1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...

1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NH TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín SACOMBANK khai trương hoạt động vào cuối năm 1991 từ việc hợp nhất Ngân hàng Phát Triển KT Gò
Vấp với 3 hợp tác xãc tín dụng Tân Bình, Thành Công và Lữ Gia với nhiệm vụ chính là huy động vốn, cấp tín dụng và thực hiện các dòch vụ ngân hàng.
Là một trong số ít ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại thành TP.HCM, trong bối cảnh của nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn và dễ
biến động. Ngân hàng SGTT đã kiên trì khắc phục những tồn tại cũ, từng bước củng cố kiện toàn, không ngừng đổi mới để phát triển và ngày nay được đánh giá là một
trong số các ngân hàng TMCP có doanh số hoạt động lớn ở Tp.HCM. Khởi đầu từ vốn điều lệ 3 tỷ đồng với hội sở chính đặt tại quận ven, từ năm 2003
Sacombank là ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm cuối quý 1 năm 2006 vốn điều lệ của Sacombank tăng từ mức 1.250 tỷ lên
1.900 tỷ, dẫn đầu khối ngân hàng cổ phần về quy mô vốn. Sacombank còn là ngân hàng TMCP có số cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam.
Sacombank là ngân hàng bán lẻ và là ngân hàng rất thành công trong lónh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chú trọng đến sản phẩm dòch vụ phục vụ khách
hàng cá nhân. Năm 2002, Sacombank được công ty Tài Chính Quốc TếIFC trực - thuộc World Bank góp vốn đầu tư. Với tỷ lệ 10 vốn điều lệ, IFC trở thành cổ đông
lớn nước ngoài thứ hai của Sacombank sau Quỹ đầu tư Dragon Financial Holdings Anh Quốc. Ngày 08082005 ANZ chính thức kí hợp đồng góp vốn cổ phần với tỷ
lệ 10 vốn điều lệ vào Sacombank và trở thành cổ đông nước ngoài thứ 3 của Sacombank. Hiện nay ngân hàng có 103 điểm giao dòch có mặt tại hầu hết các tỉnh
thành trọng điểm. Hoạt động chính của ngân hàng là huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm; tiền gửi thanh toán; chứng chỉ tiền gửi; tiếp
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 2
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển; nhận vốn từ các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; chiết khấu thương phiếu công trái và các giấy
tờ có giá; hùn vốn tham gia đầu tư vào các tổ chức kinh tế; làm dòch vụ thanh toán giữa các khách hàng; kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế; huy
động vốn từ nước ngoài và cung cấp các dòch vụ ngân hàng khác. 
Sản phẩm dòch vụ của Sacombank đã không ngừng được cải thiện và mở rộng. Ngoài các nghiệp vụ huy động và cho vay truyền thống ngân hàng đã
cung ứng, nhiều dòch vụ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng và xu hướng phát triển của thò trường tiền tệ. Các dòch vụ như chuyển tiền nội đòa, thanh toán
quốc tế, thu đổi ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài, kiều hối, chi hộ thu hộ, thanh toán lương, quản lý quỹ, cho thuê ngăn tủ sắt, bảo lãnh,
tài trợ thương mại, tiết kiệm tích luỹ và đặc biệt là dòch vụ thẻ và hệ thống máy rút tiền tự độngATM … thời gian qua đã thực sự mang lại nhiều tiện ích cho
khách hàng của Sacombank.

1.2. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CH LỚN – NH SGTT:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×