1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

III : Nhận xét và Kết luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (217.08 KB, 26 trang )


đội ngũ nhân sự ngày càng chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Tại Chi nhánh thành phố Hà Nội ngoài chế độ bảo hiểm theo quy định như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Chi nhánh thành phố Hà Nội còn mua bảo hiểm nhân
thọ, bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Ngoài các chế độ trên, Chi nhánh thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần người lao động như
thăm hỏi CBNV và người nhà khi bị ốm đau, bệnh tật, tặng quà cho CBNV nhân ngày sinh nhật và ngày kết hôn....
Chi nhánh thành phố Hà Nội luôn tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội thăng tiến trong cơng việc nhất là những người có tính cầu tiến, ham học hỏi, năng
động sáng tạo trong công việc.Chi nhánh thành phố Hà Nội có những chính sách đào tạo trong nước và nước ngồi dành cho lao động trong đó chú trọng việc đào
tạo các nghiệp vụ, các kỹ năng nhằm tạo điều kiện cho người lao động luôn được cập nhật những kiến thức mới phục vụ cho công việc.Thu nhập bình quân của nhân
viên làm việc tại Chi nhánh thành phố Hà Nội đạt trung bình khoảng 5 triệu đồng tháng trong đó 2.5 triệu là lương cơ bản và phần còn lại ăn theo doanh thu của ngân
hàng và tuỳ thuộc vào kết quả làm việc của từng nhân viên.Hiện nay, Chi nhánh thành phố Hà Nội có khoảng 300 cán bộ nhân viên và trên 97 cán bộ nhân viên
của Chi nhánh đã có trình độ đại học và trên đại học và thành thạo chuyên môn nghiệp vụ.

Phần III : Nhận xét và Kết luận


Năm 2010 được đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế, đặc biệt đối với Ngành ngân hàng nói riêng. Mặc dù nền kinh tế thế giới đã có
dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững, các nước kinh tế phát triển vẫn còn gặp nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu và thu hút
vốn đầu tư nước ngồi của Việt Nam. Thêm vào đó cạnh tranh trên thị trường Liên ngân hàng ngày càng cao.
Đỗ Thị Ánh Hồng – A11321
23
Trên cơ sở phân tích bối cảnh kinh tế và lợi thế so sánh của ngân hàng, Ban lãnh đạo Chi nhánh thành phố Hà Nội đã thống nhất xác định phương hướng hoạt động
của ngân hàng năm 2010 như sau :
- Đẩy mạnh công tác huy động vốn VND và ngoại tệ, trên cơ sở khai thác các nguồn tiền của các tổ chức kinh tế, xã hội và tiền gửi của dân cư.
- Đưa ra những chính sách huy động vốn linh hoạt, năng động, đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.
- Thúc đẩy tìm kiếm các đối tượng và nhóm khách hàng tiềm năng. - Giữ gìn các khách hàng truyền thống, có cơ chế chính sách mềm dẻo, có sự
thường xuyên trao đổi, tư vấn để nắm bắt khách hàng nhằm phục vụ được tốt hơn.
- Xây dựng và duy trì cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng NHNN và nguồn lực của chi nhánh
- Rà soát và kiểm tra lại dư nợ cho vay đối với từng khách hàng, trên cơ sở đó tăng thị phần cho vay đối với khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài
chính lành mạnh, có tín nhiệm đối với ngân hàng và giảm dư nợ cho vay đối với khách hàng không hội tụ đủ các điều kiện vay vốn.
Đẩy mạnh cho vay đối với các thành phần kinh tế dựa trên cơ sở cho vay có tài sản đảm bảo, tiếp tục tiếp thị các
khách hàng mới, tiếp cận các dự án mới.
- Đẩy mạnh đa dạng hoá các dịch vụ ngân hàng hiện đại. - Đa dạng hoá danh mục đầu tư trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ.
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong năm 2010 - Đảm bảo thu chi tiền mặt cho khách hàng kịp thời, nhanh chóng, khơng để tiền
mặt tồn quỹ quá quy định.
- Củng cố và xây dựng đội ngũ làm cơng tác kiểm ngân có tay nghề giỏi, đức tính trong sạch, liêm khiết.
- Nâng cao chất lượng hạch tốn kế tốn và thơng tin kinh tế. - Tiết kiệm các khoản chi phí, tận thu các khoản nợ đã xử lý
- Tăng cường công tác kiểm tra trên cơ sở bám sát chương trình kiểm tra của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
Đỗ Thị Ánh Hồng – A11321
24
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp với các tổ chức đồn thể, cơng đồn, đồn thanh niên, phụ nữ để làm tốt công tác tư tưởng, động viên thi đua
hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh
- Chăm lo sức khoẻ cho người lao động và tổ chức các phong trào học tập, văn hoá thể thao trong cơ quan
Tóm lại, sau một thời gian ngắn thực tập tại Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, em đã được tiếp xúc, xem xét tình hình
hoạt động, những kết quả đạt được cũng như mục tiêu kinh doanh năm 2010, từ đó em đã hồn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp này. Từ đây em cũng rút ra được
những nhận xét của riêng mình và hình thành nên ý tưởng để lựa chọn chuyên đề thực tập của mình.
Đó là “ Giải pháp nâng cao nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
”.
Nhận xét của đơn vị thực tập
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đỗ Thị Ánh Hồng – A11321
25
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………............
Đỗ Thị Ánh Hồng – A11321
26

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (26 trang)

×