1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Quá trình hình thành phát triển của ngân hàng Á Châu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.07 KB, 15 trang )


Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ

CHƯƠNG 1:


VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH ACB KỲ HỊA

1.1. Q trình hình thành phát triển của ngân hàng Á Châu


Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu có hội sở đặt tại 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM. Trong 15 năm hoạt động, ACB không ngừng lớn mạnh và trở
thành Ngân hàng TMCP với quy mô tổng tài sản lớn nhất, kinh doanh hiệu quả nhất trong hệ thống NHTMCP tại Việt Nam. Tính đến ngày 25052007 thì vốn điều lệ của
ACB là 2.530.106.520.000 đồng. Huy động vốn của ACB tính đến cuối năm 2005 chiếm khoản 3.5 thị phần tồn ngành ngân hàng, cho vay chiếm 1.72. Còn trong
hệ thống NHTMCP, ACB chiếm thị phần huy động vốn là 19.28 và thị phần cho vay là 12.11 tính đến cuối năm 2005. Ngày 31102006 Giám đốc trung tâm giao
dịch chứng khốn Hà Nội đã kí quyết định số 21QD – TTGDHN chấp thuận đăng kí giao dịch cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, như vậy ACB trở thành
ngân hàng thứ hai sau ngân hàng Sacombank đưa chứng khốn mình lên sàn giao dịch.
Bối cảnh thành lập: Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nuớc và Pháp lệnh NHTM,
hợp tác xã tín dụng và cơng ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990 đã tạo dựng khung pháp lý cho hoạt động NHTM tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó,
NHTMCP Á Châu đã được thành lập theo giấy phép số 0032NH-GP do NHNNVN cấp ngày 24041993, Giấy phép số 533GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí
Minh cấp ngày 13051993. Ngày 04061993, ACB chính thức đi vào hoạt động. −
Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Kể từ ngày 12122007 vốn điều lệ của ACB là 2.630.059.960.000 đồng.
− Thời gian hoạt động là 50 năm
− Tên gọi: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu.
− Tên giao dịch quốc tế: ASIA COMMERCIAL BANK
− Tên viết tắt: ACB
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 1
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
− Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp.HCM
− Điện thoại: 84.8 9290999
− Fax: 84.8 8399885

Trang web: www.acb.com.vn

Cổ đơng nước ngồi :
Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 30 Connaught Investors Jardine Matheson Group, Dragon Financial Holdings Ltd., Cơng ty Tài chính quốc tế IFC của Ngân Hàng Thế
Giới World Bank, Ngân Hàng Standard Chartered.

Cơng ty trực thuộc: −
Cơng ty Chứng khốn ACB ACBS. −
Công ty Quản lý và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu ACBA. −
Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Á Châu ACBL.

Cơng ty liên kết: −
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Ngân hàng Á Châu ACBD. −
Công ty Cổ phần Địa ốc ACB ACBR.

Cơng ty liên doanh:

Cơng ty Cổ phần Sài Gòn Kim hồn ACB- SJC góp vốn thành lập với SJC.  Nhân sự:
Tính đến ngày 31122007 tổng số nhân viên nghiệp vụ của Ngân Hàng Á Châu là 4600 người. Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 93, thường
xuyên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của ACB. Hai năm 1998 – 1999, ACB được Cơng ty Tài chính Quốc tế IFC tài trợ một
chương trình hỗ trợ kỹ thuật chuyên đề về đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, do Ngân Hàng Far East Bank và Trust Company FEBTC của Philippin thực hiện. Trong
năm 2002 và 2003, các cấp điều hành đã tham gia các khoá học về quản trị Ngân Hàng của Trung tâm Đào tạo Ngân Hàng Bank Training Center.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 2
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
 Mạng lưới kênh phân phối: Gồm 117 chi nhánh và phòng giao dịch tại những vùng kinh tế phát triển trên tồn
quốc tính đến ngày 14042008:

Tại TP Hồ Chí Minh: 1 Sở giao dịch, 30 chi nhánh và 38 phòng giao dịch

Tại khu vực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Hưng n, Bắc Ninh, Quảng Ninh: 2 Sở giao dịch Hải Phòng, Hà Nội, 7 chi nhánh và 16 phòng giao dịch

Tại khu vực miền Trung Đà Nẵng, Daklak, Khánh Hòa, Hội An, Huế: 6 chi nhánh và 3 phòng giao dịch

Tại khu vực miền Tây Long An, Cần Thơ, An Giang, và Cà Mau: 4 chi nhánh, 2 phòng giao dịch Ninh Kiều, Thốt Nốt

Tại khu vực miền Đơng Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu: 3 chi nhánh và 7 phòng giao dịch.

5.584 đại lý chấp nhận thanh toán thẻ của Trung tâm thẻ ACB 31122005

360 đại lý chi trả của Trung tâm chuyển tiền nhanh ACB-Western Union tháng 032005
 Các cột mốc đáng ghi nhớ: −
Ngày 0461993: ACB chính thức hoạt động. −
Ngày 2741996: ACB là NHTMCP đầu tiên phát hành thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam ACB-MasterCard.
− Ngày 15101997: ACB phát hành thẻ tín dụng quốc tế ACB-Visa.
− Năm 1999: ACB bắt đầu triển khai chương trình hiện đại hóa cơng nghệ
thơng tin ngân hàng nhằm trực tuyền hố và tin học hóa hoạt động của ACB. −
Năm 2000 là tái cấu trúc: Với những bước chuẩn bị từ năm 1997, đầu năm 2000 ACB đã chính thức tiến hành tái cấu trúc 2000-2004 như là một bộ phận
của chiến lược phát triển trong nửa đầu thập niên 2000. Cơ cấu tổ chức được thay đổi theo định hướng kinh doanh và hỗ trợ. Các khối kinh doanh gồm có khối khách hàng
cá nhân, khối khách hàng doanh nghiệp, khối ngân quỹ.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 3
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
− Ngày 2962000: Tham gia thị trường vốn, thành lập ACBS. Với sự ra đời
công ty chứng khốn ACB, có thêm cơng cụ đầu tư hiệu quả trên thị trường vốn tuy mới phát triển nhưng được đánh giá là đầy tiềm năng. Rủi ro của hoạt động đầu tư
tách rời khỏi họat động ngân hàng thương mại. −
Ngày 02012002: Hiện đại hóa ngân hàng: ACB chính thức vận hành TCBS.

Ngày 06012003: Chất lượng quản lý đạt tiêu chuẩn 9001:2000 trong các lĩnh vực: i huy động vốn, ii cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, iii thanh tóan
quốc tế, iv cung ứng nguồn lực tại Hội Sở. −
Ngày 14112003: Thẻ ghi nợ: ACB là NHTMCP đầu tiên của Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế ACB- Visa Electron. Trong năm 2003, các sản phẩm ngân
hàng điện tử: phone banking, mobile banking, home banking và Internet banking được đưa vào hoạt động trên cơ sở tiện ích của TCBS.
− Ngày 10122004: Cơng nghệ sản phẩm cao: Đưa ra sản phẩm quyền chọn
vàng , quyền chọn mua bán ngoại tệ. ACB trợ thành một trong số các ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cung cấp các sản phẩm phái sinh cho khách hàng.
− Ngày 17062005: Đối tác chiến lược: SCB ACB ký kết thoả thuận hỗ trợ
kỹ thuật. Cũng từ thời điểm này, SCB trở thành cổ đông chiến lược của ACB. Hai bên cam kết dựa trên thế mạnh mỗi bên để khai thác thị trường bán lẻ đầy tiềm năng
của Việt Nam.  Một số thành tựu:

Ngày 07-1997: Tạp chí Euromoney bầu chọn ACB là ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Ngày 09-1997: Tổ chức Western Union chọn ACB là đại lý tốt nhất khu vực
Châu Á. Ngày 11-12-1997: Được NHNN chọn tham gia Chương trình tín dụng phát
triển nông thôn RDF do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Ngày 06-06-1998: Tham gia Hiệp hội viễn thơng tài chính liên ngân hàng thế giới SWIFT. Ngày 13-07-1998: Được chọn tham gia Chương trình Tài trợ các
doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEDF do Liên minh Châu Âu EU tài trợ. Ngày 05-12- 1998: Báo The Asia Wall Street Journal nhận định: ACB nổi bật là một ngân hàng
mạnh tại Việt Nam.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 4
Ban Đảm Bảo Chất Luợng
P Thẩm Định
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
− Ngày 15-10-1999: Tạp chí Global Finance bình chọn ACB là ngân hàng tốt
nhất Việt Nam năm 1999. −
Ngày 28-07-2000: Được chọn tham gia Dự án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEFP của Chính phủ Nhật Bản thơng qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật
Bản JBIC. −
Ngày 18-12-2001: Được Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Hội đồng xét duyệt Quốc gia về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam cấp; thủ tướng chính phủ tặng
Bằng khen vì ACB có thành tích nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trong nhiều năm qua,và được Giải
thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2002; Được Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Hội đồng xét duyệt Quốc gia về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam cấp.

Ngày 21-05-2003: Ủy ban Nhân dân Tp.HCM, nhân kỷ niệm 10 năm ngày
thành lập, tặng Bằng khen cho cán bộ nhân viên ACB vì đã có thành tích hồn thành
xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm. Ngày 03-06-2003: Thủ Tướng Chính phủ tặng
Bằng khen vì ACB đã có nhiều thành tích trong cơng tác từ năm 2000 đến 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 04-10-
2003: Tổ chức Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương APQO trao giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc. Ngày 17-10-2003: Hội nghị khách
hàng Lễ công bố Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc.

Ngày 04-01-2005: Giải thưởng thương hiệu Việt.

Ngày 04-06-06: Lễ đón nhận giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam
năm 2005 do tạp chí Euromoney trao tặng.

Ngày 25-03-07: Giải thưởng “The Best Leader for Vietnam 2006”. Ông Lý
Xuân Hải - Tổng Giám Đốc ACB nhận giải thưởng nhà lãnh đạo xuất sắc của ngành tài chính ngân hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

1.2. Bộ máy quản lý của ngân hàng Á Châu SVTT: Phan Th H ng H nh


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×