1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >

CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức cũ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (330.68 KB, 39 trang )


Bài 2: PHÉP TỊNH TIẾN A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức


Hiểu được định nghĩa, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.
2. Kỹ năng - Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép
tịnh tiến. - Xác định được tọa độ của yếu tố còn lại khi cho trước hai trong ba yếu tố là tọa độ vectơ v
a,b, tọa độ điểm Mx ; y
và tọa độ điểm M

x;y là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ v a,b.
- Xác định được vectơ tịnh tiến khi cho trước tạo ảnh và ảnh qua phép tịnh tiến đó. - Nhận biết được một hình H

là ảnh của một hình H qua một phép tịnh tiến nào đó. - Biết vận dụng kiến thức về các phép tốn vectơ trong chứng minh tính chất bảo tồn khoảng
cách giữa hai điểm của phép tịnh tiến.

3. Tư duy và thái độ -


Biết quy lạ về quen, phát triển trí tưởng tượng khơng gian, suy luận logic. -
Tích cực trong phát hiện và chiếm lĩnh tri thức. -
Biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn.

B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ


GV: dụng cụ dạy học, bảng phụ, phiếu học tập, máy vi tính computer và máy chiếu projector.
HS: dụng cụ học tập, bài cũ.

C. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC -


Về cơ bản sử dụng phương pháp gợi mở vấn đáp. -
Đan xen hoạt động nhóm.

D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Hoạt động 1: Ơn tập kiến thức cũ


Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên
Ghi bảng – trình chiếu - HĐTP1: kiểm tra bài cũ
- Hiểu yêu cầu đặt ra và trả lời câu hỏi.
- Nêu hoặc chiếu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.
Trình chiếu hình ảnh cánh cửa trượt như hình 1.2
- Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung nếu cần.
- Yêu cầu học sinh khác nhận xét câu trả lời của bạn và bổ
sung nếu có. -Nhận xét và chính xác hóa
kiến thức cũ. - Đánh giá HS và cho điểm
HĐTP 2: nêu vấn đề học bài mới.
- Phát hiện vấn đề nhận thức. - Qui tắc cho tương ứng trong
bài kiểm tra là một phép biến hình, phép đó có tên gọi là gì
và có các tính chất như thế nào ta sẽ tiếp tục bài hôm nay.
Trang 4
Hoạt động của HS Hoạt động của HS
Ghi bảng – trình chiếu HĐTP 1: hình thành định
nghĩa I. Định nghĩa.
-Đọc sách giáo khoa, trang 5 phần I. Định nghĩa.
- Cho HS đọc sách giáo khoa, trang 5 phấn I. Định nghĩa
a Định nghĩa: SGK trang 5 kí hiệu: T
v
- Phát biểu định nghĩa phép tịnh tiến.
-Nêu được qui tắc tương ứng và cách xác định ảnh của một
điểm qua một phép tịnh tiến. - Yêu cầu HS phát biểu lại
định nghĩa phép tịnh tiến. - Gợi ý để HS nêu lại được
qui tắc tương ứng và cách xác định ảnh của một điểm qua
một phép tịnh tiến. T
v
M = M


MM
= v
HĐTP 2: Kĩ năng dựng ảnh của một điểm qua một phép
tịnh tiến.
- Dựng ảnh của ba điểm A, B, C bất kì qua phép tịnh tiến
vector v cho trước. - Yêu cầu HS chọn trước một
vectơ và lấy ba điểm A, B, C bất kì. Dựng ảnh của mỗi
điểm đó qua phép tịnh tiến theo vectơ đã chọn.
b Dựng ảnh của ba điểm A, B, C bất kì qua phép tịnh tiến
theo vectơ v cho trước.
- Xin hỗ trợ của bạn hoặc giáo viên nếu cần.
- Theo dõi và hướng dẫn HS cách dựng ảnh nếu cần.
- Phát biểu cách dựng ảnh của một điểm qua một phép tịnh
tiến theo một vectơ v cho trước.
- Yêu cầu HS phát biểu cách dựng ảnh của một điểm qua
một phép tịnh tiến theo một vectơ v cho trước.
- Quan sát và nhận biết cách dựng ảnh của một điểm và
một hình qua một phép tịnh tiến theo một vectơ v cho
trước. - Minh họa trình chiếu qua
computer và projector - Ghi chú: có thể sử dụng
phần mềm Goemeter’s Sketchpad để minh họa.
HĐTP 3: Củng cố về phép tịnh tiến.
- Vận dụng định nghĩa để làm ∆ trong sách giáo khoa trang 5
- Cho học sinh làm trong sách giáo khoa trang 5.
c ∆ : SGK, trang 5.

3. Hoạt động 3: Chiếm lĩnh kiến thức vế tính chất phép tịnh tiến


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

×