1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Thành công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (518.07 KB, 83 trang )


2.3.2Đánh giá về hoạt động chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại NHNT .

2.3.2.1 Thành công


.
Sau hơn 43 năm phát triển, NHNTVN đã từng bước hồn thiện quy trình thẩm định, phân tích tín dụng,
đặc biệt là từ khi công văn số 1348NHNT-QLTD ngày 22122003 ra đời hướng dẫn cơng tác chấm điểm
và xác định giới hạn tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp do NHNT ban hành đã được áp dụng trong tồn hệ thống ngân hàng.
Tính đến nay ngân hàng đã xếp hạng được hơn 1100 doanh nghiệp với tổng mức dư nợ là 56 000 tỷ VND tăng 14,5 so với cuối năm 2004. Mức
tăng tín dụng trong những năm gần đây của ngân hàng luôn ổn định : năm 2003 tăng 35 và năm 2004 tăng 33. Tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ
tại thời điểm 03.11.2005 là 2,9 , một tỷ lệ rất thấp so với các ngân hàng thương mại trong nước hiện nay. Sự phát triển ổn định này chứng tỏ khả
năng dự đoán rủi ro đối với các món vay của ngân hàng đã thực sự tốt hơn sau khi áp dụng phương pháp chấm điểm và xếp hạng khách hàng. Nó
khơng còn dựa trên một số đánh giá chủ quan của một số cán bộ tín dụng, ngồi ra chấm điểm tín dụngcũng giúp chuẩn hố quy trình thẩm định tín
dụng trong tồn hệ thống. Sau khi chấm điểm, doanh nghiệp được xếp hạng, đây là cơ sở để cán bộ tín dụng dễ dàng hơn trong việc ra quyết định cấp tín
dụng hay khơng thơng qua các mức quy định tại Cẩm nang tín dụng. Bên cạnh đó, đối tượng khách hàng của NHNT rất đa dạng về quy mơ , nghành
nghề vì vậy khi với một số vốn hữu hạn, bằng hệ thống chấm điểm ngân hàng có thể so sánh, lựa chọn ưu tiên cho những khách hàngcó điểm số cao
hơn. Đây là một ưu điểm nổi trội của phương pháp chấm điểm tín dụng so
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
68
với phương pháp phân tích, thẩm định vì phương pháp cũ chỉ đưa ra những nhận định về khả năng hoàn trả nợ của doanh nghiệp, về những khoản đảm
bảo của doanh nghiệp mà khơng có sự so sánh tương quan với các doanh nghiệp khác trong cùng một nghành hoặc trong cũng một chỉ tiêu nhất định.
Một điểm khác biệt trong hoạt động chấm đỉêm tại NHNT là một nhóm cán bộ tín dụng được phân cơng đảm nhiệm một nghành kinh doanh
nhất định. Các phân cơng này có hai ưu điểm lớn là cán bộ có thể tìm hiểu sâu về chun nghành mình được giao, tích luỹ kinh nghiệm trong q trinh
cơng tác từ đó nâng cao chất lượng quản lý tín dụng. Ngồi ra cách phân cơng này cũng khắc phục hạn chế của cá nhân khi được làm việc theo nhóm,
hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn. Với những cố gắng và nỗ lực mang tính tập thể, hoạt động chấm điểm
của NHNT đang dần dần trở thành một khâu quan trọng không thể thiếu trong quy trình thẩm định tín dụng tại ngân hàng, góp phần giảm thiểu chi
phí, thời gian và tăng khả năng cạnh tranh cho NHNT trong thời gian tới.

2.3.2.2 Một số khó khăn.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (83 trang)

×