1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

MẶT BẰNG SẢN XUẤT:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (223.22 KB, 26 trang )


Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
trọng từ phía các tổ chức tín dụng lại không dư dật, bản thân nguồn vốn từ vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của các tổ chức tín dụng trên đòa bàn cũng không nhiều. Do đó,
trước mắt việc cho phép sử dụng vốn huy động dài hạn để góp như một khoản đầu tư của các tổ chức tín dụng sẽ giúp giải quyết những khó khăn trên, nhưng trong
thời hạn tối đa 10 năm, các tổ chức tín dụng phải có kế hoạch thay thế nguồn vốn huy động dài hạn bằng nguồn vốn điều lệ và quỹ dự trữ.
Để đảm bảo đúng ý nghóa của một quỹ tín dụng đứng ra bảo lãnh với ngân hàng cho các DNNVV vay vốn, NHNN cũng phải khống chế mức góp vốn của các
tổ chức tín dụng, cụ thể: mức góp vốn tối đa của một TCTD vào quỹ bảo lãnh tín dụng không vượt quá 11 vốn điều lệ của quỹ bảo lãnh tín dụng.Tổng mức góp
vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng và các khoản đầu tư thương mại khác của một TCTD không vượt quá 40 vốn điều lệ và quỹ dự trữ của TCTD. Theo QĐ 1932001 của
chính phủ, điều kiện thành lập có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng. Đề án tổ chức và quy chế hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV
trình Thủ tướng Chính phủ quyết đònh. Các tổ chức tín dụng được sử dụng nguồn vốn huy động để góp vốn thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. Các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phải bố trí vốn từ Ngân sách để góp vốn điều lệ của Quỹ theo đúng Quyết đònh số 1932001QĐ–TTg ngày 20122001 của Thủ
tướng Chính phủ.

1.3.4.3. MẶT BẰNG SẢN XUẤT:


Theo Nghò đònh 902001NĐ–CP: Trên cơ sở quy đònh phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên đòa bàn tỉnh, thành phố đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt, Chủ tòch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện cho các DNNVV có mặt bằng phù hợp, chỉ đạo dành quỹ đất và thực
hiện các chính sách khuyến khích để xây dựng các khu, cụm công nghiệp cho các
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 14
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
DNNVV có mặt bằng xây dựng tập trung cơ sở sản xuất hoặc di dời từ nội thành, nội thò ra để đảm bảo cảnh quan môi trường.
Chương trình di dời doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm không chỉ đơn thuần là giải quyết vấn đề môi trường mà là khuyến khích và hỗ trợ cho doanh nghiệp di
dời kết hợp với đổi mới trang thiết bò công nghệ để phát triển sản xuất vươn lên, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thò trường.
DNNVV được hưởng các chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp và các quyền khác về sử dụng đất đai theo quy đònh của pháp
luật. Các nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, có trả tiền sử dụng đất được hưởng ưu đãi về quyền sử dụng đất dưới các hình thức :
 Giảm 50 hay 75 số tiền phải nộp tùy trường hợp.
 Miễn nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê sử dụng đất đến 15 năm. Trường
hợp đặc biệt được miễn nộp tiền thuê đất và thuê sử dụng đất trong suốt thời gian hoạt động dự án.
Tuy nhiên, trên thực tế chính sách về mặt bằng sản xuất – kinh doanh cho các doanh nghiệp cũng còn nhiều điểm bất cập, thủ tục phiền hà, phức tạp… Ví dụ:
+ Doanh nghiệp phải chuyển sang hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích mà họ đang sử dụng để ở hoặc kinh doanh mà bản thân họ đã phải bỏ tiền
ra để đền bù, mua lại quyền sử dụng đất; + Hoặc không được Nhà nước trừ các chi phí đã bỏ ra đối với những diện
tích mà người kinh doanh đã bỏ chi phí ra để khai hoang, tôn tạo làm mặt bằng kinh doanh nay chuyển sang hình thức thuê đất;
+ Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền với đất còn chậm, nhiều khi mất cơ hội kinh doanh. Chẳng hạn như doanh nghiệp
muốn mua đất ngoài khu công nghiệp phải qua khoảng 10 cơ quan chức năng. Ở cấp quận, doanh nghiệp phải qua văn phòng quận, chi cục thuế, tổ đòa chính. Ở cấp
thành phố thì phải qua văn phòng kiến trúc sư trưởng về quy hoạch, Sở KHCNMT
SVTH: Đoàn Thò Thu Hải Trang 15
Chương 1: Tông quan về NH Sài Gòn Thương Tín và quy đònh của chính phủ về trợ giúp phát triển ...
xem dự án có ảnh hưởng đến môi trường không, Cục Thuế tính toán xem đóng thuế bao nhiêu, nếu có vướng đền bù thì phải qua Sở Tài chính, rồi đến gặp Sở Xây
dựng để xin giấy phép xây dựng, nhưng có khi đây cũng chưa phải là cơ quan cuối cùng, mà doanh nghiệp còn phải đến cơ quan công an phòng cháy chữa cháy... Nếu
nhanh, mỗi cơ quan mất trung bình từ 07 đến 10 ngày; những trường hợp cần tiến hành đo đạc thì phải nhờ đến Trung tâm đo đạc đòa chính, nội việc này có khi mất
cả ba tháng. Có những yêu cầu về hồ sơ giấy tờ mà thiết nghó không cần thiết, chỉ gây mất lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của doanh nghiệp. Chẳng hạn khi Cục
thuế xác đònh phải đóng thuế thì doanh nghiệp đến Chi cục thuế nộp tiền sau đó cầm biên lai về trình với Cục thuế, Cục thuế lại yêu cầu phải có giấy của Chi cục
thuế xác nhận đã đóng thuế xong … Đó là chưa kể trường hợp gặp phải một vướng mắc nào đó thì doanh nghiệp không biết gõ cửa nào bởi hầu hết các cơ quan
công quyền đều ở tư thế tự vệ nên thường cho là mình đúng, đùn đẩy trách nhiệm cho nơi khác, mặc cho doanh nghiệp tự giải quyết… Chính vì thế mà trong tương lai
cần có một cơ quan đầu mối đứng ra đảm trách tất cả các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng nhà xưởng, thực hiện “một cửa” để hỗ trợ doanh nghiệp.

1.3.4.4. THỊ TRƯỜNG VÀ TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×