1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


CHƯƠNG II GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNHNGÂN HÀNG


NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH

I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI HUYỆN CHỢ LÁCH: 1. Về vị trí địa lý:


- Bến Tre là một tỉnh nằm ở hạ lưu của sông Cửu Long, được bồi đắp do phù sa của 4 nhánh sông là sông Mỹ Tho, sông Balai, sông Hàm Luông và sông Cổ
Chiên. Các sông này chia lãnh thổ Bến Tre thành 3 cù lao lớn: An Hóa, Bảo và Minh. Chợ Lách là một huyện nằm ở mỏm trên nguồn của tỉnh Bến Tre, có vị trí
địa lý thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, nguồn nước ngọt quanh năm thuận lợi cho các cây trồng nhiệt đới và ni cá…
- Với diện tích 18.288 km
2
tuy khơng lớn so với các huyện khác nhưng nhờ phù sa của các sông bồi đắp nên đất đai rất màu mỡ, dân cư phân bố tương đối đồng đều,
tiềm năng kinh tế dồi dào, rất phù hợp cho việc phát triển kinh tế nông thôn, hệ thống giao thông thuận lợi cả đường thủy lẫn đường bộ, tạo điều kiện vận chuyển
hàng hóa trong huyện cũng như đến các khu vực khác.

2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Chợ Lách


- Với số dân khoảng 130.820 người, mật độ dân số khoảng 715,3 ngườikm
2
, đại bộ phận sống bằng nghề nông làm vườn ươm cây giống,chăn nuôi, huyện chia ra
làm 10 xã một thị trấn. Thực hiện tốt kế hoạch nâng cấp đường, hệ thống lưới điện đến tận các xã vùng xa, sâu. Huyện đã thực hiện cấp giấy cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất là một điều kiện thuận lợi cho người dân, tạo điều kiện cho họ vay vốn ngân hàng dễ dàng hơn để đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.
Mấy năm gần đây kinh tế Chợ Lách đã đạt được những bước phát triển đáng kể , đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo được giảm đi rất
nhiều. Người nông dân đã biết áp dụng những tiến bộ khoa học –kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, lai tạo được nhiều giống cây mới nổi tiếng có giá trị kinh tế cao.
Đặc biệt, sản xuất hoa kiểng có bước phát triển đáng kể, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng trồng cây có giá trị kinh tế cao.
GVHD: Phạm Xuân Minh 14
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
Giám Đốc
- Muốn thực hiện được kế hoạch và đưa kinh tế địa phương phát triển hơn nữa thì chính quyền địa phương của các ngànhh và các cấp phải phấn đấu đồng tâm hiệp
lực vì mục tiêu chung. Đặc biệt là hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chợ Lách là vô cùng quan trọng, vì có vốn
đầu tư mới thúc đẩy sản xuất phát triển và hạn chế được thiên tai dịch bệnh gây ra. - Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn
như giá cả nông sản xuống thấp, dịch cúm gia cầm, giá vật tư tăng. - Những thuận lợi và khó khăn
từ nội tại kinh tế - xã hội địa phương làm ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên địa bàn
huyện.
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH:
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách thành lập vào năm 1985 với tên ban đầu là Ngân hàng Phát triển Nông Nghiệp tỉnh Bến Tre Chi
nhánh huyện Chợ Lách và kể từ đó Ngân hàng Nơng nghiệp huyện Chợ Lách chính thức đi vào hoạt động.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách được xem là Ngân hàng thương mại quốc doanh kinh doanh tổng hợp được tách ra từ hệ thống
Ngân hàng Nhà nước theo pháp lệnh về tổ chức tài chính tín dụng Việt Nam năm 1990 với chức năng kinh doanh tiền tệ tín dụng Ngân hàng trong lĩnh vực Nông –
Lâm – Ngư nghiệp… - Trong những năm đầu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn huyện
Chợ Lách đã gặp khơng ít khó khăn vì thiếu vốn kinh doanh, chi phí kinh doanh lại cao, dư nợ thấp, nợ quá hạn nhiều, cơ sở hạ tầng lạc hậu, kinh doanh thua lỗ, trình
độ nghiệp vụ thấp, tổn thất rủi ro cao. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nó khơng cản trở được sự quyết tâm vươn lên của các cán bộ Ngân hàng. Qua nhiều năm
đổi mới, cải thiện hiện nay ngân hàng khơng những đã khắc phục được khó khăn mà còn vươn lên theo kịp trơng cơ chế thị trường.
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách là một đơn vị hoạch tốn nội bộ có tư cách pháp nhân và thực hiện các nhiệm vụ đối với ngân sách Nhà
nước. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chợ Lách là một ngân hàng hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ cho nên các hoạt động trích lập quỹ, các tỷ lệ dự trữ
GVHD: Phạm Xuân Minh 15
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
Giám Đốc
bảo đảm an toàn vốn… theo quy định của Nhà nước ban hành. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách trực tiếp giao dịch với khách hàng
và thực hiện các hoạt động tín dụng, dịch vụ ngân hàng đối với các thành phần kinh tế.
- Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn huyện Chợ Lách đã mở rộng hoạt động kinh doanh tổng hợp ở tất cả các dịch vụ tài chính Ngân hàng
hiện đại và cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất góp phần tích cực vào q trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×