1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

KHDN 1. Dư nợ Cho vay I. KHCN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (166.07 KB, 15 trang )


Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ

A. Huy động I. KHCN


606,846.41 693,084.19
87.56
1. Số dư TGTK 543,683.48
632,911.05 85.9
2. Số dư TGTT 63,162.93
60,173.14 104.97

II. DNTN 1,451.20


6,017.31 24.12
1. Số dư TGTT 1,451.20
6,017.31 24.12

III. KHDN 88,529.63


55,000 160.96
1.Số dư TGTT+Ký quỹ 38,029.63
33,000 115.24
2. Số dư TG có kỳ hạn 50,500.00
22,000 229.55
Tổng cộng 696,827.24
754,101.50 92.40

B. Dịch vụ I. Phí dịch vụ


666.38 791.44
84.20 II. Doanh số TTQT
5381879 USD 5000000USD
107.63 III. Số lượng Công ty mới
35 công ty 73 công ty
47.94

C. Cho vay I. KHCN


1. Dư nợ 165,083.08
142,560.00 115.79
2. Nợ quá hạn 0.13
0.22

II. DNTN 1. Dư nợ


24,122.76 14,256.00
169.21

2. Nợ quá hạn 0.00


0.30

III. KHDN 1. Dư nợ


75,393.48 60,000.00
125.66 2. Nợ quá hạn
0.00 0.30
Tổng cộng 264,599.32
216,820.00 122.03
Đánh giá:  Điểm mạnh:
− Đội ngũ CSR nhanh nhẹn, phục vụ khách hàng tốt, có nghiệp vụ chuyên môn.
− Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhanh nhẹn, phục vụ khách hàng tốt, có
nghiệp vụ chun mơn. −
Tập thể nhân viên trong tồn chi nhánh ln nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồn kết và có đạo đức.
 Điểm yếu:
− Mặt bằng chi nhánh nhỏ, khơngc ó chỗ đậu xe cho khách hàng đến giao dịch,
nên khó khăn trong việc phát triển khách hàng. Diện tích giao dịch với khách hàng
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 11
Ch ng 1:
ươ Vài nét gi i hi u v ngân hàng Á Châu chi nhánh ACB K Hòa
ớ ệ
ề ỳ
chật hẹp khơng đủ chỗ cho việc phục vụ khách hàng dẫn đến việc không tạo được sự thoải mái cho khách hàng đến giao dịch. Chính điểm yếu này làm cho chi nhánh bị
hạn chế trong việc hu hút được nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân.
− Do là trục đường cấm đậu xe và chi nhánh khơng bố trí được chỗ đậu xe cho
khách hàng đến giao dịch bằng xe ôtô nên các khách hàng lớn thường ngại đến giao dịch với chi nhánh.

1.3.5. Định hướng phát triển của chi nhánh trong thời gian tới


Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ cố gắng thực hiện các chỉ tiêu do Hội sở đề ra nhằm thực hiện kế hoạch phát triển trong tương lai của hệ thống.
Môi trường hoạt động năm 2008 sẽ tiếp tục biến động theo chiều hướng rất phức tạp, tạo ra cả cơ hội và thách thức cho các ngân hàng. Trên thế giới, kinh tế Mỹ
có thể suy thối diện rộng kéo theo thâm hụt thanh khoản toàn cầu và khu vục, ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của Việt Nam, gây khó khăn cho việc huy động vốn từ
nước ngoài, đồng thời đưa giá vàng vào xu thế tăng. Trong nước, các biện pháp đảm bảo tăng rưởng và kiềm chế lạm phát sẽ làm hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu
nhiều sức ép và khó khăn. Sẽ có nhiều ngân hàng mới, bao gồm các ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường và cạnh tranh về thị phần, đặc biệt là thị phần huy động, sẽ
quyết liệt hơn. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản sẽ ngày càng quy củ hơn và tiếp tục là nơi hu hút đầu tư xã hội.
Trong năm 2008, ACB tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh xoay quanh 5 mục tiêu:
− Tăng trưởng nhanh và bền vững.
− Kiểm sốt rủi ro tốt để đảm bảo an tồn.
− Duy trì cấu trúc tài chính lành mạnh và lợi nhuận cao.
− Chuẩn bị nhân lực kế thừa.
− Hoàn thiện văn hóa cơng ty.
SVTT: Phan Th H ng H nh ị
ồ ạ
Trang 12

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

×