1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Nguồn nhân lực Đa dạng hoá nguồn vốn huy động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (277.23 KB, 51 trang )


ứng yêu cầu công việc, bảo đảm tính chính xác và đúng đắn. Để từ đó giảm bớt các công việc thủ công các nhân viên khi đã nhập máy các dữ liệu nhưng vẫn phải ghi chép lại để đối chiếu
theo dõi thêm.

2. Nguồn nhân lực


Đảm bảo nhân viên làm việc đúng giờ giấc, thái độ phục vụ ân cần, nhiệt tình hướng dẫn tạo tâm lý thoải mái và ít tốn thời gian trong giao tiếp. Tránh nói không đối với khách hàng mà
chỉ trình bày là Ngân hàng làm được những gì để phục vụ cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên phải thành thạo nghiệp vụ, am hiểu mọi thể lệ, quy đònh của Ngân hàng để giải đáp mọi thắc
mắc của khách hàng . Tạo môi trường làm việc tốt để phát huy cao độ tinh thần làm việc, tính tự quyết của mỗi
cán bộ nhân viên . Tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề nghiệp vụ, với giải thưởng nhỏ khích lệ đối với
những người có thành tích cao. Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề .Ngoài ra Ngân hàng nên mở các lớp đào tạo, rèn luyện kó năng giao tiếp,
phong cách phục vụ khách hàng cho cán bộ, nhân viên . Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng, chủ động tìm kiếm,
đào tạo đội ngũ nhân viên có chuyên môn, đạo đức .Thiết thực nhất là tìm kiếm nguồn nhân lực tại các buôi hội thảo tại các trường, có những biện pháp chính sách ưu đãi cho các sinh giỏi;
trợ cấp học bổng, trợ cấp khó khăn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện nay chính sách tiền lương tại Ngân hàng chưa đúng người, đúng việc, chưa tương xứng
với sức lao động đã bỏ ra. Ngân hàng nên chú trọng đến vấn đề lương bổng vì đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, một nhân viên có tài sẽ đòi hỏi mức lương cao. Ngân hàng có thể giải
quyết vấn đề bằng cách tách lương làm 2 bộ phận : lương căn bản và lương kinh doanh. Lương căn bản theo khối lượng công việc bình thường, lương kinh doanh trả theo kết quả và hiệu quả
công việc .

3. Đa dạng hoá nguồn vốn huy động


Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng giảm thiểu nguồn vốn phải điều chuyển từ Hội sở, giảm lãi suất huy động vốn, dẫn đến lãi suất cho vay giảm, đây cũng là biện
pháp rất hay thu hút đối với những khách hàng có hiểu biết về Ngân hàng .
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 45
Đẩy mạnh huy động vốn bằng cách đa dạng hoá loại hình huy động vốn : - Dòch vụ kinh doanh ngoại tệ.
-Dòch vụ chuyển tiền từ nước ngoài. - Dòch vụ thu tiền mặt, chilương tiền mặt tại doanh nghiệp, hay chi lương vào tài khoản khách
hàng…
+ Đối với loại tiền gửi tiết kiệm:
- Gửi tiết kiệm khuyến mãi : Ngân hàng huy động tiết kiệm bằng hình thức khuyến mãi có quà tặng với nhiều loại quà tặng cần thiết trong cuộc sống.
- Gửi theo mục đích : giúp cho người dân lao động , những thành phần kinh tế có thu nhập thấp có điều kiện mua sắm các vật dụng như :ti vi, tủ lạnh, máy giặt …Ngân hàng có thể
huy động loại tiết kiệm có mục đích bằng cách mở sổ tiết kiệm tiền gửi vào bất kì lúc nào nhưng người gửi cam kết không rút ra sau một năm. Đối với hình thức này, lãi suất được tính
theo lãi suất không kì hạn, hằng tháng được tính theo lãi nhập vốn . - Dòch vụ tiết kiệm thường niên miễn thuế : dòch vụ tiết kiệm này được lập thu hút
khách hàng muốn chuẩn bò khi nghỉ hưu. Hình thức tiết kiệm này có tính hấp dẫn đặc biệt là tính lãi kép, miễn thuế, cho phép tạo mức lãi suất sau thuế. Khi khoản tiết kiệm hết hạn, khách
hàng có thể chọn lựa hoặc nhận trọn gói khoản tiền thanh toán và tham gia một chương trình tiết kiệm thường niên khác hoặc nhận các khoản thanh toán dần của sổ tiết kiệm đã tích lũy.
+ Chính sách tăng tiền gửi thanh toán
Trong khi tiếp xúc với các doanh nghiệp qua hình thức cho vay, vận động doanh nghiệp mở tài khoản giao dòch tại Ngân hàng. Đối với các doanh nghiệp đã có quan hệ với Ngân hàng,
gửi thư đến Ban giám đốc giới thiệu các tiện ích hoạt động giao dòch tại Ngân hàng, chủ động tiếp xúc đối với các khách hàng tiềm năng, có chính sách ưu đãi đặt biệt đối với loại tiền gửi
này như :ưu đãi về thời hạn giải quyết hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng, giải ngân bằng tiền mặt sang cấp tín dụng trực tiếp vào tài khoản khách hàng …
Giúp các doanh nghiệp trong vấn đề trả lương cho nhân viên, trả qua tài khoản nhân viên hay trả bằng tiền mặt .
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Ninh Kiều Trang 46
Có mối liên hệ tốt đối với các hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, quản lý hộ quỹ của các quỹ này, đảm bảo nhu cầu thanh toán tức khắc khi các đơn vò này có nhu cầu chi trả, với mức
lãi suất không kì hạn .

4. Chiến lược tiếp thò sản phẩm Ngân hàng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (51 trang)

×