1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Vấn đề tổ chức sử dụng lao động: Về phân tích cơng việc:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (296.97 KB, 55 trang )


công việc mà công ty cầntiêu chuẩn tuyển dụng sẽ cụ thể hố bằng văn bản khi có nhu cầu tuyển dụng.
+ Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nhân viên nhằm tạo ra định hướng đào tạo phát triển phù hợp với cơ chế hiện nay.
+ Cần thiết đào tạo nâng cao trình độ để cập nhập những kiến thức, khoa học mới nhất của thế giới
+ Có chế độ khen thưởng kịp thời, thoả đáng. + Cần đẩy mạnh các phong trào của công ty như: Văn nghệ, thể thao, tổ
chức cơng đồn…
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự: 1. Đối với nhà quản trị:
Một phong cách lãnh đạo chuẩn hay một phương pháp lãnh đạo tối ưu thì khơng có. Nhưng đối với nhà quản trị thì cũng cần có những yêu cầu nhất
định đó là: - Phẩm chất chính trị:
+ Có ý chí và có khả năng làm giàu cho công ty, cho xã hội, cho bản thân.
+ Biết đánh giá hậu quả công việc, đánh giá con người và sự kiện xung quanh tiêu chuẩn chính trị.
+ Vững vàng, kiên định trong công việc. - Năng lực tổ chức:
+ Có óc quan sát, có tính tổ chức cao. + Chan hồ, cởi mở, cơng bằng với mọi người.
- Đạo đức công tác: Vững vàng, tự chủ, trung thực, kiên định trong lập trường quan điểm.

2. Vấn đề tổ chức sử dụng lao động:


Để có thể quản trị nhân sự một cách hiệu quả trong công tác tổ chức các nhà quản trị cần phải chú ý:
+ Quyền hạn giao cho mỗi quản trị viên cấp dưới phải rõ ràng bằng văn bản
+ Quyền hạn phải tương xứng với trách nhiệm. + Mọi sự thay đổi về quyền hạn và trách nhiệm đều phải có ý kiến tham
gia của người phụ trách. + Mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm về cơng việc của mình trước
người quản lý. + Mệnh lệnh ban ra cho một người nào thì phải qua cấp quản lý trực
tiếp của người ấy. + Nên phê bình cấp dưới ở chỗ riêng tư, khơng nên phê bình cấp dưới
trước mặt nhiều người khác. + Nâng lương, thưởng phạt một nhân viên nào thì phải có ý kiến trực
tiếp từ quản lý của người đó.
+ Cần giúp đỡ mỗi người để họ tự kiểm tra lấy cơng việc của mình thay vì họ bị kiểm tra thường xuyên.
Quản trị viên hàng đầu phải nhận trách nhiệm tối hậu về năng xuất lao động và việc sử dụng tối ưu nguồn lực của mình, chịu trách nhiệm về tinh
thần đồng đội, sự trung thành, sự thoải mái của nhân viên dưới quyền. Quản trị viên ở bất kỳ cấp bậc nào cũng cần phải biết:
- Tại sao nhân viên dưới quyền làm việc không hiệu quả - Đưa ra những biện pháp khuyến khích để duy trì tinh thần nhân viên dưới
quyền làm việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như là: + Quan tâm đến năng lực và quyền lợi
+ Giao công việc phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi người + Tạo cho nhân viên niềm hãnh diện trong cơng việc và hồn tất cơng
việc được giao. + Thưởng xứng đáng về mặt tài chính, thăng cấp thăng bậc, lương
tháng.
Khi tiến hành phân cơng lao động cơng ty có thể tiến hành theo các bước sau:
+ Xác định các loại lao động trong tồn cơng ty căn cứ vào quy trình nghiệp vụ.
+ Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn cho từng bộ phận và từng nhân viên được phân công.
+ khi tiến hành phân công lao động phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của các phòng ban và của các nhân viên.

3. Về phân tích cơng việc:


Cần phân tích lại cơng việc trong tồn cơng ty sau mỗi năm hoạt động để xác định nhu cầu hiện tại về số lượng và chất lượng cơ cấu lao động. Sau
đó so sánh số lượng, chất lượng và cơ cấu lao động của năm đó, rồi đánh giá xem mặt nào mạnh thì phát huy, mặt nào chưa được thì tiếp tục khắc phục và
sửa chữa.

4. Công tác tuyển dụng nhân sự:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (55 trang)

×