vốn huy động vẫn bình ổn
và tiếp tục tăng trưởng.

2.2.5.2. Các hình thức huy động vốn


Ngân Hàng Á Châu chi nhánh Văn Lang hiện đang áp dụng các hình thức huy động vốn như : tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm khơng kỳ hạn, tiết
kiệm có kỳ hạn như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Với những hình thức đa dạng như trên đã góp phần ổn định, tăng trưởng số dư vốn huy động bởi vì người
gửi tiền có thể lựa chọn những hình thức thích hợp với thời gian nhàn rỗi đồng vốn của mình.

2.2.5.3. Uy tín của Ngân Hàng


Hoạt động của Ngân Hàng là nhận tiền gửi của cơng chúng rồi dùng tiền đó làm tín dụng, đồng thời cung cấp cho khách hàng các phương tiện thanh tốn và các
dịch vụ khác để tìm kiếm lợi nhuận: Vì vậy, biện pháp hàng đầu để Ngân Hàng đạt được hiệu quả trong chiến lược hoạt động là củng cố uy tín của chính mình.
Trong cơng tác huy động vốn, Ngân Hàng Á Châu chi nhánh Văn Lang ln đảm bảo an tồn vốn cho khách hàng, thực hiện đúng qui định ký quỹ, dự trữ bắt
buộc, quỹ đảm bảo thanh toán nhằm chi trả kịp thời, đầy đủ cho khách hàng gửi tiền. Thực hiện việc bảo hiểm tiền gửi nhằm tạo sự an tâm, tin tưởng nơi khách hàng khi
họ gửi tiền vào Ngân Hàng vì họ biết rằng : Tiền gửi của mình sẽ được đảm bảo an tồn khi có sự cố xảy ra. Ngân hàng luôn ưu tiên chi trả theo yêu cầu của khách hàng,
mặt khác ln tìm cách giải thích cho khách hàng hiểu thêm về sự an toàn tuyệt đối tài sản của họ đã giao phó cho ngân hàng.
Kết quả cuối cùng, như đã nêu ở trên, là nguồn vốn huy động ln có xu hướng tăng thêm, Sự gia tăng này ngồi việc góp phần phát triển hoạt động ngân
hàng còn là một biểu hiện tốt trong việc làm cho đồng vốn nhàn rỗi trong dân cư đi vào sản xuất kinh doanh, tạo hiệu quả kinh tế, đồng thời giảm lượng tiền mặt trong
lưu thông, giảm lạm phát.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 45
Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại chi nhánh

2.2.5.4. Nâng cao công nghệ thanh toán qua Ngân Hàng


Hoạt động của Ngân Hàng Á Châu chi nhánh Văn Lang, kể cả các Ngân hàng khu vực đều đã được trang bị máy vi tính với tổng số máy hiện có là 35. Thêm vào
đó, việc thực hiện chuyển tiền điện tử trong thanh toán liên hàng đã làm cho tốc độ thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng được nâng lên nhiều lần, kéo theo sự
gia tăng của khối lượng thanh toán qua Ngân Hàng.

2.2.5.5. Nâng cao thái độ, kỹ năng làm việc


Ban Giám Đốc Ngân Hàng Á Châu chi nhánh Văn Lang rất quan tâm và luôn tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên trong việc học tập, bồi dưỡng chun mơn, vi
tính và ngoại ngữ. Trong 2008 đã có rất nhiều người đi học các lớp đào tạo tại các trường lớp trong và ngoài tỉnh, các lớp vi tính trình độ A, B và tin học nâng cao. Đến
nay, số cán bộ công chức hơn 90 là có bằng đại học trở lên. Ban Giám Đốc luôn quan tâm, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời tinh thần phục
vụ khách hàng của toàn thể nhân viên trong cơ quan. Do đó đã thực hiện tốt phương châm “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Thái độ phục vụ của nhân viên ngày
càng ân cần và lịch sự hơn đã tạo cho khách hàng một sự thoải mái, tự tin khi giao dịch với Ngân hàng. Đó cũng là nguyên nhân làm cho ngày càng có nhiều khách hàng
trở nên quen thuộc và khách hàng mới đến giao dịch với Ngân Hàng.
SVTH: Mai Thị Mỹ Hạnh 46

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

×