1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNoPTNT HUYỆN CHỢ LÁCH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (422.25 KB, 60 trang )


năm là tương đối tăng qua các năm, trong đó năm 2005 là năm đạt mức lợi nhuận cao nhất so với các năm qua, từ đó cho thấy Ngân hàng hoạt động ngày càng hiệu
quả. Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cơng nhân viên Ngân hàng.

VI. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNoPTNT HUYỆN CHỢ LÁCH


1.Thuận lợi:
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ lách hoạt động có hiệu quả là nhờ vào những thuận lợi sau:
+ Tranh thủ được sự lãnh đạo của Đảng bộ, Chính quyền địa phương, và sự hỗ trợ của các cấp ngành. Ngày càng tạo được sự uy tín, lòng tin của khách hàng.
+ Địa bàn huyện Chợ Lách có tiềm năng kinh tế dồi dào, đa dạng tổng hợp các ngành nghề như nông -lâm - ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ... là
điều kiện để Ngân hàng mở rộng hoạt động tín dụng và huy động vốn. + Có đội ngũ cán bộ nhiệt tình, chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ, thực hiện
tốt cơng tác kiểm tra, kiểm sốt. + Huy động được nguồn vốn tại chỗ đảm bảo nguồn vốn để cho vay sản xuất, nên
việc quản lý tài sản thế chấp của Ngân hàng cũng được dễ dàng hơn. + Trụ sở đặt tại địa điểm thuận lợi cho việc đi lại của khách hàng, nằm tại trung
tâm huyện giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và một phần chi phí đi lại.
2.Khó khăn:
+ Khách hàng vay vốn nhiều nhưng cán bộ tín dụng thì hạn chế cho nên việc thẩm định cho vay cũng như việc kiểm tra sử dụng nguồn vốn của khách hàng không
được chuẩn xác lắm. + Có nhiều tổ chức tín dụng khác ra đời làm phân tán khách hàng của Ngân hàng.
+ Do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá nông sản rẻ làm cho khách hàng vay vốn không trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng.
+ Hoạt động tín dụng và việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng chưa nhiều
.
GVHD: Phạm Xuân Minh 20
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni

CHƯƠNG III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN TẠI CHI


NHÁNH NHNoPTNT HUYỆN CHỢ LÁCH

I. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHNoPTNT CHỢ LÁCH:


1.Tình hình nguồn vốn của Chi nhánh NHNoPTNT huyện Chợ Lách qua 3 năm 2003-2005:
Để đảm bảo đủ vốn cho việc thực hiện cho vay hay kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, mấy năm gần đây Chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
Thôn huyện Chợ Lách đã không ngừng mở rộng và nâng cao các biện pháp công cụ huy động vốn trên địa bàn huyện Chợ Lách.
GVHD: Phạm Xuân Minh 21
SVTH: Lê Thị Ngọc Ni

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×