1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Các hoạt động khác tại Ngân hàng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (277.23 KB, 51 trang )


Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kòp thời và đúng đắn của Ban lãnh đạo Ngân hàng mà hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong những năm qua đã đi vào nề nếp và mang lại cho Ngân hàng số lợi
nhuận lớn . Ngân hàng đã không ngừng tổ chức các buổi hội thảo, đưa nhân viên về Hội sở cập
nhật những thông tin mới nhất , tạo điều kiện cho nhân viên truyền đạt kinh nghiệm lẫn nhau, để ngày càng nâng cao chất lïng hoạt động .
Ban lãnh đạo Ngân hàng có sự quan tâm đúng mức đến nhân viên, tạo sự nhiệt tình trong công tác , dẫn đến hiệu quả hoạt động tốt .
+ Nhược điểm :
+ Những tồn tại thuộc về bản thân Ngân hàng Chi nhánh mới thành lập nên còn nhiều khó khăn trong hoạt động tín dụng . Tình hình
huy động vốn tuy năm sau có tăng hơn năm trước về số lượng và tỷ trọng nhưng vẫn không đủ đáp ứng cho hoạt động tại chi nhánh, cụ thể và trước tiên là hoạt động cho vay. Điều đó dẫn
đến việc phải điều chuyển vốn từ Hội sở về, phí huy động vốn tăng, do đó lãi suất cho vay tại Chi nhánh khá là cao so với các Ngân hàng khác.
- Hồ sơ hợp đồng tín dụng chưa ghi rõõ những điều kiện cụ thể khi tất toán hợp đồng. Bên cạnh đó, khi kí hợp đồng , CBTD phải giải thích cụ thể, rành mạch cho khách hàng các
điều khoản của hợp đồng . - Các hình thức cho vay tại Ngân hàng chưa được đa dạng hóa.
- Quy trình tín dụng tại Ngân hàng còn mang đậâm tính hành chánh cục bộ, đối với số tiền vay hơn 500 triệu phải trình về Hội sở duyệt, điều này làm chậm tốc độ giải ngân, gây khó
khăn cho khách hàng khi có nhu cầu vốn gấp . - Còn hạn chế về máy móc trang thiết bò, cơ sở vật chất nên trang bò cho mỗi nhân viên
một máy vi tính riêng, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bò tạo điều kiện cho nhân viên môi trường làm việc chuyên nghiệp hóa .

5.4 Các hoạt động khác tại Ngân hàng


Hoạt động bao thanh toán còn khá là mới mẻ đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Đến năm 2004 Ngân hành nhà nước mới ban hành Quy chế hoạt động bao thanh toán của các
tổ chức tín dụng. Thế nhưng để bắt kòp với nhòp điệu hội nhập quốc tế của hệ thống Ngân hàng
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 37
Việt Nam, ban lãnh đạo Ngân hàng Phương Đông đã có chỉ đạo thực hiện hoạt động bao thanh toán tại Hội sở, và đang từng bước đưa về các Chi nhánh, cụ thể là Chi nhánh Bến Thành. Đây
cũng là sự cố gắng rất lớn của Ban giám Đốc Ngân hàng Phương Đông trong việc mở rộng các hoạt động dòch vụ của Ngân hàng .
Bên cạnh đó các hoạt động giao dòch trên tài khoản của khách hàng , bảo lãnh thanh toán trong nước, lập và thanh toán LC, thực hiện nhờ thu, mua bán chuyển đổi ngoại tệ, hưởng
chênh lệch phí bằng việc thanh toán các loại thẻ qua Ngân hàng, hoạt động chuyển tiền nhanh đều có tương đối khá đầy đủ tại Chi nhánh, thế nhưng số lượng khách hàng giao dòch còn ít.
Tuy hoạt động thu về dòch vụ thanh toán và ngân quỹ, thu các hoạt động khác õ còn chiếm tỷ trọng thấp trong hoạt động ngân hàng nhưng cũng đã có bước tiến khả quan năm
2003 chiếm 1.62 tổng thu, năm 2004 chiếm gần 2 . Chi nhánh chính thức hoạt động năm 2001 từ phòng giao dòch do đó còn bò hạn chế trong các hoạt động dòch vụ là điều hiển nhiên,
các hoạt động dòch vụ mới được triển khai nên chưa thu hút được nhiều khách hàng, lượng khách hàng biết về hoạt động dòch vụ còn ít nhưng cũng thấy được sự cố gắng, nỗ lực rất lớn
của Ban giám đốc trong việc nâng cao nguồn thu từ hoạt động dòch vụ. Theo tiêu chí của Ngân hàng nhà nước năm 2005, cần phải tiếp tục hiện đại hóa công
nghệ và phát triển dòch vụ Ngân hàng, triển khai Nghò Đònh Chính Phủ về thanh toán bằng tiền mặt và đề án mở rộng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng các
dòch vụ thanh toán , tiện ích Ngân hàng hiện đại nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn cho thấy Ngân hàng Phương Đông – chi nhánh Bến Thành
đã đi đúng theo đøng lối chủ trương của Ngân hành nhà nước trong việc ngày càng mở rộng các hoạt động dòch vụ.
Chi nhánh đã phối hợp cùng Ngân hàng Eximbank trong việc thanh toán bù trừ thẻ, hưởng chênh lệch phí. Việc phối hợp cùng các Ngân hàng khác để nâng cao chất lượng và mở
rộng hoatï động dòch vụ của mình là bước đi sáng suốt của Ngân hàng trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên cũng đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho Chi nhánh, không có máy
ATM tại Chi nhánh, không có các điều kiện để phát triển các hoạt động dòch vụ như máy móc hiện đại trong khi có quá nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh chung quanh , các Ngân hàng đã có
bề dày trong việc phát triển các hoạt động dòch vụ .
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kieàu Trang 38

5.5 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân haøng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×