1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Cơ sở pháp lý: Chiến lược phát triển:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VÂN THANH

I. Giới thiệu về công ty: 1. Thông tin công ty:


1.
Công ty cổ phần tin học Vân Thanh
2.
Tên giao dịch quốc tế: Van Thanh Informatics Join Stock Company
3.
Tên viết tắt: VTS
4.
Giám Đốc: Trịnh Hoàng Lân
5.
Chủ tịch HĐQT: Trần Sỹ Dũng
6.
Địa chỉ : 52 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
7.
Fax: 04.7711098
8.
Điện thoại : 0477110959697
9.
Website : www.VanThanhSoft.com.vn
10.
Lĩnh vực kinh doanh: Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất các sản phẩm phần mềm tin học

2. Cơ sở pháp lý:


o
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thơng qua ngày 29112005 và có hiệu lực vào ngày
01072006
o
Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp số 092003QH11 ngày 17-6-2003.
o
Nghị định số 1522004NĐ-CP ngày 6-8-2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 1642003NĐ-CP ngày 22-12-2003 của
Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
o
Nghị định số 1642003NĐ-CP ngày 22-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
o
Luật thuế Giá trị gia tăng số 021997QH9 ngày 10-5-1997.
o
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng số 072003QH11 ngày 17-6-2003.
o
Nghị định số 1582003NĐ-CP ngày 10-12-2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng số 072003QH11 ngày 17-6- 2003.
o
Thông tư số 181998TT-BTM của Bộ Thương mại ngày 28-8-1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 571998NĐ-CP ngày 31-7-1998.
o
Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi số 031998QH10 ngày 20-5-1998.
o
Nghị định số 511999NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước sửa đổi
o
Nghị định 511999NĐ-CP ngày 0871999 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

3. Chiến lược phát triển:


VTS tập trung vào việc làm hài lòng khách hàng trong và ngồi nước bằng những giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với chi phí và thời
gian hợp lý. VTS ln kiên định với phương châm phát triển sau: Đội ngũ chuyên nghiệp: Xây dựng một công ty phần mềm chuyên
nghiệp có năng lực kỹ thuật cao và đội ngũ quản lý tài năng có khả năng thực hiện các dự án phát triển phần mềm trong nước cũng như ngoài nước, phấn
đấu trở thành doanh nghiệp tiên phong trong công cuộc cách mạng Công nghệ thông tin ở Việt Nam.
Quy trình chun nghiệp: Phát triển và ứng dụng thành cơng các quy trình sản xuất phần mềm tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách
hàng cả về chất lượng sản phẩm cũng như thời gian giao hàng. Mơi trường chun nghiệp: Hồn thiện hơn nữa một mơi trường làm
việc chuyên nghiệp và thân hữu cho công nghiệp tri thức, tạo cơ hội tối đa cho sự sáng tạo và tiến bộ nghề nghiệp đối với mọi thành viên công ty.
Sản phẩm bản quyền: Phát triển và nâng cấp các sản phẩm phần mềm thương hiệu riêng của VTS với chất lượng cao, giá cả hợp lý, mang tính cạnh
tranh trên thị trường Việt Nam. Mở rộng thị trường quốc tế: Khai thác các cơ hội làm gia cơng phần mềm
cho đối tác nước ngồi, sử dụng tối đa lợi thế cạnh tranh của kỹ sư Việt Nam.

4. Loaị hình doanh nghiệp:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×