1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Công nghệ sản xuất: Các yếu tố đầu vào:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


2. Công nghệ sản xuất:


Thuyết minh Khảo sát hệ thống: Sau khi nhận được đơn đặt hàng, bộ phận kinh
doanh đến khách hàng khảo sát nghiệp vụ, lấy yêu cầu của khách hàng về việc đáp ứng từng nghiệp vụ ở đó theo mức độ nào.
Phân tích hệ thống: Sau khi khảo sát nghiệp vụ của khách hàng, bộ phận phân tích sẽ tìm hiểu cặn kẽ từng quy trình của nghiệp vụ, đánh giá, đưa
ra được tiến độ hoàn thành công việc. Thiết kế hệ thống: Sau khi phân tích xong nghiệp vụ, bộ phận kỹ thuật
sẽ tiến hành thiết kế, hồn thành chương trình theo tiến độ đề ra. Kiểm tra chất lượng:Do đặc thù riêng của sản phẩm phần mềm nên quá
trình này phải tiến hành thủ cơng, máy móc chỉ có vai trò hỗ trợ nhân viên chất lượng sản phẩm Sau khi chương trình hồn thành, bộ phận testing sẽ tiến
hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, chỉ ra những lỗi của chương trình để phòng kỹ thuật khắc phục cho ra đời sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn.
Phần mềm: là kết quả của tất cả các quá trình trên. Sau khi đã kiểm tra về chất lượng, nó được đem chuyển giao cho khách hàng.

3. Các yếu tố đầu vào:


3.1 Yếu tố thuộc đối tượng lao động: Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào thì vấn đề cần quan
tâm hàng đầu . Vì nó tác động đến giá thành sản phẩm và mặt bằng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm thì nguồn nguyên liệu của nó đều là loại đặc biệt. Bỏi các loại ngun liệu này khơng chỉ là những ngun
liệu có hình dạng kích thước xác định, mà nó còn khơng thể xác định được chính xác.
Sau đây là các nguyên liệu chính để sản xuất phần mềm:
STT Tên
Số lượng Giá trị
USD 1
Windows XP SP2 01
169 2
Visual Studio 2005 01
4000 3
SQL Server 2000 01
2000 4
Microsoft Office 2003 01
326 3.2 Yếu tố lao động:
Trong nền kinh tế tri thức nói chung, trong ngành sản xuất cơng nghệ phần mềm nói riêng, yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng cung cấp
một lượng chất xám khổng lồ, giúp công ty tồn tại được trong một thị trường mà tính mới của sản phẩm được đặt lên hàng đầu.
Đối với công ty VTS, phát triển nguồn nhân lực cũng là một trong những chiến lược của công ty. Bởi lẽ sản phẩm của cơng ty là sản phẩm của
trí tuệ, chất xám của một tập thể cán bộ, nhân viên. Yếu tố con người chiếm trên 90 giá trị sản phẩm.
Tính đến thời điểm đầu năm 2008, cơng ty đã có đến 25 thành viên, số lượng nhân viên chính thức thể hiện qua bảng tổng hợp sau đây:
STT Các bộ phận
Số lượng Người
Tỷ lệ
1 Bộ phận quản lý
4 16
2 Bộ phận dự án
4 16
3 Bộ phận kỹ thuật
6 25
4 Bộ phận chất lượng
3 12
5 Bộ phận chuyển giao
3 12
6 Bộ phận kinh doanh
3 12
7 Bộ phận kế toán
2 8
Tổng cộng 25
100 3.3 Yếu tố vốn:
3.3.1 Nguồn hình thành: Nguồn hình thành vốn của cơng ty chủ yếu là do các cổ đơng góp vốn
tức là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam , ngoại tệ tự
do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ cơng ty do
thành viên góp để tạo thành vốn của công ty. 3.3.2 Sử dụng vốn:
Vốn luôn là bài tốn khó đối với các doanh nghiệp cần giải quyết. với công ty VTS vốn chủ yếu là số vốn cố định , còn vốn lưu động có một tỷ
trọng ít hơn. Vốn cố định được đầu tư vào trang thiết bị, mua phần mềm Cơng cụ
để lập trình, thuê nhà,…
Vốn lưu động dùng để thanh toán những chi phí thấp và phát sinh thường ngày như trả tiền lương nhân viên, tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện,
tạm ứng,…

4. Yếu tố đầu ra:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×