1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị Tăng cường công tác phát triển mạng lưới phân phối Tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu Vietcombank.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (389.05 KB, 76 trang )


Chuyên đề thực tập tốt nghiệp -
59
-
đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII của Thành phố Hà Nội đã đề ra chương trình trọng điểm số 04-CTrTU về ứng dụng và phát triển CNTT. Từ năm 2001 đến
nay Thành phố đã hỗ trợ đầu tư một loạt các cơ sở hạ tầng để trợ giúp phát triển công nghiệp CNTT như Trung tâm giao dịch điện tử và phần mềm Hà
Nội, Trung tâm Giao dịch CNTT, Trung tâm Đào tạo CNTT giai đoạn I, Khu công nghệ phần mềm Hà Nội tại khu cơng nghệ cao Hồ Lạc.

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI


NHNT CHI NHÁNH THĂNG LONG

3.3.1. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động Marketing và chăm sóc khách hàng


3.3.1.1. Tăng cường cơng tác quảng cáo, tiếp thị


Ngân hàng cần tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị nhưng trước đó phải lựa chọn các hình thức tiếp thị hiệu quả, phù hợp với từng loại sản phẩm,
dịch vụ. Có thể lựa chọn một trong các hình thức sau: - Quảng cáo tiếp thị trên các phương tiện thơng tin đại chúng như tuyền
thanh, truyền hình, báo chí. - Tăng cường băng rơn cổ động
- Phát triển đa dạng các loại tờ rơi giới thiệu sản phẩm dịch vụ.

3.3.1.2. Tăng cường công tác phát triển mạng lưới phân phối


- Tại trung ương: + Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, máy móc đáp ứng kịp thời nhu
cầu phát triển của mạng lưới. + Hạ mức phí áp dụng cho các ĐVCNT: Mức phí hiện nay được quy định là
2.5 đến 3.6 tuỳ theo từng loại thẻ. Việc hạ mức phí áp dụng cho các ĐVCNT là cần thiết, mặc dù việc này sẽ làm giảm khoản thu của NHNT,
nhưng sẽ khuyến khích các ĐVCNT khuyên khách hàng của họ thanh toán
Võ Thanh Trà – TCDN46QN
bằng thẻ đồng thời tạo lực hút đối với các điểm bán hàng khác tham gia vào mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ của NHNT.
+ Phối hợp với các TCTQT tổ chức các chương trình marketing cho các ĐVCNT. Có chính sách đặc biệt cho các ĐVCNT có doanh số cao.
+ Xây dựng hình ảnh riêng đồng bộ cho mạng lưới ATM và ĐVCNT của NHNT Việt Nam.
- Tại NHNT Chi nhánh Thăng Long : Tăng cường cơng tác chăm sóc mạng lưới ĐVCNT hiện có, đồng thời phát
hiện các ĐVCNT tiềm năng, phát hiện các điểm đặt máy ATM có hiệu quả.

3.3.1.3. Tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu Vietcombank.


Thương hiệu Vietcombank cần được thể hiện trên tất cả các phương tiện làm việc và các sản phẩm dịch vụ. Quần áo đòng phục của cán bộ nhân viên
phải thể hiện được màu sắc đặc trưng, có gắn biểu tượng cũng như tên gọi của ngân hàng , có thể là thêu trên ve áo….
Tăng cường liên kết với hệ thống bưu chính viễn thông và truyền thông để quảng bá thương hiệu Vietcombank.

3.3.2. Phát triển đa dạng các tiện ích của thẻ để kích cầu


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (76 trang)

×