1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


+ Tạo điều kiện làm việc, môi trường làm việc thuận lợi, có những biện pháp kích thích nhân viên làm việc chăm chỉ, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong
công việc. + Tăng thu nhập cho nhân viên, tăng những khoản trợ cấp, khen
thưởng…

2. Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự:


2.1 Mối quan hệ giữa chiến lược và hoạch đinh nguồn nhân lực: Tất cả những nhà quản lý đặc biệt là những nhà quản trị nhân sự nên
đưa ra chiến lược về nguồn nhân lực vì đó là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng nhất. Để làm được điều đó thì các nhà quản trị nhân sự cần phải có kế
hoạch hành động rõ ràng bao gồm việc phát triển và đào tạo con người. Ngoài ra quản trị nhân sự còn là nền tảng để liên kết các mối quan hệ trong công
việc giữa nhân viên và nhà quản lý. Những nhà quản trị nhân sự thực hiện phận sự của mình giống như người cố vấn. Trong các chiến lược và kế hoạch
đã đề ra thì nhà quản trị nhân sự phải giả thích được những thắc mắc của cấp trên.
2.2 Nhiệm vụ của công tác quản trị nhân sự: Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, công ty cổ phần tin học Vân
Thanh không chỉ chú trọng đến q trình hoạt động kinh doanh mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác quản trị nhân sự. Việc nâng cao chất lượng sản
phẩm, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ mới…tất cả đều phụ thuộc vào yếu tố con người- đội ngũ cán bộ nhân viên trong cơng ty. Qua tình
hình đó cơng ty đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể của công tác quản trị nhân sự trong năm tới là:
+ Giám đốc có quyền tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và phải phù hợp với luật lao động.
+ Trong quá trình hoạt động xét thấy cần bổ xung lao động, cơng ty sẽ tuyển dụng những người có năng lực, trình độ và có khả năng hồn thành
cơng việc mà công ty cầntiêu chuẩn tuyển dụng sẽ cụ thể hố bằng văn bản khi có nhu cầu tuyển dụng.
+ Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm tạo ra định hướng đào tạo phát triển phù hợp với cơ chế hiện nay.
+ Cần thiết đào tạo nâng cao trình độ để cập nhập những kiến thức, khoa học mới nhất của thế giới
+ Có chế độ khen thưởng kịp thời, thoả đáng. + Cần đẩy mạnh các phong trào của công ty như: Văn nghệ, thể thao, tổ
chức cơng đồn…
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự: 1. Đối với nhà quản trị:
Một phong cách lãnh đạo chuẩn hay một phương pháp lãnh đạo tối ưu thì khơng có. Nhưng đối với nhà quản trị thì cũng cần có những u cầu nhất
định đó là: - Phẩm chất chính trị:
+ Có ý chí và có khả năng làm giàu cho công ty, cho xã hội, cho bản thân.
+ Biết đánh giá hậu quả công việc, đánh giá con người và sự kiện xung quanh tiêu chuẩn chính trị.
+ Vững vàng, kiên định trong công việc. - Năng lực tổ chức:
+ Có óc quan sát, có tính tổ chức cao. + Chan hồ, cởi mở, cơng bằng với mọi người.
- Đạo đức công tác: Vững vàng, tự chủ, trung thực, kiên định trong lập trường quan điểm.

2. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×