1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


- Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hóa- tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ nhân viên.
- Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác tại chi nhánh. - Thực hiện báo cáo chuyên đề theo quy định.
 Chi nhánh cấp 3:
Chi nhánh xã Vĩnh Thành là một chi nhánh cấp 3 có quy mơ hoạt động nhỏ so với hội sở chính, chi nhánh cấp 3 cũng thực hiện các chức năng nhận tiền gửi, cho vay
và thu nợ phục vụ khách hàng ở địa bàn chi nhánh phụ trách.
 Phòng giao dịch: có chức năng nhiệm vụ thực hiện giao dịch và trao đổi sản
phẩm ngân hàng đến tay người dân, chỉ thực hiện nghiệp vụ cầm cố tài sản và cho vay công nhân viên chức.

IV. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG:


- Nhận thu tiền mặt và ngân phiếu thanh toán. - Nhận tiền gởi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn của tầng lớp nhân dân trong và
ngoài huyện với lãi suất hấp dẫn, làm dịch vụ cho ngân hàng phục vụ người nghèo. - Cho vay ngắn hạn, trung hạn đối với hộ sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chuyển tiền nhanh, chuyển tiền thanh toán giữa các đơn vị trong và ngoài huyện.
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu có mục đích.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH QUA 3
NĂM2003-2005:
Cùng với sự phát triển kinh tế của huyện Chợ Lách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nơng thơn huyện Chợ Lách đã góp phần thúc đẩy kinh tế Chợ Lách phát
triển. Ngày nay nền kinh tế Chợ Lách đã đạt được những thành tựu đáng kể, cuộc sống người dân vùng Chợ Lách Cũng được cải thiện hơn trước, đó cũng nhờ sự
giúp đỡ một phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lách. Hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lách ngày
càng đạt hiệu quả hơn, thể hiện qua bảng số liệu sau:
GVHD: Phạm Xuân Minh 18
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
Bảng 1- Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm2003-2005
Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu
2003 2004
2005 20042003
20052004 Số tiền
Số tiền 1.Tổng thu
2. Tổng chi 3. Lợi nhuận
trước thuế 20.206
15.120 4.906
23.612 17.358
6.254 32.750
20.266 12.484
3.406 2.238
1.348 16,86
14,80 27,40
7.138 2.908
6.230 38,70
16,75 99,60
Như chúng ta đã biết kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc vào nền kinh tế Chợ Lách. Kinh tế Chợ Lách càng phát triển thì hoạt động của ngân
hàng càng hiệu quả hơn. Cụ thể, năm 2003 có mức lợi nhuận thu được là 4.906 triệu đồng, đến năm 2004 lợi nhuận thu được là 6.254 triệu đồng tăng 1.348 triệu
đồng tương ứng tăng 27,40 so với năm 2003. Năm 2005 lợi nhuận đạt 12.484 triệu đồng tăng 99,6 tương ứng tăng 12.484 triệu đồng so với năm 2004, sở dĩ
mức lợi nhuận năm 2005 tăng cao như vậy là do doanh thu năm 2005 đạt cao trong khi chi phí tăng khơng nhiều so với năm 2004.
Biểu đồ 1- Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NoPTNT Chợ Lách qua 3 năm2003-2005 :
Chợ Lách là huyện sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, nổi tiếng cả nước với các loại cây giống cho hiệu quả chất lượng cao, các loại hoa kiểng..., dẫn đến kinh tế Chợ
Lách ngày càng phát triển, Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn Chợ Lách cũng góp một phần không nhỏ. Lợi nhuận của Ngân hàng biến động qua 3
GVHD: Phạm Xuân Minh 19
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni
năm là tương đối tăng qua các năm, trong đó năm 2005 là năm đạt mức lợi nhuận cao nhất so với các năm qua, từ đó cho thấy Ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu
quả. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của tồn bộ cơng nhân viên Ngân hàng.

VI. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNoPTNT HUYỆN CHỢ LÁCH


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×