1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Đối với các NHTM trong nước:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (888.99 KB, 85 trang )


Trang 2585
điều hành chính sách tiền tệ cũng như năng lực giám sát hoạt động ngân hàng của NHNN vẫn còn hạn chế.

1.3.3.2 Đối với các NHTM trong nước:


- Gia nhập WTO đặt ra những thách thức đối với các NHTM của Việt Nam trước áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng nước ngoài với năng lực tài chính tốt hơn, công
nghệ, trình độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng và có chất lượng cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng;
- Hệ thống ngân hàng cần đáp ứng các chuẩn mực về an toàn theo thông lệ quốc tế như tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phòng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn
mực kế toán quốc tế. - Hội nhập quốc tế với việc gia nhập WTO có thể mang đến rủi ro về khách
hàng cho các NHTM nhà nước. Khách hàng chủ yếu của các NHTM nhà nước là các doanh nghiệp nhà nước mà phần lớn trong số đó vẫn còn tồn tại những yếu kém. Việc
mở cửa thò trường hơn đặt các doanh nghiệp này trước nguy cơ bò cạnh tranh, có thể dẫn tới mất thò phần, kinh doanh thua lỗ và phá sản. Điều này có thể làm tăng rủi ro cho
hoạt động ngân hàng.
Như vậy trong xu thế hội nhập toàn cầu hóa hiện nay thì ngân hàng là lónh vực hoàn toàn mở trong cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Chính vì vậy,
hơn bất cứ ngành nào, lónh vực ngân hàng cần phải “tăng tốc” nâng cao năng lực cạnh tranh để không bò thua thiệt ngay trên chính “sân nhà”, đặc biệt là các NHTM nhà
nước chủ lực để có thể cạnh tranh được với các NHTM nước ngoài là vấn đề hết sức thực tế và đang được quan tâm.
Trang 2685
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV THỜI GIAN QUA
2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯC VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM: 2.1.1 L
ược sử hình thành và phát triển: 2.1.1.1 Thời kỳ từ 1957- 1980:
Ngày 2641957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - được thành lập theo quyết đònh 177TTg ngày 26041957
của Thủ tướng Chính Phủ - trực thuộc Bộ Tài Chính với qui mô ban đầu nhỏ bé gồm 8 chi nhánh, 200 cán bộ.
Nhiệm vụ chủ yếu của Ngân hàng Kiến thiết là thực hiện cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản từ nguồn vốn ngân sách cho tất các các lónh vực kinh tế, xã hội.

2.1.1.2 Thời kỳ 1981- 1989:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

×