1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Những hạn chế trong công tác huy động vốn :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, Đảng và Nhà nớc ta càng nhận rõ hơn tầm quan trọng của nguồn vốn huy động trong nớc, là một
trong nhiều chính sách để phát triển kinh tế, đó là chính sách tạo tiền đề quan trọng nhất, cho nên nhiều chính sách đã đợc điều chỉnh, sửa đổi nhằm tạo điều
kiện thu hút vốn đầu t từ nhiều nguồn khác nhau. Trên cơ sở đó mà Ngân hàng Lạng sơn đa ra nhiều biện pháp để ngày càng có thể mở rộng khả năng huy
động vốn trên thị trờng.

2.3.2. Những hạn chế trong công tác huy động vốn :


Ngân hàng đã đạt đựơc nhiều thành tích trong hoạt động huy động vốn nhng còn nhiều tồn tại : Huy động vốn chủ yếu là ngắn hạn nên tính ổn định của
nguồn vốn không cao gây hạn chế trong quá trình sử dụng vốn . Bên cạnh đó,
Ngân hàng còn thiếu những hình thức huy động vốn trung và dài hạn cũng đã gây ra sự giảm sút trong việc hấp dẫn thu hút khách hàng giao dịch với NH.
- Hình thức huy động vốn tại NH Nông nghiệp cha đa dạng các hình thức vay vốn tại NH chỉ dừng ở mức kì hạn 3, 6, 12 tháng . tuy nó phù hợp với đối t-
ợng vay vốn là các hộ sản xuất và tiêu dùng hiện tại nhng trong tơng lai kì hạn huy động vốn này sẽ gặp nhiều bất lợi, nó làm hạn chế khả năng huy động vay
từ các thành phần khác trong xã hội .Trên cùng địa bàn Lạng Sơn, các Ngân hàng khác đã mở rộng kì h¹n vay1 , 3 , 6 , 9 , 12 tháng , nhờ sự linh động, đa
dạng kì hạn vay dựa trên nhu cầu và mong muốn gửi tiền của Khách hàng sẽ giúp họ đảm bảo khả năng vay từ nhiều thành phần kinh tế trong tơng lai . Một
khi NH Nông nghiệp ko chú ý đến yếu tố này , lợng khách hàng truyền thống của NH sẽ giảm đi, đồng thời khả năng thu hút khách hàng tiềm năng sẽ gặp
những trở ngại lớn . Các hình thức huy động vốn hiện nay vẫn còn đơn ®iƯu : TiÕt kiƯm ngo¹i
tƯ, néi tƯ gưi gãp , kì phiếu , trái phiếu .Những hình thức này thuộc kênh huy động vốn truyền thống của NH song do nhu cầu đoì hỏi ngày một cao của
khách hàng, việc duy trì và chỉ phát triển những hình thức này trở nên nhàm
40
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
chán . Do đó Ngân hàng cần phải mở rộng hình thức huy động vốn ,tạo nên sức hấp dẫn thực sự để lôi kéo khách hàng đến gửi tiền tại Ngân hàng .
Không những thế ,khách hàng và NH luôn quan tâm đến yếu tố lãi suất vì nó sẽ ảnh hởng đến lợi nhuận kinh doanh của Ngân hàng cũng nh lợi tức
mà khách hàng có thể nhận đợc .Hiện tại NH Nông nghiệp huy động vốn vay ngắn hạn là : 0.62tháng,trung hạn là :0.68 tháng , dài hạn là : 0,72 , So
với các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn lãi suất huy động nh vậy là thấp, khiến yếu tố cạnh tranh về giá tiền lợi tức cho khách hàng của NH Nông nghiệp
bị giảm sút, dẫn đến làm giảm tính cạnh tranh thu hút nguồn vốn từ các chủ thể kinh tế. Ngân hàng kinh doanh trên cơ sở lợi nhuận vì thế việc điều chỉnh lãi
suất hợp lí cũng là vấn đề không dễ giải quyết - Thời hạn huy động vốn cha đa dạng , đIều này rất dễ nhận thấy
khi khách hàng chỉ có thể lựa chọn hình thức cho vay với kì hạn 3, 6, 12 tháng .Kì hạn này thực sự bất lợi cho việc huy động vốn của NH khi chu trình
kinh doanh của các doanh nghiệp , tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh , cá thể trên địa bàn diễn ra khác nhau trong sự vận động của toàn bộ nền kinh tế. Vì
thế, Thời gian nguồn vốn nhàn rỗi là khác nhau . Ngân hàng sẽ không thể tăng sự hấp dẫn trong quá trình thu hút vốn của mình lên khi kì hạn gửi tìên vay chỉ
bó hẹp trong 3 hạn mức này . Để giải quyết tình trạng này, NH Nông Nghiệp Lạng Sơn cần xem xét và đa dạng hoá hình thức huy động vốn với nhiều mức kì
hạn khác nhau . -Ngân hàng Lạng Sơn còn gặp hạn chế về điểm giao dịch vì ngoài trụ sở
chính NH còn có 15 chi nhánh đặt tại các phố huyện nhng hầu nh không có các quỹ tiết kiệm đặt trên địa bàn . Chính vì vậy chân rết của NH bị hạn chế khiến
cho khách hàng gặp không ít khó khăn khi gửi tiền vào NH .Vì thế nó cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm sức huy động tiền gửi tại NH .
-NH Lạng Sơn đã có nhiều cải tiến song phong cách phục vụ còn nhiều hạn chế. Trên lĩnh vực thông tin tiếp thị về NH chung , dân chúng cha có đợc
lòng tin vững vàng, cũng nh sự hiểu biết cha đầy đủ về NH, trong khi đó hoạt
41
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
động NH còn có sự hạn chế vể thời gian Dân chúng có nhu cầu gửi tiền và lĩnh tiền cả ngày, NH chỉ phục vụ đợc 8 giờ trong ngày Tức là cha đáp ứng đợc
2424 giờ, 7 ngày trong tuần.. Đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học còn quá ít, chỉ chiếm trên 23 . Do đó NH vẫn cần
phảI tiếp tục đào tạo thêm về tin học , ngoại ngữ và đào tạo sâu về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cẩu nhiệm vụ phát triển NH trong giai đoạn mới. Bên
cạnh đó, do hạn hẹp về kinh tế, việc ứng dụng công nghệ tin học hiện đại mới chỉ đáp ứng cho việc trang bị từng bớc .Do đó cha tạo đựơc bớc tiến nhảy vọt
trong việc đào tạo lại và nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên theo đòi hỏi thực tế đề ra
- Việc mở tài khoản tiền gửi cá nhân và tài khoản séc cá nhân còn ít , cha giúp cho dân chúng làm quen và tiếp cận với hình thức thanh toán không dùng
tiền mặt .Do đó, việc quản lí nguồn thu , nguồn chi ,ớc lợng và đề ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hoạt động cho vay từ các thành phần kinh tế trở nên
khó khăn . - M«i trêng kinh tÕ vÜ m« víi 2 yếu tố cắu thành chủ yếu là môi trờng
kinh tế và cơ cấu pháp lí cha phải đã hoàn toàn thuận lợi nh yêu cầu đỏi hỏi của công tác huy động vốn trung dài hạn . Môi trờng kinh tế tuy mức ổn định đã đạt
đợc cải thiện khá nhanh chóng, những cha thực sự vững chắc Trong thời gian tíi nhiƯm vơ cđa NH lµ rÊt lín, NH No PTNT Lạng
sơn phải phối kết hợp với các cấp , các nghành có liên quan tạo lập mối quan hệ khăng khít trong cả công tác huy động vèn vµ sư dơng vèn . Mn trë thành
một NHTM chủ chốt giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế đòi hỏi NHNo PTNT Lạng sơn phải có nhữgn giải pháp khắc phục những tồn tại trên . Bên
cạnh đó, để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nớc , cần có một môi trờng hoạt động thuận lợi , đòi hỏi những thay đổi từ phía Chính phủ và NH
Nhà nớc tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động của ngành NH ngày càng có hiệu quả hơn.
42
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Ch ơng 3
: Giải pháp tăng cờng huy động vốn
của Ngân hàng nông nghiệp PTNT Lạng Sơn
Mỗi một nền kinh tế vận hành và phát triển đều phải dựa trên cơ sở các yếu tố sản xuất, bao gồm : Lao động - Vốn - Đất đai, ngoài ra là công nghệ và
quản lý. Trong đó vốn là yếu tố cực kỳ quan trọng cho phát triĨn kinh tÕ x· héi. ChÝnh v× sù quan träng của nguồn vốn tiền tệ đối với sự phát triển kinh tế mà
chúng ta đã luôn tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu nhằm huy động đợc nhiều nguồn vốn cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Trong đó, việc tìm giải
pháp để huy động đợc nhiều vốn nhàn rỗi trong dân chúng của các Ngân hàng Thơng mại vẫn luôn là vấn đề bức xúc và nan giải. Đã có nhiều giải pháp đợc đa
ra và thực hiện có kết quả, song cha phải đã là tất cả. Nhng điều chúng ta có thể làm đợc là có đợc chính sách rõ ràng, hợp lòng dân, tạo điều kiện cho mọi ngời
hiểu rõ và tham gia xây dựng, thực hiện chính sách huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế.
Qua việc phân tích, đánh giá về tình hình huy động vốn của Ngân hàng NoPTNT Lạng s¬n cho thÊy: Cïng víi chun sang nỊn kinh tÕ thị trờng,
Ngân hàng đã thu đợc những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng, đặc biệt là công tác huy động nguồn vốn
trên địa bàn. Đó là kết quả chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng NoPTNT Việt nam cùng với Ban lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn nghiệp
vụ đã hết sức cố gắng, để từ đó đa ra các giải pháp phù hợp với yêu cầu của khách hàng mà vẫn đảm bảo lợi ích và mục tiêu của Ngân hàng.
43
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
3.1 - định hớng chiến lợc huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp ptnt lạng sơn trong thời gian tới.
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Lạng sơn là một doanh nghiệp Nhà n- ớc có chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và làm các dịch vụ Ngân hàng kết
hợp với việc thực thi chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển trên địa bàn. Căn cứ vào định hớng kinh doanh năm 2004 của NHNo PTNT Việt nam
và yêu cầu phát triển kinh tế của địa phơng, mục tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2004 của NHNo PTNT Tỉnh Lạng sơn nh sau:
- Tổng nguồn vốn: 1.078 tỷ tăng 25 so với năm 2003. - Tổng d nợ: 870 tỷ, tăng 22 so năm 2003.
- Tỷ lệ d nợ trung, dài hạn: 70 - Tỷ lệ nợ quá hạn: dới 1
- Thu dịch vụ ngoài tÝn dơng chiÕm 15 so víi tỉng thu. - Chªnh lệch thu chi tăng 10 trở lên so với năm 2003.
- Thu nhập của ngời lao động tăng hơn năm 2003, đáp ứng đầy đủ theo chính sách của nhà nớc đối với ngời lao động.
Mở rộng khả năng huy động vốn của Ngân hàng, trong đó nâng
cao tỷ trọng huy động vốn trung dài hạn đáp ứng cho vay trung dài hạn trên địa bàn.
Mở rộng cho vay đầu t không chỉ trong phạm vi phát triển sản xuất
trên địa bàn nông thôn mà cần phải cho vay đầu t xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng: Điện, đờng, trờng, trạm ... cho vay đối với một số dự án trong
diện quy hoạch của tỉnh. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc từ nay đến năm
2010 đòi hỏi sự nỗ lực vơn lên của toàn bộ nền kinh tế, trong đó vai trò của Ngân hàng có tầm quan trọng đặc biệt. Mặt khác để đạt đợc mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội đòi hỏi một lợng vốn đầu t lớn, vì vậy công tác huy động vốn luôn đợc nhấn mạnh là mục tiêu hàng đầu của ngành Ngân hàng. Với nguồn
vốn huy động đợc Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn đã mở rộng cho vay và đóng
44
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
góp rất lớn vào sự nghiệp xây dựng kinh tế đất nớc. Bên cạnh những thành công đã đạt đợc trong huy động vốn, Ngân hàng NoPTNT Lạng sơn vẫn còn một số
tồn tại cần đợc giải quyết bằng những biện pháp thiết thực cụ thể.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và PTNT Lạng sơn :
Huy động vốn để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc từ nay đến năm 2010. Hiện nay nguồn vốn trong nớc là quyết định,
nguồn vốn nớc ngoài là quan trọng. Huy động vốn trong nớc qua nhiều kênh:
Ngân sách Nhà nớc, doanh nghiệp, Ngân hàng, dân c ... Trong đó nguồn vốn trong dân c và doanh nghiệp là quan trọng nhất, vốn đầu t trong nớc cơ bản phải
dựa vào tiết kiệm và tích luỹ, phải coi tiết kiệm nh một quốc sách. Trong công tác huy động vốn Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn là một
Chi nhánh đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế và mở rộng sản xuất của khu vực. Để giải quyết vốn cho nền kinh tế nói chung, Ngân
hàng NoPTNT Lạng Sơn cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây :

3.2.1. Đa dạng hoá các hình thøc huy ®éng vèn :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×