1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động : Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (375.27 KB, 63 trang )


chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
giấy tờ có giá, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này theo các dự án đầu t.

3.2.2. Đa dạng hoá thời hạn huy động vốn :


Do chu trình kinh doanh các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hộ kinh doanh cá thể... trên địa bàn diễn ra khác nhau trong sự vận động của toàn bộ
nền kinh tế. Cho nên thời gian nhàn rỗi về vốn của các đơn vị đó cũng khác nhau. Nhiều Ngân hàng thơng mại đã nắm bắt đợc sự thay đổi trên và đang áp
dụng các hình thức huy động vốn thời hạn rất đa dạng để huy động tối đa các nguồn tiền nhàn rỗi. Nhng hiện nay Ngân hàng NoPTNT Lạng Sơn mới đang
huy động loại tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Vì thế lợng vốn trung và dài hạn còn thiếu nhiều. Để giải quyết tình trang này,
đồng thời đảm bảo khả năng cạnh tranh với các Ngân hàng khác, Ngân hàng Nông nghiệp Lạng Sơn cần phải đa dạng hoá các hình thức huy động vốn với
nhiều thời hạn dài hơn và đa ra một mức lãi suất phù hợp với từng hình thức khác nhau.

3.2.3. Xây dựng điểm giao dịch thuận lợi, cung ứng tốt nhiều dịch vụ


Một trong những yếu tốt cơ bản để thu hút đợc nhiều khác hàng trong hoạt động kinh doanh là Ngân hàng phải có địa điểm giao dịch ở những nơi
thuận lợi, đông dân c có thu nhập cao để ngời gửi tiền đỡ tốn kém cả bằng tiền và thời gian đi lại giao dịch. Các Ngân hàng phải đa ra các dịch vụ tốt nh: dịch
vụ uỷ thác, t vấn và bảo quản an toàn vật có giá, các dịch vụ thông tin, chuyển tiền theo yêu cầu nhanh chóng, chính khả năng thu hút nguồn vốn vào Ngân
hàng.

3.2.4. Thực hiện chính sách Marketing Ngân hàng năng động :


Hiện nay hoạt động của các Ngân hàng ngày càng tăng về số lợng cũng nh chất lợng, cạnh tranh giữa các Ngân hàng diễn ra gay gắt. Do đó để tồn tại
và phát triển kinh doanh có hiệu quả, các Ngân hàng phải có các biện pháp cụ
thể nhằm thu hút khác hàng và thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của họ. Một trong những biện pháp đó là phải xây dựng cho đợc một chính sách Marketing
46
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Ngân hàng năng động, với chính sách giá cả, chính sách sản phẩm, chính sách khách hàng phù hợp.
Để thu hút đợc các loại khách hàng, đòi hỏi Ngân hàng Nông nghiệp Lạng Sơn phải có chính sách khuyến khích các chi nhánh khai thác hết các mối
quan hệ, đặc biệt là quan hệ xã hội, các hình thức tiếp cận và thuyết phục khách hàng đến đặt kế hoạch với mình nh: Lên kế hoạch cụ thể, chi tiết để tiếp xúc với
khác hàng mới, củng cố khác hàng truyền thống, thực hiện tốt các đợt huy động và chi tr¶ tiỊn gưi tiÕt kiƯm, kú phiÕu... nh»m cung cấp những dịch vụ tốt nhất
cho khách hàng, ngân hàng nên áp dụng một chính sách u đãi linh hoạt, mềm dẻo luôn có lợi hơn so với các Ngân hàng thơng mại khác. Đó là sự hấp dẫn về
lợi ích vật chất đối với khách hàng và độ tin cậy đầy sức thuyết phục. Đặc biệt Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo về chức năng nhiệm vụ,
quy mô hoạt động của Ngân hàng, các hình thức huy động tiền gửi và cho vay cùng møc l·i st thÝch øng trong tõng thêi kú ®Ĩ khách hàng biết và thấy đợc
sự chuyển biến của Ngân hàng trong việc nâng cao chất lợng dịch vụ phục vụ mọi khách hàng, nhằm đem lại cho họ những tiện lợi trong giao dịch gửi tiền,
rút tiền mặt, thanh toán... từ đó khách hàng sẽ tìm hiểu Ngân hàng và có quan hệ gửi tiền và vay vốn Ngân hàng.

3.2.5. Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng :


Thực hiện kết hợp giữa lợi ích của khách hàng với lợi ích của Ngân hàng. Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay đi đôi với việc đề cao tinh thân yêu nớc của
nhân dân trong việc đóng góp vốn để xây dựng đất nớc thì Ngân hàng cần chú ý đến quyền lợi ngời gửi tiền. Nếu lãi suất huy động thấp sẽ không kích thích đợc
khách hàng gửi tiền vào Ngân hàng. Ngợc lại nếu lãi huy động cao bắt buộc Ngân hàng phải đẩy đầu ra lên cao, do đó Ngân hàng không cho vay đợc. Vì
vậy khi có một chính sách lãi suất hợp lý, phù hợp sẽ hấp dẫn đợc nhiều khách hàng gửi tiền vào Ngân hàng với những khoản tiền lớn, thời hạn dài. Đồng thời
Ngân hàng phải đảm bảo đầu ra vừa phải thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngời vay vốn thế mới đảm bảo đợc lợi ích của Ngân hàng.
47
chi nhánh NHNo PTNT tỉnh Lạng Sơn.
Các chính sách cơ bản của Ngân hàng, đặc biệt chính sách khách hàng cần phải hấp dẫn, khuyến khích vật chất, tạo sự thân mật, tin tởng cho khách
hàng. Riêng đối với tiền gửi đảm bảo thanh toán, tiền gửi thanh toán séc, Ngân hàng có thể thu hút khách hàng bằng hình thức thanh toán nhanh không thu phí
dịch vụ chuyển tiền, lệ phí mở séc bảo chi, mở th tín dụng kèm theo đó là một loạt các hình thức khuyến mại khác, tác động trực tiếp vào tâm lý ngời gửi tiền,
sẽ có tác dơng tÝch cùc trong viƯc thu hót hä g¾n bã thờng xuyên với Ngân hàng mình. Hiện nay việc mở tài khoản cá nhân còn cha hấp dẫn đối với khách hàng
cho nên doanh số tơng đối thấp. Do vậy, bằng các phơng tiện thông tin đại chúng, ở từng thời điểm nhất định: Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ... Để ngời dân hiểu
đợc nội dung, thủ tục mở và sử dụng tài khoản cá nhân, đồng thời chỉ ra cho họ thấy đợc những lợi ích, công dụng của chúng. Mặc khác phải có biện pháp khắc
phục sự chênh lệch lãi suất tiền gửi của tài khoản cá nhân và tiền gửi không kỳ hạn. Có nh vậy mới khuyến khích họ gửi tiền vào nhiều hơn.

3.2.6. Tạo lập uy tín cho Ngân hàng.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (63 trang)

×