1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các kết quả đạt được: Những mặt hạn chế: Phương hướng phát triển kinh doanh:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


Trên đây là nội dung bản qui định về trả tiền lương, tiền thưởng, tiền phụ – trợ cấp được áp dụng đối với toàn thể Cán bộ nhân viên Cơng ty, có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ban hành. Giao cho Trưởng phòng HCNS và Kế tốn trưởng Cơng ty, triển khai thực hiện. Q trình có phát sinh vướng mắc, sẽ
được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.
III. Đánh giá chung tình hình quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tin học Vân Thanh:

1. Các kết quả đạt được:


+ Trong những năm vừa qua tình hình hoạt động của cơng ty ngày càng có hiệu quả và ổn định, doanh thu và lợi nhuận hàng năm đều tăng. Với
phương châm “chữ tín quý hơn vàng” cơng ty ngày càng tạo được lòng tin và vị thế trên thị trường.
+ Số lượng nhân viên của công ty còn ít nhưng hầu hết tốt nghiệp đai học và có kỹ năng làm chuyên nghiệp nên tạo ra hiệu quả công việc cao.
+ Mọi người trong cùng công ty đồn kết, giúp đỡ nhau trong cơng việc. Từ đó tạo ra một mơi trường làm việc cởi mở thân thiện và hiệu quả
công việc cao.

2. Những mặt hạn chế:


+ Tuy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn thuận lợi và hiệu quả song quy mô của doanh nghiệp vẫn còn nhỏ nên chưa khai thác được hết
tiềm năng cũng như thị trường rộng lớn. + Vấn đề tổ chức sử dụng lao động chưa được khoa học và còn có
nhiều thiếu sót. + Khen thưởng, kỷ luật chưa kịp thời. Nhân viên công ty đôi khi còn đi
muộn về sớm vì thế cần có biện pháp nhắc nhở, khiển trách để giữ nghiêm kỷ luật của cơng ty.
+ Thu nhập bình qn của nhân viên còn thấp vì thế chưa tạo ra nhiều động lực để nhân viên nỗ lực trong công việc.
Phần III: phương hướng phát triển và giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân sự tai công ty cổ phần tin
học Vân Thanh.
I. Phương hướng phát triển và nhiệm vụ công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần tin học Vân Thanh:

1. Phương hướng phát triển kinh doanh:


Đất nước ta ngày nay đang từng bước đi lên công nghiệp hố, hiện đại hố, cùng với đó là q trình hội nhập WTO. Vì thế để có thể theo kịp trình
độ các nước trong khu vực và trên thế giới thì đòi hỏi phải có sự phát triển của con người cả về chất và lượng. Công ty cổ phần tin học Vân Thanh cũng
đang phát triển theo xu hướng đó. Trong thị trường nội địa, nơi có sự cạnh tranh gay gắt của các công ty
trong nước và bên cạnh đó là các hãng lớn của nước ngồi cũng cạnh tranh quyết liệt. Trước tình hình đó cơng ty đã đề ra mục tiêu và nhiệm vụ như sau:
+ Đầu tiên công ty sẽ chú trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm có tính năng đa dụng hơn.
+ Khi hoàn thành mục tiêu chất lượng, lấy được uy tín khách hàng trong và ngồi nước từ đó sẽ mở rộng sản xuất quy mô hơn nữa. Hiện nay
công ty công ty đang rất chú trọng tới các thị trường các tỉnh miền núi phía bắc và thị trường Lào, Campuchia.
+ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách cải tiến cơng nghệ, đầu tư máy móc phương tiện hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm
chi phí, khơng ngừng đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, quảng cáo. + Phòng kinh doanh cần có những chiến lược hiệu quả về marketting,
mở rộng thị trường, tìm hiểu sâu sắc về đối thủ cạnh tranh tìm ra các nhược điểm của họ và biến nhược điểm của họ thành điểm mạnh của mình.
+ Tạo điều kiện làm việc, mơi trường làm việc thuận lợi, có những biện pháp kích thích nhân viên làm việc chăm chỉ, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong
công việc. + Tăng thu nhập cho nhân viên, tăng những khoản trợ cấp, khen
thưởng…

2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×